Slider
Tags ຕະຫຼາດນໍ້າມັນປາມ

Tag: ຕະຫຼາດນໍ້າມັນປາມ

ຕະຫຼາດນໍ້າມັນປາມຍັງສົດໃສ ແຕ່ການສະໜອງວັດຖຸດິບບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ຜູ້ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານອຸດສາຫະກຳປາມນ້ຳມັນແບບຄົບວົງຈອນ ເຜີຍ: ວັດຖຸດິບທີ່ມີປ້ອນໂຮງງານພຽງ 20 ໂຕນຕໍ່ມື້ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ທີ່ 500 ກວ່າໂຕນ, ຂະນະທີ່ບໍລິສັດເປີດເຜີຍຫາກປະຊາຊົນສົນໃຈປູກຕົ້ນປາມພວກເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງເສີມເຕັມທີ່ແລ້ວເກັບຊື້ຜົນຜະລິດຄືນ, ສ່ວນແຜນການຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດນ້ຳມັນຊີວະພາບຈາກນ້ຳມັນປາມໃນປີ 2019 ກໍຄາດວ່າຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນໄວໆນີ້ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາ. ທ່ານ ອຸດົມ ແກ້ວທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read