ນັກວິເຄາະຊີ້ເງິນບາດແຂງຄ່າຈຸດໜ້າເປັນຫ່ວງ

ນັກວິເຄາະລຸບຸວ່າການທີ່ເງິນບາດແຂງຄ່າໃນໄລຍະທີ່ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ໄທອ່ອນແອຖືເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າກັງວົນຫຼາຍ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ເງິນບາດແຂງຄ່າຂຶ້ນກວ່າ5%ເມື່ອປຽບທຽບກັບເງິນໂດລາຫາກຄິດໄລ່ເປັນປີຕໍ່ປີຕົວເລກສູງກວ່ານີ້ເກືອບ8%ເຖິງວ່າສະກຸນເງິນອື່ນໆໃນອາຊີຈະແຂງຄ່າຂຶ້ນເຊັ່ນກັນເມື່ອປຽບທຽບກັບໂດລາ,ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເທົ່າກັບເງິນບາດເຊັ່ນຣູເປຍອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ເປໂຊຟີລິບປິນປີນີ້ແຂງຄ່າກວ່າ3%.

ທ່ານ ກາເຣດລີເທີ ນັກເສດຖະສາດປະຈໍາອາຊີຈາກບໍລິສັດວິໄຈແຄປິຕອນ ອີໂຄໂນມິກ ເຄຍກ່າວວ່າ:ຕອນນີ້ຜູ້ອອກນະໂນບາຍ ແລະ ຜູ້ສົ່ງອອກໃນໄທຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງບາດແຂງອີກຄັ້ງ.

ຂະນະທີ່ນັກວິເຄາະຈາກທະນາຄານ ດີບີເອສຂອງສິງກະໂປກ່າວວ່າ:ເງິນບາດແຂງຖືເປັນຂ່າວຮ້າຍຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງການຄ້າຂອງໄທ,ຜົນການສຶກສາກໍລະບຸວ່າທຸກໆ1%ທີ່ເງິນບາດແຂງເມື່ອປຽບທຽບກັບໂດລາສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງໄທຈະແພງຂຶ້ນ0,3%ເມື່ອຄິດເປັນໂດລາ.

 

 

 

 

%d bloggers like this: