Slide
sonet-01
Home ຄໍລໍາ ຄໍລຳມຸມບໍລິຫານ

ຄໍລຳມຸມບໍລິຫານ

ຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໄປນຳ ບໍລິຫານເວລາແນວໃດ ຈຶ່ງຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຮຽນ

ການຮຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະນຳພາໃຫ້ຄົນເຮົາໄປພົບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້. ນອກນັ້ນ, ໃນເວລານອກຈາກການຮຽນເຮົາສາມາດແບ່ງເວລາໄປເຮັດວຽກເພີ່ມ ເພາະວ່າມັນສາມາດສ້າງຄວາມຮູ້ເພີ່ມ, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການໃຫ້ເຮົາ ແລະ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພໍ່ແມ່. ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໄດ້ຄວບຄູ່ກັບການຮຽນເຮົາສາມາດສອນເພີ່ມພາສາ ຫຼື ເປັນຕິວເຕີໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ສູນພາສາຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ທ້າວ ເພັດສີລາ ພູມບັນດິດ ຮຽນຈົບຈາກຄະນະອັກສອນສາດ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານໄຊສົມບູນ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການບໍລິຫານການຮຽນ...

ພື້ນຖານສູ່ການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ເວລາຂອງຄົນເຮົາມີເທົ່າກັນມື້ລະ 24 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ “ ບໍ່ມີເວລາ ” ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງເກີດຈາກການບໍລິຫານເວລາແບບຜິດໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກກັບເວລາ. ມາຮຽນຮູ້ 6 ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ມີເວລາໃນຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. 1. ຕື່ນນອນແຕ່ເຊົ້າ ແນ່ນອນເມື່ອເຮົາຕື່ນແຕ່ເຊົ້າເຮົາກໍຈະມີເວລາເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ມີເວລາໃນການວາງແຜນຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຈະຕື່ນເຊົ້າຫຼາຍປານໃດກໍຂຶ້ນກັບການຈັດການຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ຕ້ອງພິຈະລະນາໃຫ້ສຳພັນກັບການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ. ນອກນັ້ນ, ການຕື່ນເຊົ້າຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຈັດການຊີວິດສ່ວນຕົວຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄດ້ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ, ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢ່າງສະບາຍ...

4 ວິທີສ້າງພະນັກງານຄຸນນະພາບ

ໃຜໆຕ່າງກໍຕ້ອງການສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບທີ່ສຸດທັງນັ້ນ! ໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກເອງກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ບໍລິສັດຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດີ, ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຫວັງຜົນຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ການທີ່ຈະສ້າງພະນັກງານໃຫ້ເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຼາຍໆປັດໄຈປະກອບກັນ, ຕ້ອງອາໄສຄວາມຮ່ວມມືກັນທັງຝ່າຍບໍລິສັດ ແລະ ຝ່າຍພະນັກງານເອງ ເພື່ອຈະໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດຫວັງໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ໜັງສືພິມພວກເຮົາຈຶ່ງນຳເອົາ 4 ວິທີການສ້າງພະນັກງານຄຸນນະພາບມານຳສະເໜີ ຄື: 1.ຄັດສັນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ: ການຈະສ້າງສິ່ງໜຶ່ງສິ່ງໃດຂຶ້ນມາຈະຕ້ອງເລີ່ມຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສະເໝີ ການພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງພະນັກງານເອງກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຈະຕ້ອງເລີ່ມພິຈາລະນາກັນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສຳພາດງານ ເພື່ອຄັດເລືອກບຸກຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກ ເພາະການທີ່ຈະໄດ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງມີຄຸນນະພາບນັ້ນ ຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍເລືອກຮັບພະນັກງານທີ່ມີສັກກະຍະພາບທີ່ເໝາະສົມຈາກພາຍໃນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຄັດເລືອກເພາະມີຕຳແໜ່ງວ່າງ,...

ໝູ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານແບບໃດທີ່ຄວນຄົບຫາ

ຊີວິດການເຮັດວຽກນອກຈາກຈະເມື່ອຍກັບວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ເມື່ອຍກັບບັນຫາທີ່ໄດ້ນຳແກ້ແຕ່ລະມື້, ເມື່ອຍກັບການຮັບມືກັບຄົນນອກອົງກອນທີ່ເຮົາພົວພັນ ແລະ ປະສານວຽກນຳແລ້ວ ຍັງມີຫຼາຍໆຄັ້ງເຮົາຍັງມາເມື່ອຍກັບໝູ່ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນອົງກອນນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະຂໍແລກປ່ຽນບາງປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກັບໝູ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຄົນ ວ່າເຮົາຈະເລືອກຄົບໝູ່ແບບໃດ ແລະ ຄົບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານແບບໃດ ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ. ໝູ່: ການທີ່ເຮົາຈະຄົບໃຜຄົນໜຶ່ງມາເປັນໝູ່ສະໜິດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຫ້ອງການດຽວກັນ ຫຼື ນອກຫ້ອງການ ເຮົາຄວນສຶກສາເບິ່ງນິດໄສໃຈຄໍເຂົາກ່ອນວ່າເປັນຄົນແບບໃດ?, ເປັນຄົນກົງໄປກົງມາບໍ່, ເຂົາເປັນຄົນຈິງໃຈກັບຄົນອື່ນໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ? ເຂົາມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນບໍ່...

ວິທີປັບຕົວເມື່ອເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ຫຼັງຊີວິດການເປັນນັກສຶກສາສຳເລັດລົງ ຫຼາຍໆຄົນກໍຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ຊີວິດການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍຈະມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍຫັນໄປເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ, ຈຳນວນໜຶ່ງກໍເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ, ຈຳນວນໜຶ່ງກໍເປັນພະນັກງານໃນບໍລິສັດເອກະຊົນ. ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຮັດເຫັນຮຸ່ນອ້າຍ, ຮຸ່ນເອື້ອຍ ແລະ ເຫັນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີ່ເພິ່ນເຄີຍເຮັດວຽກມາກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຍັງບໍ່ເຄີຍສຳຜັດດ້ວຍຕົວເອງ, ແຕ່ພໍໄດ້ມາເຮັດວຽກແລ້ວເກືອບທຸກຢ່າງມັນແຕກຕ່າງກັບຊີວິດໄວຮຽນ ເພາະເຮົາບໍ່ຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັບໃຜ ແລະ ຊີວິດການເຮັດວຽກຕ້ອງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ທີ່ມັນຕິດພັນກັບຊື່ສຽງ ແລະ ອະນາຄົດຂອງອົງກອນຕ່າງໆນາໆ ເຊິ່ງບາງຄົນບໍ່ມີ ຄວາມອົດທົນ, ໃຝ່ຮູ້ໃຝ່ສຶກສາກໍຈະເຮັດວຽກນຳອົງກອນບໍ່ໄດ້ດົນ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍຈະຢາກ  ລາອອກ ແລະ...

ວິທີຮັບມືກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ 6 ປະເພດ

ໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງ ແນ່ນອນວ່າຈະມີພະນັກງານຫຼາຍຄົນທີ່ມາຈາກຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນມາຢູ່ຮ່ວມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສຳນຽງສຽງປາກເວົ້າ, ນິດໄສໃຈຄໍ ແລະ ກິລິຍາການສະແດງອອກຕ່າງໆ ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຮ່ວມວຽກງານນໍາກັນຢ່າງມີ ຄວາມສຸກ ພ້ອມຫຼີກລຽງສິ່ງທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາມາສຶກສາ 6 ປະເພດເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ທ່ານອາດຈະພົບເຫັນ ຄື: ຢືນຢັດເປັນຝ່າຍຄ້ານ: ຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນຢ້ານການປ່ຽນແປງ ຈຶ່ງຕ້ອງຂັດຄ້ານເອົາໄວ້ກ່ອນ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເກີດມີການສະເໜີຄວາມຄິດໃໝ່, ການມອບໜ້າວຽກໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃໝ່, ການແນະນຳໃຫ້ເຮັດວຽກ, ການແນະນຳວິທີການເຮັດວຽກໃໝ່ເຂົາຈະປະຕິເສດໄວ້ກ່ອນ ເຊິ່ງຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນເຮົາຕ້ອງໃຫ້ເວລາເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ...

ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງການມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກໃນອົງກອນ

ການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນຖືກຈຳກັດດ້ວຍຫຼາຍໆເງື່ອນໄຂ ອັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮັດວຽກຫຼາຍຄົນຕ້ອງຍອມ ໂດຍບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຈະຕາມໃຈຕົນເອງ, ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງໜຶ່ງວ່າເຖິງເຮົາຈະເລືອກວຽກເຮັດໄດ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນເລືອກບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີສິດເລືອກນັ້ນກໍຄືຫ້ອງການ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ເຈົ້ານາຍ. ເຮົາບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ້ຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດ ນັ້ນເປັນເພາະເຮົາຍອມຖືກເລືອກເພາະຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ເປັນບຸກຄົນດັ່ງຄຳວ່າ: ເຮັດວຽກໄດ້ເງິນເດືອນສູງ, ມີວຽກງານທີ່ດີຈົນລືມໄປວ່ານັ້ນອາດຈະບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ບັນຍາກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ເຮົາຄາດຫວັງ. ການສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນພະນັກງານທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ເປັນຜູ້ນຳອົງກອນຄວນເປັນແກນນຳທີ່ຈະເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນຍາກາດໃນບ່ອນເຮັດວຽກເປັນໄປຕາມທີ່ພະນັກງານຢາກໄດ້ ແລະ ຈູງໃຈໃຫ້ພະນັກງານມາເຮັດວຽກທຸກມື້ ຫຼື ຈູງໃຈໃຫ້ພະນັກງານຢາກມາເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ. ບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບ...

ສິ່ງທີ່ນັກບໍລິຫານອົງກອນ ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ພະນັກງານ

ຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນໃດໜຶ່ງ ຖ້າອົງກອນໃດໄດ້ຜູ້ບໍລິຫານເກັ່ງ, ດີ, ມີວິໄສທັດ ກໍມີທ່າອ່ຽງວ່າອົງກອນນັ້ນຈະມີ ອະນາຄົດສົດໃສ ຫຼື ອົງກອນມີ ຄວາມຍືນຍົງ, ປຽບດັ່ງເຮືອລຳນ້ອຍທີ່ມີຜູ້ຄັດທ້າຍເຮືອທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເກັ່ງ ສາມາດປະຄອງເຮືອໃຫ້ໄປຕາມທິດທາງທີ່ກໍານົດຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ສຳເລັດ. ແຕ່ຫາກເຮືອລໍາໃດມີຜູ້ຄັດທ້າຍທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຂາດວິໄສທັດຊັດເຈນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ຂາດພາວະການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ...

ບາງອົງປະກອບຂອງຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຄວນເປັນ

ການເປັນຫົວໜ້າອາດຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ການເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ່າງຫາກ ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ ແລະ ທ້າທາຍສຳລັບທຸກຄົນ ເພາະທ່ານບໍ່ສາມາດສັ່ງໃຫ້ລູກນ້ອງທຸກຄົນມາມັກ, ຮັກ ຫຼື ເຫັນພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ. ແຕ່ໃນຖານະຫົວໜ້າທ່ານຕ້ອງຊື້ໃຈລູກນ້ອງໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອຕໍ່ຍອດໄປເຖິງການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ອົງກອນປະສົບຄວາມສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ແຕ່ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳຫຼາຍພໍຫຼືຍັງ ລອງມາອ່ານ 9 ທັກສະສຳຄັນ ທີ່ອາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ລູກນ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຄື: ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ່ວມມື: ແນ່ນອນວ່າວຽກທຸກຢ່າງຈະສຳເລັດບໍ່ໄດ້ຖ້າເກີດຈາກຄົນດຽວ ເພາະສະນັ້ນທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນ...

ຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຄວນຫຼີກເວັ້ນທັດສະນະຄະຕິ 5 ຂໍ້

ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີ ຄວາມໃຝ່ຝັນຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງ ຄວາມຄິດທັງໝົດ ຕ້ອງສຶກສາວ່າຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທຸລະກິດຢ່າງໃດ? ເພາະການເຮັດທຸລະກິດຈໍາເປັນຕ້ອງມີອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງລວມໃສ່ກັນ ແລະ ປັດໄຈທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດນັ້ນມີຢ່າງໃດແດ່?. ສະນັ້ນ, ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບ 5 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນ ເມື່ອຕ້ອງການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການມັກຈະເບິ່ງຂ້າມ ເມື່ອເຖິງຄາວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດແທ້ໆ ເພື່ອຈະໄດ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຢ່າໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ: ຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວ ຫຼື ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ ຈະນໍາຜົນເສຍຢ່າງມະຫາສານມາໃຫ້ກັບຕົນເອງ...

ເຄັດລັບການປັບແນວຄິດ ເພື່ອຄວາມສົມດຸນກັບການເຮັດວຽກ

ຫາກເຮົາແບ່ງກິດຈະກຳໃນຊີວິດອອກເປັນສອງດ້ານ ໂດຍສະເພາະດ້ານການເຮັດວຽກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໜ້າທີ່ການງານ, ຈຸດມຸ່ງໝາຍໃນຊີວິດ ແລະ ອື່ນໆ; ສ່ວນອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນການໃຊ້ຊີວິດສ່ວນຕົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຄຽດຈາກການເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ, ສຸຂະພາບທີ່ທົດຖອຍ, ຄວາມທໍ້ຖອຍຈາກການບໍ່ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນຊີວິດ ຫຼື ຂາດ ຄວາມກ້າວໜ້າ. ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໃນຊີວິດນີ້ຍັງຂາດດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງນັ້ນ ກໍຖືວ່າເປັນສັນຍານທີ່ບອກເຖິງຊີວິດທີ່ຂາດຄວາມສົມດຸນ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີສ້າງຄວາມສົມດຸນຂອງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ ເພື່ອມາແບ່ງປັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1). ຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃນຊີວິດ: ການຈັດລຽງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນຊີວິດ ກໍເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານເມື່ອຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຄວນຈະເຮັດຫຍັງກ່ອນ ເຊັ່ນ:...

ທຸລະກິດຕົກແຕ່ງພາຍໃນຍັງມີຄູ່ແຂ່ງບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ຕະຫຼາດຍັງກວ້າງ

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງລາວເຮົາກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຫຼາຍຂະແໜງການເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນສູງ ເນື່ອງຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດດ້ານການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ, ໂຮງຈັກ - ໂຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ. ເວົ້າສະເພາະທຸລະກິດຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ເຖິງວ່າຈະມີຊ່າງສືມືດີຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເຂົ້າມາບໍລິການລູກຄ້າໃນລາວກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງຫາກທຽບໃສ່ກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຖານລູກຄ້າແມ່ນຍັງມີຫຼາຍ. ເຈົ້າຂອງຮ້ານບໍລິການຕົກແຕ່ງພາຍໃນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ຫາກເວົ້າເລື່ອງຕົກແຕ່ງພາຍໃນຕຶກ -...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read