Slide
sonet-01
Tags ທຳລາຍຈັກສະຕິນ

Tag: ທຳລາຍຈັກສະຕິນ

ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງບົວລະພາ ທຳລາຍ ຈັກສະຕິນ ຕັດໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້, ສັດນ້ຳ - ສັດປ່າ ແລະ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ່ 15/ນຍ, ເລກທີ່ 05/ ນຍ ກ່ຽວກັບຂອງກາງທີ່ອາຍັດ ແລະ ທ້ອນໂຮມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 13 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read