ເສດຖະກິດຈີນ ໄຕມາດ 1 ເຕີບໂຕເກີນຄາດໝາຍເລັກໜ້ອຍ

ອົງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈີນ ເປີດເຜີຍຜົນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີນີ້ ເຫັນວ່າ: ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,5%, ຈັງຫວະການເຕີບໂຕບັນລຸ 1,2% ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ເດືອນມັງກອນ ແລະ ເດືອນກຸມພາປີນີ້.

ໃນນີ້, ອັດຕາສ່ວນຂອງອຸດສາຫະກຳເຕັກນິກຂັ້ນສູງໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ, ການລົງທຶນດ້ານຊັບສິນຄົງທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນກ້າວໆຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ, ຄືເພີ່ມຂຶ້ນ 0,2% ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ເດືອນມັງກອນ ແລະ ເດືອນກຸມພາປີນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ໂດຍລາຍໄດ້ຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,8% ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,2% ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າການຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກໃນສັງຄົມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,3% ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນຕະຫຼອດຮອດການຈຳໜ່າຍໃນຕະຫຼາດກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

%d bloggers like this: