Slide
sonet-01
Tags ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຄະນະ ຊ່ວຍວຽກທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ.

Tag: ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຄະນະ ຊ່ວຍວຽກທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ.

ສ່ອງ 7 ນັກທຸລະກິດ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຄະນະ ຊ່ວຍວຽກທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ

ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກດ້ານເສດຖະກິດ ຍ້ອນການລະບາດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສປປ ລາວເຮົາກໍ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ, ບັນດາຂະແໜງການທີ່ເປັນເສົາຄໍ້າ ຫຼື ໂຕຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໄດ້ມີການຢຸດນິ້ງ ຫຼື ສະລໍໂຕລົງ, ບັນດາທຸລະກິດໃຫຍ່ນ້ອຍ ລວມເຖິງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກໍ່ໄດ້ຮັບກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນວັນທີ 4...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read