ກະສິກຳ ລ້ຽງກົບ

ມາເບິ່ງ!! ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບໃນຄອກດິນພຽງ 3 – 4 ເດືອນສາມາດຂາຍໄດ້.

ການລ້ຽງກົບເປັນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກຳເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີການລ້ຽງທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນຈຶ່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້, ກົບເປັນສັດທີ່ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນການລ້ຽງບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກສາມາດລ້ຽງໄດ້ທັງໜອງດິນ, ໃນອ່າງຊີມັງ ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້ອຍກໍ່ສາມາດລ້ຽງໄດ້. ມື້ນີ້, ແອັດມິນຈະມາແນະນຳເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງກົບໃນຄອກດິນ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການເຮັດກໍ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ຕົ້ນທືນຕໍ່າ ແຖມລ້ຽງພຽງ 3-4 ເດືອນກໍ່ໄດ້ຂາຍ ຫຼື ນຳໄປບໍລິໂພກໄດ້ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມາເບິ່ງຂັ້ນຕອນ ...
Read More