ກິນເຈ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ກິນເຈແນວໃດບໍ່ໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຖືກທຳລາຍ

1 ເລືອກເຮັດອາຫານເອງ ການເລືອກເຮັດອາຫານເອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເລືອກວັດຖຸດິບໄດ້ເອງ ແລະ ເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງປຸງໄດ້ເອງຕາມໃຈມັກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການກະຕວງປະລິມານໃນການໃຊ້ເຄື່ອງປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບລົດຊາດຂອງເຮົາໄດ້ ຈຶ່ງຄວນຖືໂອກາດນີ້ຫຼຸດການປຸງລົດຊາດຈາກຊ໋ອດ ແລະ ເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆລອງໃຊ້ເຄື່ອງເທດໃນການເພີ່ມລົດຊາດ ເນັ້ນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດບໍ່ເຜັດ ບໍ່ເຄັມຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ແກງຈືດ, ຂົ້ວຜັກ […]