ບົດຄວາມ

ໃຜເດໃຈດີ ປະກອບສ່ວນທຶນຈັດພິມປຶ້ມ “ປະຫວັດສາດລາວ 5.000 ປີ”

ຈາກໃຈນັກຂຽນລາງວັນນາກຄຳ ແລະ ນັກເວົ້າສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ທ່ານ ອາຈານ ກາບແກ້ວ ທຳມະວົງ ທີ່ຮັກມັກ ແລະ ສັດທາໃນການຂີດຂຽນ ເຊິ່ງໄດ້ມີການລະດົມທຶນຮອນເພື່ອນຳມາເປັນທຶນ ໃນການຂຽນປື້ມປະຫວັດສາດລາວ 5.000 ປີ ໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຮູ້ຈັກເຄົ້າກໍາເນີດຂອງຊາດຕົນນັ້ນ. ປັດຈຸບັນເພິ່ນຢາກຂໍແຫຼ່ງທຶນມາຈັດພິມປຶ້ມ “ປະຫວັດສາດລາວ 5.000 ປີ”. ເຊິ່ງເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ...
Read More

ສຶກສາໄວ້! ບຸກຄະລິກພາບຂອງຜູ້ນຳ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ

ບຸກຄະລິກພາບຂອງຜູ້ນຳ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດ ຫຼື ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວໃນການບໍລິຫານງານເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ມີບຸກຄະລິກພາບດີຍ່ອມໄດ້ຮັບການຍອມຮັບນັບຖືຈາກຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ເມື່ອການຍອມຮັບເກີດຂຶ້ນການບໍລິຫານງານຍ່ອມດຳເນີນໄປໄດ້ດີ ເພາະຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືໃນທຸກໆດ້ານເປັນຕົ້ນ: ເວົ້າກໍ່ມີຄົນຟັງ, ຟັງແລ້ວກໍ່ເຊື່ອ, ຄ້ອຍຕາມ ເມື່ອມີຄຳສັ່ງ ຫຼື ດຳເນີນການ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ພົບບັນຫາກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂ ແລ້ວຍີ້ມຮັບຄວາມສຳເລັດນຳກັນ. ແຕ່ຫາກຜູ້ນຳມີບຸກຄະລິກພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ການຍອມຮັບເຊັ່ນ: ໂວກເວກ, ...
Read More

ຈົ່ງແບ່ງເວລາ ພັດທະນາຕົນເອງ …. ເພາະຄວາມຮູ້ຄືກຸນແຈສຳຄັນແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ

ການເດີນທາງສູ່ເປົ້າໝາຍຂອງຜົນສຳເລັດນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງບັງເອີນ ແຕ່ຫາກເກີດຈາກຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມ ແລະ ລົງມືເຮັດຢ່າງມີເປົ້າໝາຍທີ່ແທ້ຈິງ ເກັບກ່ຽວປະສົບການຈາກຄວາມຜິດພາດມາເປັນບົດຮຽນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ແມ່ນການມານັ່ງລໍ້ຖ້າໂອກາດ ຫລື ໃຫ້ຜົນສຳເລັດແລ່ນມາຫາ. ຊໍ້າຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນຍັງເຫັນວ່າຄົນລາວສູ່ມື້ນີ້ຍັງບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈພັດທະນາຕົນເອງ ແຕ່ຖະຫວິນຫາແຕ່ຄວາມສຳເລັດ ຖະຫວິນຫາແຕ່ເງິນເດືອນສູງໆ ຫລື ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນເລື່ອນຕໍາແໜງ. ແຕ່ເຈົ້າເຄີຍຖາມຕົນເອງແລ້ວບໍ ແຕ່ລະມື້ເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່? ເຄີຍຮຽນຮູ້ຫຍັງໃໝ່ໆ ຫຼື ...
Read More

ການບໍລິຫານ – ຈັດການອາຊີບໃນອົງກອນ ເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງອົງກອນ

( ຂຽນໂດຍ: ປອ. ສະແຫວງກິດ ພົມມະຮັກ ( ທີ່ປຶກສາດ້ານພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ) ໃນຄວາມໝາຍລວມ ການບໍລິຫານ - ຈັດການອາຊີບໃນອົງກອນ ແມ່ນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ດັດສົມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພະນັກງານ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ແລະ ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງອົງກອນ, ບົນພື້ນຖານຄວາມອາດສາມາດປະຕິບັດງານ ແລະ ...
Read More

6 ວິທີສັງເກດວ່າ ເຈົ້າກໍາລັງຖືກຫຼອກ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກ!!!

/ ບົດຄວາມ
ຄວາມສໍາພັນຂອງຄົນສອງຄົນ ຍິງ ແລະ ຊາຍຂອງບາງຄົນ ບາງຄູ່ມັນຊັບຊ້ອນ ເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ທຸກຢ່າງ ໃນຄວາມຄິດ ຈິດໃຈເຂົາວ່າຮູ້ສຶກແນວໃດແທ້ກັບເຮົາ ເຂົ້າມາຮັກ ຫຼື ພຽງມາຕວົະຕົ້ມເຮົາເທົ່ານັ້ນ ມື້ນີ້ມາຮູ້ 6 ລັັກສະນະຂອງຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຈິງຈັງກັບເຮົາ ເຂົາພຽງມາຫຼອກລວງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ຕື່ນໂຕໄດ້ທັນ ແລະ ຖອຍອອກມາສະ: ...
Read More