Slide
sonet-01

san ti

1 POSTS0 COMMENTS

ບໍລິສັດ ເຈ່ຍລັນ ພັດທະນາກະສິກຳ ເຊັນ MOU ກັບລັດຖະບານລາວ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້, ພັດທະນາລະບົບນິເວດກະສິກຳຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ

ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາລະບົບນິເວດກະສິກຳທັນສະໄໝຄົບວົງຈອນຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ໃນເນື້ອທີ່ 5.000 ເຮັກຕາ ລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ເຈ່ຍລັນ ພັດທະນາກະສິກຳ ຈຳກັດ ຂຶ້ນ...

TOP AUTHORS

3633 POSTS0 COMMENTS
383 POSTS0 COMMENTS
1780 POSTS0 COMMENTS
532 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
504 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
1400 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
489 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
182 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
1087 POSTS0 COMMENTS
845 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
273 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
329 POSTS0 COMMENTS
2687 POSTS0 COMMENTS
27 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read