Slide
sonet-01

san ti

1 POSTS0 COMMENTS

ບໍລິສັດ ເຈ່ຍລັນ ພັດທະນາກະສິກຳ ເຊັນ MOU ກັບລັດຖະບານລາວ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້, ພັດທະນາລະບົບນິເວດກະສິກຳຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ

ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາລະບົບນິເວດກະສິກຳທັນສະໄໝຄົບວົງຈອນຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ໃນເນື້ອທີ່ 5.000 ເຮັກຕາ ລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ເຈ່ຍລັນ ພັດທະນາກະສິກຳ ຈຳກັດ ຂຶ້ນ...

TOP AUTHORS

3633 POSTS0 COMMENTS
378 POSTS0 COMMENTS
1502 POSTS0 COMMENTS
196 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
310 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
1398 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
95 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
98 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
865 POSTS0 COMMENTS
774 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
273 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
299 POSTS0 COMMENTS
2664 POSTS0 COMMENTS
23 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read