Slide
Slide
Tags ການຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ໃນລະດູຝົນ

Tag: ການຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ໃນລະດູຝົນ

ເລີ່ມເຂົ້າລະດູຝົນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ຄວນກຽມຫຍັງແດ່?

ກ້າວເຂົ້າລະດູຝົນຢ່າງເຕັມຕົວເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຝົນຈະຕົກມາເມື່ອໃດ. ຄໍລໍາລົດມື້ນີ້ຈະມານໍາສະເໜີການຂັບລົດລຸຍນໍ້າຖ້ວມ ເພາະໃນໄລຍະນີ້ຝົນເລີ່ມຕົກລົງມາແດ່ແລ້ວ. ລະດູຝົນເປັນປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ເພາະນໍ້າຝົນທີ່ຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ທາງມື່ນອັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ໄລຍະໃນການເບຣກລົດຍາວຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, ທັງຍັງຫຼຸດທັດສະນະໃນການເບິ່ງເຫັນຂອງຜູ້ຂັບລົດ. ສາເຫດເຫຼົ່ານີ້ເປັນປັດໄຈພາຍນອກທີ່ຫຼາຍໆທ່ານຂັບລົດຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ຫາກຕ້ອງເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງປັບວິທີການຂັບລົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແນະນຳວິທີປະຕິບັດໃນການຂັບຂີ່ລົດໃນໄລຍະຝົນ ຫຼື ຂັບລົດຜ່ານນໍ້າຖ້ວມຢ່າງປອດໄພ. 1 ກວດສອບຄວາມພ້ອມຂອງລົດເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ໄຟສັນຍານຕ່າງໆ, ກວດເບິ່ງຢາງປັດນ້ຳຝົນ, ລະດັບນ້ຳລ້າງແວ່ນລົດ, ກວດເຊັກລະບົບເບຣກ ລົດ, ສະພາບຢາງຕີນລົດ, ລົມຢາງລົດ ( ລົມຢາງທີ່ອ່ອນເກີນໄປ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read