Slider
Tags ຕະຫຼາດໜອງໜ້ຽວ

Tag: ຕະຫຼາດໜອງໜ້ຽວ

ຕະຫຼາດໜອງໜ້ຽວ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍມີຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຜູ້ອ່ານຫຼາຍທ່ານເຄີຍໄດ້ໄປເລາະຊື້ສິນຄ້າເປັນປະຈຳ ເພາະວ່າເປັນຈຸດເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາເຄື່ອງອຸປະໂພກ - ບໍລິໂພກຕ່າງໆມາໄວ້ບ່ອນດຽວເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າກໍຄືຜູ້ຊື້ສິນຄ້າໄດ້ມາຈັບຈ່າຍຊື້ສິ່ງຂອງຕາມອັດທະຍາໃສ. ສຳລັບ ຕະຫຼາດໜອງໜ້ຽວ ກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ສັງຄົມ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ເພາະເປັນຕະຫຼາດທີ່ຂຶ້ນຊື່ເລື່ອງຜັກສົດທຸກຊະນິດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຕິດ 1 ໃນ 4 ອັນດັບຕະຫຼາດຕົວຢ່າງທີ່ມີໂຄງສ້າງມາດຕະຖານ, ມີການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ ແລະ ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ. ທ່ານ ປະສິດ ແກ້ວມະໄລພອນ ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດໜອງໜ້ຽວ ບ້ານໜອງໜ້ຽວ...
- Advertisment -
Slider

Most Read