Slider
Tags ຕະຫຼາດຫຸ້ນຮົງກົງ

Tag: ຕະຫຼາດຫຸ້ນຮົງກົງ

ຕະຫຼາດຫຸ້ນຮົງກົງ ຊື້ທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຸ້ນລອນດອນ

ຕະຫຼາດຫຸ້ນຮົງກົງ ສະເໜີເງິນ 32 ຕື້ປອນ ເພື່ອຊື້ທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຸ້ນລອນດອນ ໃນຄວາມເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງສໍາຄັນທີ່ຈະເປັນການຄວບລວມຖານການເງິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ ແລະ ເອີຣົບເຂົ້ານໍາກັນ. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຮົງກົງ ຖະແຫຼງການວ່າ: ໄດ້ສະເໜີຊື້ທຸລະກິດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລອນດອນ ຂອງອັງກິດ ມູນຄ່າ 32 ຕື້ປອນ ຫຼື ປະມານ 40 ຕື້ໂດລາລວມໜີ້, ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂວ່າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລອນດອນ ຕ້ອງຍົກເລີກການຊື້ບໍລິສັດຂໍ້ມູນທີ່ແຍກຕົວອອກມາຈາກ ທອມສັນຣອຍເຕີ. ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຮົງກົງ ເຊື່ອວ່າຂໍ້ສະເໜີຄວບລວມທຸລະກິດກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລອນດອນ ເປັນໂອກາດທາງຍຸດທະສາດທີ່ມີພະລັງຢ່າງຍິ່ງໃນການຂຶ້ນເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໂລກ. ປັດຈຸບັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຮົງກົງ ເຊິ່ງມີຖານໃນລອນດອນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read