ການລ້ຽງສັດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຈາກໄຂ່ນົກກະທາ 500 ໜ່ວຍ ຕໍ່ຍອດສ້າງລາຍຮັບຢ່າງໝັ້ນຄົງ

“ພະນັກງານລັດຖະກອນ ສ້າງລາຍຮັບນອກໂມງລັດຖະການ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ” ນີ້ແມ່ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດ ກໍ່ແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາແນວທາງດັ່ງກ່າວ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ […]

ທ່າແຮງດີການລ້ຽງສັດຂອງຊາວກະສິກອນບ້ານເຮົາເພີ່ມປີລະ 4 – 5%

ປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນໄດ້ຫັນມາລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍທົ່ວປະເທດມີຄວາຍ 1,2 ລ້ານໂຕ, ງົວ 2,1 ລ້ານ, ໝູ 4,1 ລ້ານ ແລະ ສັດປີກ 45,6 ລ້ານກວ່າໂຕ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ […]