business trip

8 ທຸລະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນປີ 2018

ໃນຢຸກທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກປະກອບທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງຫຼາຍກວ່າເປັນລູກນ້ອງຂອງຄົນອື່ນ, ຫຼາຍຄົນຮູ້ບໍ່ວ່ານອກຈາກການເປີດເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍທີ່ກຳລັງນິຍົມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດແລ້ວ, ຍັງມີທຸລະກິດຫຍັງອີກທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໜ້າລົງທຶນອີກ ເຊິ່ງ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ສະບັບນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ລວບລວມ 8 ທຸລະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ປະຈຳປີ 2018 ມີດັ່ງນີ້: ບໍລິການແມ່ບ້ານເຖິງທີ່: ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນຍຸກນີ້ເລັ່ງດ່ວນຫຼາຍ, ຢູ່ນອກເຮືອນເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາສຳລັບທຳຄວາມສະອາດເຮືອນ. ເພາະສະນັ້ນ, ທາງດຽວທີ່ພວກເຂົາຈະມີເຮືອນທີ່ໜ້າຢູ່ ...
Read More

ລະດູຝົນຂາຍຫຍັງ ແລະ ເຮັດຫຍັງຈະມີກຳໄລ?

ໄລຍະນີ້ນັບວ່າຝົນຕົກເກືອບທຸກມື້, ນອກຈາກຈະກະທົບຕໍ່ການສັນຈອນ ແລະ ເຄືອງປູກຂອງຝັງແລ້ວ, ຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງປວດຫົວບໍ່ໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຕະຫຼອດຮອດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ວຽກສະໜາມ, ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນລູກຄ້າຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ນິຍົມອອກນອກເຮືອນມາຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຄືກັບໄລຍະອື່ນ ( ຝົນບໍ່ຕົກ ), ຈະຂາຍອັນໃດກໍ່ລຳບາກຫຼາຍ ແຖມໄລຍະນີ້ເປັນໄລຍະໂລຊີຊັນ ( ຂາລົງ ), ແຕ່ຖ້າໃຜຢາກໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ລອດ ...
Read More

ຜູ້ເຮັດວຽກກັບສານເຄມີຕ້ອງນຶກເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຄືແນວໃດ?

ຄໍລໍາ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດໃນການນຳໃຊ້ສານເຄມີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທີ່ມີ 23 ຂໍ້ ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງລະອຽດໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ ສະບັບເລກທີ 0115/ກປ ລົງວັນທີ 27/01/2011. ມາດຕາ 9 ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ: 1.ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບສານເຄມີຕ້ອງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສານເຄມີຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 2.ຜູ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ສານເຄມີຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 3.ຕ້ອງນຳໃຊ້ລະບົບການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານໃນບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານເຄມີ. 4.ຕ້ອງສັ່ງຊື້ສານເຄມີຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ...
Read More

ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະບຸຢ່າງລະອຽດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 ມີດັ່ງນີ້: ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ: ຫ້າມຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ມີພຶດຕິກຳດັ່ງນີ້: ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ ...
Read More

ອົງການຄຸ້ມຄອງກວດກາຄຸນນະພາບ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆທີ່ຄວນຮູ້

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິດ, ໜ້າທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009. ມາດຕາ 15: ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ: ...
Read More

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີບາງຂໍ້ມູນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ເລກທີ    46/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013. ພາກທີ V ບໍລິສັດ: ໝວດທີ 1 ຫຼັກການລວມຂອງບໍລິສັດ. ມາດຕາ 83 ...
Read More

ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ( ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 21/ສພຊ ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2014 ). ໝວດທີ 4 ແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາດຕາ 66 ( ໃໝ່ ...
Read More

ລັດມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຫຼັກການດຳເນີນກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ?

/ business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ ທີ່ປະກອບມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ຫຼັກການ, ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ, ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009. ▶ ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ລັດສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ...
Read More

ຄວາມສ່ຽງຂອງນັກທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ

ກ່ອນການຕັດສິນໃຈເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ລົງທຶນອັນໃດອັນໜຶ່ງພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເປັນປະຈໍາຄື “ ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ, ຜູ້ລົງທຶນຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ” ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຖິງຕ້ອງເນັ້ນເລື່ອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງເປັນອັນດັບທຳອິດໃນການເຮັດທຸລະກິດ, ແຕ່ກໍ່ມັກຈະບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ແລະ ລະເລີຍເລື່ອງຄວາມສ່ຽງ ເນື່ອງຈາກຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກເຫັນແຕ່ດ້ານດີໃນການລົງທຶນ, ນຶກພາບທີ່ສວຍງາມວ່າຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຕ້ອງມີຜູ້ເຊົ່າອະສັງຫາຂອງພວກເຮົາ 90 - 100% ທຸກປີ ...
Read More

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທີ 17/ສພຊ ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2012. ໝວດທີ 2 ການປົກປ້ອງສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ: ມາດຕາ 91 ( ປັບປຸງ ) ...
Read More