ແຕ່ລະປີອາຫານທີ່ຜະລິດໃຫ້ມະນຸດຕ້ອງຖິ້ມລ້າກວ່າໜຶ່ງຕື້ໂຕນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນອາຫານທີ່ຜະລິດໃຫ້ມະນຸດບໍລິໂພກໃນແຕ່ລະປີຕ້ອງຖິ້ມໄປລ້າໆ25-30%ຫຼືປະມານ1,3ຕື້ໂຕນ.

ບົດລາຍງານຄະນະກໍາມະການລະຫວ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດຫຼືໄອພີຊີຊີໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ການຜະລິດອາຫານເພື່ອການບໍລິໂພກຂອງມະນຸດໃນແຕ່ລະປີຕ້ອງຖິ້ມໄປລ້າໆປະມານ25-30%ຫຼືປະມານ1,3ຕື້ໂຕນເພີ່ມຂຶ້ນ40%ນັບຈາກປີ1970.

 

ດ້ານອົງກອນອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດຫຼືເອຟເອໂອລາຍງານວ່າ:ອາຫານທີ່ສູນເສຍໄປລ້າໆສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບເສດຖະກິດໂລກປີລະ1ພັນຕື້ໂດລາ,ນອກຈາກນີ້ຍັງຜະລິດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຫຼາຍເຖິງ8%ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວດ້ວຍສີມືມະນຸດທັງໝົດ.

ໃນບົດລາຍງານຍັງເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຜະລິດກັບການຖິ້ມອາຫານໃນປະເທດພັດທະນາແລ້ວກັບປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະເທດພັດທະນາແລ້ວຖິ້ມອາຫານແຕ່ລະປີ222ລ້ານໂຕນຫຼາຍເກືອບເທົ່າກັບອາຫານທີ່ຜະລິດໄດ້ໃນຂົງເຂດທີ່ທຸກຍາກຂອງທະວີບອາຟຣິກາຢ່າງເຂດທະເລຊາຍ ຊາຮາຣາທີ່230ລ້ານໂຕນ.

ສາເຫດຂອງການຖິ້ມອາຫານກໍແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລະດັບການພັດທະນາໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ40%ອາຫານສູນເສຍໄປຫຼັງການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ,ສ່ວນໃນປະເທດພັດທະນາແລ້ວ40%ອາຫານສູນເສຍໄປໃນລະດັບຮ້ານຄ້າ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ.

 

 

 

%d bloggers like this: