Slider
Tags ຕັ້ງຄ່າເມົ້າສຳລັບຄົນທີ່ຖະໜັດຊ້າຍ

Tag: ຕັ້ງຄ່າເມົ້າສຳລັບຄົນທີ່ຖະໜັດຊ້າຍ

ວິທີຕັ້ງຄ່າເມົ້າສຳລັບຄົນທີ່ຖະໜັດຊ້າຍ

ຄົນຖະໜັດຊ້າຍມີປະມານ 10% ຂອງປະຊາກອນໂລກທີ່ໃຊ້ຄອມເປັນ ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າເມົ້າໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານຄ່ອງຂຶ້ນກໍລະນີທ່ານຖະໜັດເບື້ອງຊ້າຍດ້ວຍວິທີການ ດັ່ງນີ້: ວິທີທີ 1: ການສະຫຼັບປຸ່ມເມົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບ Windows ລຸ້ນເກົ່າໄດ້ດ້ວຍການເຂົ້າໄປທີ່ start ແລ້ວພິມ Control Panel ໃນຫ້ອງ search ແລ້ວຄລິກທີ່ Control Panel, ຄລິກທີ່ Hardware and Sound, ຄລິກທີ່ Mouse...
- Advertisment -
Slider

Most Read