ຄໍລຳກົດໝາຍ

ມາຮູ້ຈັກ!! ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນລາວ

ສປປ ລາວ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນ ຫຼື ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວວາງອອກນັ້ນ ມື້ນີ້, ແອັດມິນຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ນັກລົງທຶນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 2016. ໃນມາດຕາ ...
Read More

ທ່ານຮຸ້ບໍ!! ຖ້າຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈະຖືກປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ

ທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນ ການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ, ປໍ້າ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ອີງຕາມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 331/ລບ ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນມີ 04 ປະເພດຄື: ...
Read More

ຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ ຕ້ອງຮູ້ຫຍັງແດ່??

ໃນປະຈຸບັນຢູ່ປະເທດເຮົາມີທຸລະກິດໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນຫຼາຍແຫ່ງ ຍ້ອນທ່າແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນອາດຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄຟຟ້າມີສິດ ແລະ ພັນທະແນວໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ ແອັດມິນ, ຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011, ...
Read More

ການກິນສົ້ມໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ຕໍ່ສຸຂະພາບ

ການກິນສົ້ມ ຖ້າກິນໃນປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ກໍ່ຖືວ່າເປັນປະໂຫຍດ ແຕ່ຖ້າກິນຫຼາຍກໍ່ໃຫ້ໂທດເຊັ່ນດຽວກັນເດີ້ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ, ການກິນອາຫານທີ່ມີລົດສົ້ມຈາກສານສັງເຄາະໃນນໍ້າສົ້ມ ທີ່ນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ Glacial Acetic Acid  ແລະ ເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ເກີດລົດສົ້ມ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ກົດຊີຕຣິກ ເຊິ່ງໃຫ້ລົດສົ້ມທົດແທນໝາກນາວ ຖ້າກິນໃນປະລິມານໜ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າກິນໃນປະລິມານຫຼາຍໆ ຈະສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍແນ່ນອນ ...
Read More

ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດສັດຕູພືດໃນຕົ້ນເຂົ້າເຮັດແນວໃດແນ່ ກົດເບິ່ງເລີຍ!!

ໃນລະດູການປູກເຂົ້າແຕ່ລະຄັ້ງ ຫາກລະດູໃດບໍ່ມີການລະບາດຂອງສັດຕູເຂົ້າ ນັບວ່າເປັນໂຊກດີຂອງຊາວກະຊິກອນ ແຕ່ນັ້ນກໍ່ຖືວ່າເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ສຸດ ເພາະໃນປັດຈຸບັນການລະບາດຂອງສັດຕູເຂົ້າເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆເຊັ່ນ: ກາຍລະບາດຂອງເພ້ຍ, ໜອນ ແລະ ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວນາຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກສັດຕູທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບເຂົ້າໂດຍສະເພາະຊະນິດທີ່ເກີດການລະບາດຢູ່ເປັນປະຈຳ, ຄວນຮູ້ຈັກວິທີປ້ອງກັນ, ກຳຈັດຢາງຖືກຕ້ອງ, ປອດໄພຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສຳລັບມື້ນີ້, ແອັດມິນຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານ ຫຼື ຊາວນາທີ່ກຳລັງພົບບັນຫາກ່ຽວກັບສັດຕູທີ່ເກີດຂື້ນກັບເຂົ້າຂອງຕົນເອງ ...
Read More

ເຕືອນ!! 5 ອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຂົາກຳລັງໝົດຮັກເຈົ້າແລ້ວ

ຄວາມຮັກມັນເປັນສິ່ງທີ່ສວຍງາມ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຊອກສະແຫວງຫາຄວາມຮັກ ແຕ່ເມື່ອມີຮັກແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມີຄວາມສຸກສະເໝີໄປ. ສະນັ້ນ, ມັນຄົງກໍ່ແປກຖ້າວັນໜຶ່ງຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າມາເຖິງທາງຕັນ, ເມື່ອຄວາມຮັກທີ່ເຄີຍມີໃຫ້ມັນຫຼຸດນ້ອຍລົງ ເຊິ່ງທາງອອກສຸດທ້າຍທີ່ດີທີ່ສຸດຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນການເລີກລາ. ສະນັ້ນ, ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍວ່າ 5 ອາການຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ກຳລັງຈະໝົດຮັກ ຈະມີລັກສະນະ ແລະ ທ່າທີແນວໃດແດ່ ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ ເວົ້າກັບເຈົ້ານ້ອຍລົງ: ຈາກຄົນທີ່ເຄີຍເວົ້າກັນໄດ້ທຸກເລື່ອງ ແຕ່ດຽວນີ້ເຂົາປ່ຽນໄປກາຍເປັນຄົນງຽບຂຶມຂຶ້ນ ບໍ່ຄ່ອຍເວົ້ານຳເຈົ້າເຖິງວ່າຈະຢູ່ນຳກັນກໍ່ຕາມ ...
Read More

ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອຜິວງາມ ສົດໃສ ຂອງສາວໆ ມີຫຍັງແນ່

ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແລະ ເປັນອີກກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງບັນດາສາວໆ ທີ່ຮັກມັກໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສວຍງາມ. ນອກຈາກ ການເຂົ້າສະປາເພື່ອຮັກສາຜິວພັນແລ້ວ ການຫາເຄື່ອງດື່ມສະກັດຈາກໝາກໄມ້ ກໍ່ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວຂອງສາວໆສົດໃສຂຶ້ນ ແຖມຍັງໄດ້ປະໂຫຍດນຳອີກ. ມື້ນີ້, ຈະມາແນະນຳເຄື່ອງດື່ມ 5 ຊະນິດ ທີ່ຫາດື່ມໄດ້ງ່າຍ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນສວຍງາມ, ສົດຊື່ນ ບໍ່ໃຫ້ແຫ້ງຫ່ຽວກ່ອນໄວ ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍມີຫຍັງແດ່ ຊາຂຽວ: ການດື່ມຊາຂຽວຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຜິວ ...
Read More

5 ສັນຍານເຕືອນ!! ທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າກໍາລັງເຖິງທາງຕັນ ແລະ ເລີກລາກັນໃນທີ່ສຸດ

ຄົນສອງຄົນທີ່ຮັກກັນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳກັນດ້ວຍຄວາມຫວານຊື່ນ ແຕ່ເມືອມີອີກຝ່າຍປ່ຽນໄປ ເປັນຫຍັງອີກຝ່າຍຈຶ່ງຈະເບິ່ງບໍ່ອອກ. ບາງຄັ້ງການຍື້ທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນຄືເກົ່າອາດຈະຍາກ ແລະ ທໍລະມານໄປກວ່າການເລີກລາກັນໄປ. ມື້ນີ້, ແອັດມິນຈະມາບອກ 5 ສັນຍານທີ່ເປັນຕົວເຕືອນໄພ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານກຳລັງເຖິງທາງຕັນ ມີຫຍັງແດ່ ມາເບິ່ງເລີຍ 1. ສົນໃຈກັນ ແລະ ກັນ ນ້ອຍລົງ ...
Read More

11 ວິທີກັບການປ່ຽນຕົວເອງ ໃຫ້ຄິດບວກຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ມະນຸດ ສາມາດສ້າງນິໄສຄິດບວກໄດ້ພໍໆກັນກັບການຄິດລົບ. ແຕ່ນິໄສຄິດລົບຈະເກີດຂຶ້ນງ່າຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າເຫັນເຮັດເປັນປະຈຳ ມື້ນີ້, ແອັດມິນກໍ່ມີສາລະດີມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານອີກເຊັ່ນເຄີຍ ສຳລັບມື້ນີ້ແອັດມິນຈະມາແນະນຳ 12 ວິທີກັບການປ່ຽນແປງແນວຄິດດ້ານລົບ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນບໍ່ດີໃຫ້ແກ້ຊີວິດ ແລະ ຈິດໃຈ ແລ້ວຫັນກັບມາຄິດບວກ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊີວິດ ສະນັ້ນ ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ ຢ່າຍ້ອນໄປເບິ່ງຄວາມຫຼັງ: ...
Read More

ຫຼຸດຮອຍຕີນກາໄດ້ຈາກການປ່ຽນພຶດຕິກຳ

ເປັນສິ່ງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ເມື່ອອາຍຸ 40 ກວ່າ ທ່ານກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ກັບມາເປັນສາວໄດ້ຕະຫຼອດການ ລວມທັງການສັນຍະກຳ, ສີດຟິນເລີ ຫຼື ເສີມຄວາມງາມດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ ແລະ ແນ່ໃຈໄດ້ຢ່າງໃດວ່ານັ້ນຄືສິ່ງທີ່ປອດໄພຮ້ອຍເປີເຊັນຍິ່ງຮອຍຕີນກາທີ່ເປັນບັນຫາກວນໃຈ. ເຊິ່ງບາງຄົນກໍ່ມີຕັ້ງແຕ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຈະດີກວ່າບໍ່ຖ້າຮູ້ຈັກເບິ່ງແຍງຕົວເອງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ຊ່ວຍຫຼຸດດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ທຳຮ້າຍໃບໜ້າກັບດວງຕາ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການມີຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆເທິງໃບໜ້າເມື່ອມີອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນຖືເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດ ແຕ່ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກເບິ່ງແຍງຕົ້ນເອງ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນຫຼູດລົງ ໃຊ້ຄຣີມກັນແດດ: ...
Read More