Slider
Tags ຕັກແຕນທີ່ລະບາດໜັກຢູ່ຫົວພັນກິນໄດ້ບໍ ຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ (ຕອບໃນບົດຂ່າວ)

Tag: ຕັກແຕນທີ່ລະບາດໜັກຢູ່ຫົວພັນກິນໄດ້ບໍ ຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ (ຕອບໃນບົດຂ່າວ)

ຕັກແຕນທີ່ລະບາດໜັກຢູ່ຫົວພັນກິນໄດ້ບໍ ຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ (ຕອບໃນບົດຂ່າວ)

ແຂວງຫົວພັນ ກຳລັງປະສົບກຳລັງການລະບາດຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ເຊິ່ງທໍາອິດແມ່ນເລີ່ມລະບາດຢູ່ເຂດພູປອນ ເມືອງຊ່ອນ ໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ແຜ່ລະບາດໃນ 10 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ແລະ ສາມາດສີດພົ່ນຢາແລ້ວ 11 ບ້ານ ເມື່ອປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງກໍ່ຖາມກັບມາຫາແອັດມິນວ່າຕົກລົງຝຸງຕັກແຕນນັ້ນກິນໄດ້ບໍ? ເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແກ່ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທາງທີມຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າໄດ້ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄປຍັງພາກສ່ວນວິຊາການກະສິກຳຂອງເມືອງ ວຽງໄຊ ໃນແຂວງຫົວພັນໄດ້ຄຳຕອບວ່າ “ຕັກແຕນນັ້ນສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຕັກແຕກທີ່ບໍ່ທັນສີດຢາເທົ່ານັ້ນ ຖ້າສີດຢາແລ້ວບໍ່ຕາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້” ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວຫຼາຍຄົນທີ່ຄ້າງຄາໃຈກໍສາມາດໄປຊ່ວຍແຂວງຫົວພັນຈັບຕັກແຕນໄດ້ເລີຍປະຊາຊົນຈະບໍ່ມີເຂົ້າກິນຍ້ອນ!!!!!!!     ຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ...
- Advertisment -
Slider

Most Read