Thursday, May 13, 2021
Slider
Home ຄໍລໍາ ຄໍລຳມຸມບໍລິຫານ

ຄໍລຳມຸມບໍລິຫານ

ວິທີປັບຕົວເມື່ອເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ຫຼັງຊີວິດການເປັນນັກສຶກສາສຳເລັດລົງ ຫຼາຍໆຄົນກໍຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ຊີວິດການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍຈະມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍຫັນໄປເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ, ຈຳນວນໜຶ່ງກໍເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ, ຈຳນວນໜຶ່ງກໍເປັນພະນັກງານໃນບໍລິສັດເອກະຊົນ. ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຮັດເຫັນຮຸ່ນອ້າຍ, ຮຸ່ນເອື້ອຍ ແລະ ເຫັນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີ່ເພິ່ນເຄີຍເຮັດວຽກມາກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຍັງບໍ່ເຄີຍສຳຜັດດ້ວຍຕົວເອງ, ແຕ່ພໍໄດ້ມາເຮັດວຽກແລ້ວເກືອບທຸກຢ່າງມັນແຕກຕ່າງກັບຊີວິດໄວຮຽນ ເພາະເຮົາບໍ່ຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັບໃຜ ແລະ ຊີວິດການເຮັດວຽກຕ້ອງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ທີ່ມັນຕິດພັນກັບຊື່ສຽງ ແລະ ອະນາຄົດຂອງອົງກອນຕ່າງໆນາໆ ເຊິ່ງບາງຄົນບໍ່ມີ ຄວາມອົດທົນ, ໃຝ່ຮູ້ໃຝ່ສຶກສາກໍຈະເຮັດວຽກນຳອົງກອນບໍ່ໄດ້ດົນ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍຈະຢາກ  ລາອອກ ແລະ...

ວິທີຮັບມືກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ 6 ປະເພດ

ໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງ ແນ່ນອນວ່າຈະມີພະນັກງານຫຼາຍຄົນທີ່ມາຈາກຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນມາຢູ່ຮ່ວມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສຳນຽງສຽງປາກເວົ້າ, ນິດໄສໃຈຄໍ ແລະ ກິລິຍາການສະແດງອອກຕ່າງໆ ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຮ່ວມວຽກງານນໍາກັນຢ່າງມີ ຄວາມສຸກ ພ້ອມຫຼີກລຽງສິ່ງທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາມາສຶກສາ 6 ປະເພດເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ທ່ານອາດຈະພົບເຫັນ ຄື: ຢືນຢັດເປັນຝ່າຍຄ້ານ: ຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນຢ້ານການປ່ຽນແປງ ຈຶ່ງຕ້ອງຂັດຄ້ານເອົາໄວ້ກ່ອນ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເກີດມີການສະເໜີຄວາມຄິດໃໝ່, ການມອບໜ້າວຽກໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃໝ່, ການແນະນຳໃຫ້ເຮັດວຽກ, ການແນະນຳວິທີການເຮັດວຽກໃໝ່ເຂົາຈະປະຕິເສດໄວ້ກ່ອນ ເຊິ່ງຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນເຮົາຕ້ອງໃຫ້ເວລາເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ...

ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງການມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກໃນອົງກອນ

ການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນຖືກຈຳກັດດ້ວຍຫຼາຍໆເງື່ອນໄຂ ອັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮັດວຽກຫຼາຍຄົນຕ້ອງຍອມ ໂດຍບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຈະຕາມໃຈຕົນເອງ, ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງໜຶ່ງວ່າເຖິງເຮົາຈະເລືອກວຽກເຮັດໄດ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນເລືອກບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີສິດເລືອກນັ້ນກໍຄືຫ້ອງການ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ເຈົ້ານາຍ. ເຮົາບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ້ຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດ ນັ້ນເປັນເພາະເຮົາຍອມຖືກເລືອກເພາະຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ເປັນບຸກຄົນດັ່ງຄຳວ່າ: ເຮັດວຽກໄດ້ເງິນເດືອນສູງ, ມີວຽກງານທີ່ດີຈົນລືມໄປວ່ານັ້ນອາດຈະບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ບັນຍາກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ເຮົາຄາດຫວັງ. ການສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນພະນັກງານທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ເປັນຜູ້ນຳອົງກອນຄວນເປັນແກນນຳທີ່ຈະເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນຍາກາດໃນບ່ອນເຮັດວຽກເປັນໄປຕາມທີ່ພະນັກງານຢາກໄດ້ ແລະ ຈູງໃຈໃຫ້ພະນັກງານມາເຮັດວຽກທຸກມື້ ຫຼື ຈູງໃຈໃຫ້ພະນັກງານຢາກມາເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ. ບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບ...

ສິ່ງທີ່ນັກບໍລິຫານອົງກອນ ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ພະນັກງານ

ຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນໃດໜຶ່ງ ຖ້າອົງກອນໃດໄດ້ຜູ້ບໍລິຫານເກັ່ງ, ດີ, ມີວິໄສທັດ ກໍມີທ່າອ່ຽງວ່າອົງກອນນັ້ນຈະມີ ອະນາຄົດສົດໃສ ຫຼື ອົງກອນມີ ຄວາມຍືນຍົງ, ປຽບດັ່ງເຮືອລຳນ້ອຍທີ່ມີຜູ້ຄັດທ້າຍເຮືອທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເກັ່ງ ສາມາດປະຄອງເຮືອໃຫ້ໄປຕາມທິດທາງທີ່ກໍານົດຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ສຳເລັດ. ແຕ່ຫາກເຮືອລໍາໃດມີຜູ້ຄັດທ້າຍທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຂາດວິໄສທັດຊັດເຈນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ຂາດພາວະການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ...

ບາງອົງປະກອບຂອງຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຄວນເປັນ

ການເປັນຫົວໜ້າອາດຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ການເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ່າງຫາກ ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ ແລະ ທ້າທາຍສຳລັບທຸກຄົນ ເພາະທ່ານບໍ່ສາມາດສັ່ງໃຫ້ລູກນ້ອງທຸກຄົນມາມັກ, ຮັກ ຫຼື ເຫັນພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ. ແຕ່ໃນຖານະຫົວໜ້າທ່ານຕ້ອງຊື້ໃຈລູກນ້ອງໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອຕໍ່ຍອດໄປເຖິງການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ອົງກອນປະສົບຄວາມສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ແຕ່ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳຫຼາຍພໍຫຼືຍັງ ລອງມາອ່ານ 9 ທັກສະສຳຄັນ ທີ່ອາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ລູກນ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຄື: ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ່ວມມື: ແນ່ນອນວ່າວຽກທຸກຢ່າງຈະສຳເລັດບໍ່ໄດ້ຖ້າເກີດຈາກຄົນດຽວ ເພາະສະນັ້ນທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນ...

ຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຄວນຫຼີກເວັ້ນທັດສະນະຄະຕິ 5 ຂໍ້

ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີ ຄວາມໃຝ່ຝັນຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງ ຄວາມຄິດທັງໝົດ ຕ້ອງສຶກສາວ່າຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທຸລະກິດຢ່າງໃດ? ເພາະການເຮັດທຸລະກິດຈໍາເປັນຕ້ອງມີອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງລວມໃສ່ກັນ ແລະ ປັດໄຈທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດນັ້ນມີຢ່າງໃດແດ່?. ສະນັ້ນ, ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບ 5 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນ ເມື່ອຕ້ອງການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການມັກຈະເບິ່ງຂ້າມ ເມື່ອເຖິງຄາວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດແທ້ໆ ເພື່ອຈະໄດ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຢ່າໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ: ຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວ ຫຼື ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ ຈະນໍາຜົນເສຍຢ່າງມະຫາສານມາໃຫ້ກັບຕົນເອງ...

ເຄັດລັບການປັບແນວຄິດ ເພື່ອຄວາມສົມດຸນກັບການເຮັດວຽກ

ຫາກເຮົາແບ່ງກິດຈະກຳໃນຊີວິດອອກເປັນສອງດ້ານ ໂດຍສະເພາະດ້ານການເຮັດວຽກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໜ້າທີ່ການງານ, ຈຸດມຸ່ງໝາຍໃນຊີວິດ ແລະ ອື່ນໆ; ສ່ວນອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນການໃຊ້ຊີວິດສ່ວນຕົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຄຽດຈາກການເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ, ສຸຂະພາບທີ່ທົດຖອຍ, ຄວາມທໍ້ຖອຍຈາກການບໍ່ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນຊີວິດ ຫຼື ຂາດ ຄວາມກ້າວໜ້າ. ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໃນຊີວິດນີ້ຍັງຂາດດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງນັ້ນ ກໍຖືວ່າເປັນສັນຍານທີ່ບອກເຖິງຊີວິດທີ່ຂາດຄວາມສົມດຸນ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີສ້າງຄວາມສົມດຸນຂອງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ ເພື່ອມາແບ່ງປັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1). ຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃນຊີວິດ: ການຈັດລຽງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນຊີວິດ ກໍເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານເມື່ອຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຄວນຈະເຮັດຫຍັງກ່ອນ ເຊັ່ນ:...

ທຸລະກິດຕົກແຕ່ງພາຍໃນຍັງມີຄູ່ແຂ່ງບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ຕະຫຼາດຍັງກວ້າງ

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງລາວເຮົາກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຫຼາຍຂະແໜງການເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນສູງ ເນື່ອງຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດດ້ານການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ, ໂຮງຈັກ - ໂຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ. ເວົ້າສະເພາະທຸລະກິດຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ເຖິງວ່າຈະມີຊ່າງສືມືດີຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເຂົ້າມາບໍລິການລູກຄ້າໃນລາວກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງຫາກທຽບໃສ່ກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຖານລູກຄ້າແມ່ນຍັງມີຫຼາຍ. ເຈົ້າຂອງຮ້ານບໍລິການຕົກແຕ່ງພາຍໃນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ຫາກເວົ້າເລື່ອງຕົກແຕ່ງພາຍໃນຕຶກ -...

ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ທຸກບັນຫາມີທາງອອກ

ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ການເມືອງໂລກມີການປ່ຽນແປງໄວສັບສົນບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາມີສະຕິເວລາເບິ່ງຂ່າວ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ? ກໍຍ້ອນວ່າໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍນັ້ນມັນມີທັງເລື່ອງດີມີປະໂຫຍດ ແລະ ເລື່ອງຫຍໍ້ທໍ້; ທັງມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເຈດຈຳນົງຂອງອິດທິກຳລັງປໍລະປັກທີ່ຫວັງມ້າງເພທຳລາຍຕໍ່ລະບອບຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງເຈດຕະນາທັງຫຼາຍທັງປວງນັ້ນເອີ້ນວ່າ: ຍຸດທະສາດຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ. ຍຸດທະສາດຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິແມ່ນຮູບການໜຶ່ງຂອງການຕໍ່ສູ້ຊົນຊັ້ນທີ່ຂ້ຽວຂາດເອົາເປັນເອົາຕາຍລະຫວ່າງລັດທິຈັກກະພັດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມໃນເມື່ອກ່ອນ. ຕາມຂໍ້ມູນຂອງຫຼາຍເອກະສານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເດືອນມັງກອນ 1953 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາເມຣິກາ ດາແລັດ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ: “... ການທັບມ້າງປະເທດສັງຄົມນິຍົມສາມາດເຮັດດ້ວຍວິທີສັນຕິວິທີຄື...

ເຕັກນິກຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງມີ ເມື່ອ Work From Home ໄລຍະໂຄວິດ – 19

ເມື່ອເວົ້າເຖິງໃນລະດັບຕໍາແໜ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ຂັ້ນບໍລິຫານອົງກອນໃດໜຶ່ງນັ້ນ ຫາກຜູ້ບໍລິຫານຄົນໃດມີວິໄສທັດໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ ທ່າມກາງເສດຖະກິດຖົດຖອຍແບບນີ້ສາມາດຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ ກໍຖືວ່າບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ, ແຖມຍັງໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກລູກນ້ອງ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານນໍາອີກ ເພາະທຸລະກິດໃນຍຸກໃໝ່ນີ້ຫາກຈະວາງແຜນໄລຍະຍາວກໍຄົງເປັນໄປໄດ້ຍາກ, ຕ້ອງວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຮີບລົງມືປະຕິບັດ ຫາກບໍ່ຊັ້ນອາດຈະບໍ່ທັນຄູ່ແຂ່ງ ຫຼື ຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດຄ້າຍຄືກັນແນ່ນອນ. ໄລຍະນີ້ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ພະນັກງານຂອງຫຼາຍໆອົງກອນຫັນມາເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຫຼາຍຂຶ້ນ ( Work From Home ) ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ...

ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນແນວໃດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ?

ການບໍລິຫານພະນັກງານ ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການນຳພາໃຫ້ສະຖາບັນ ຫຼື ບໍລິສັດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ, ແຕ່ຕ້ອງເຮັດແບບໃດຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ນຳພາອົງກອນໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າ. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆມາເລົ່າສູ່ຟັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 1 ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບພະນັກງານ: ໃນການບໍລິຫານຄົນໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນ, ຫົວໜ້າ ແລະ ລູກນ້ອງຕ້ອງມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບທຸກຄົນ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດ ຄວາມຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 2 ສ້າງການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ: ການສື່ສານບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບການເວົ້າ ຫຼື ການຂຽນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະການສື່ສານທີ່ດີເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໜ້າ ແລະ...

ຕ້ອງຂາຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ສາກ່ອນ

ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າມັນມີທັງຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍປະສົມປະສານກັນໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໝູນໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງມືທັນສະໄໝຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ເພື່ອພັດທະນາສິນຄ້າຂອງເຮົາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນທັງລະບົບອອນລາຍ ແລະ ອ໊ອຟລາຍ. ນັກເສດຖະສາດທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາຈະດີມີຄຸນນະພາບປານໃດກໍຕາມ ແຕ່ລູກຄ້າບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດຂາຍໄດ້ ເນື່ອງຈາກການສ້າງແບຣນ ຫຼື ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າໃຫ້ເກີດຄວາມນິຍົມໃນສັງຄົມ ຖືເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຜູ້ປະກອບການ. ຂະນະດຽວກັນມະນຸດເຮົາສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝແທນແຮງງານຄົນໄດ້ຫຼາຍໜ້າທີ່ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຈາກທະວີບໜຶ່ງສູ່ອີກທະວີບໜຶ່ງກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍດາຍ ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ: ເຟສບຸ໊ກ, ລາຍ, ວັອດແອັບ ແລະ...
- Advertisment -
Slider

Most Read