Slider
Tags ຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ

Tag: ຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ

ຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ເພື່ອພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນຢ່າງຈິງຈັງ. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໂຄງການຄໍ້າປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ສະບັບເລກທີ 04/ນຍ ລົງວັນທີ 5 ມັງກອນ 2017 ແລະ ອີງຕາມຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນກໍລະກົດ 2019 ຄັ້ງວັນທີ 23 - 24 ກໍລະກົດ...
- Advertisment -
Slider

Most Read