ເຟກບຸກທຸ່ມງົບພັດທະນາເອໄອອ່ານສະໝອງຄົນ

ເຟກບຸກທຸ່ມງົບການເງິນສຶກສາ ແລະ ທົດລອງໃຫ້ປັນຍາປະດິດຫຼືເອໄອສາມາດອ່ານຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໄດ້ໂດຍຫວັງວ່າຈະຜະລິດອຸປະກອນຊ່ວຍໃຫ້ຄົນພິມຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆໄດ້ພຽງແຕ່ຄິດເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມເຄື່ອນໄຫວນີ້ຖືກຕີພິມລົງໃນວາລາສານ ເນເຈີ ຄອບມູນິກເຄຊັນ ໂດຍການສຶກສານີ້ເລີ່ມກັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນບັນທຶນຄື້ນໄຟຟ້າສະໝອງເພື່ອຫາຈຸດກໍາເນີດອາຫານຊັກກ່ອນຜ່າຕັດໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟໍເນຍ ຊານຟຣານຊິດໂກ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຂໍໃຫ້ຄົນເຈັບຕອບຄໍາຖາມງ່າຍໆແບບມີຕົວເລືອກໃຫ້ແລ້ວເອໄອຈະສຶກສາແລ້ວປະມວນຜົນວ່າຄົນເຈັບຖືກຖາມໃຫຍ່ແດ່ເຊິ່ງສາມາດຕອບຖືກເຖິງ75%ແລະ ຍັງສາມາດປະມວນຜົນວ່າຄົນເຈັບຕອບແມ່ນຫຍັງແດ່ໄດ້ຖືກເຖິງ61%.

ທ່ານ ສຈ.ເອັດດີ ຊາງ ກ່າວວ່າ:ກ່ອນໜ້ານີ້,ການສຶກສາເນັ້ນໄປທີ່ທີ່ການຖອດລະຫັດຄໍາເວົ້າອອກມາເທົ່ານັ້ນ;ແຕ່ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸ່ນຄ່າຂອງການຖອດລະຫັດການສົນທະນາທັງຄໍາຖາມທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕອບເປັນການເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຂໍ້ສົມໝຸດວ່າການເວົ້າບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມວ່າງເປົ່າ ແລະ ການຖອດລະຫັດສິ່ງທີ່ຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມປົກຜ່ອງໃນການເວົ້າຕ້ອງການຈະສື່ສານຈະເຮັດໄດ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍການພິຈາລະນາຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຄົນເຈັບຈະສື່ສານ.

ປັດຈຸບັນຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອນດ້ານການເວົ້າເນື່ອງຈາກເປັນອໍາມະພາດຍັງຕ້ອງສະກົດຄໍາອອກມາຊ້າໆດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕາຫຼືການກະຕຸກກ້າມຊີ້ນເພື່ອຄວບຄຸມເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ປະມວນຜົນ,ແຕ່ໃນຫຼາຍກໍລະນີຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການເວົ້າຢ່າງໄວວາກໍຍັງຢູ່ໃນສະໝອງ.

 

 

 

%d bloggers like this: