ຝາແຝດ ຊັ້ນ ມ 4 ຄວ້າລາງວັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ

ນັກຮຽນຝາແຝດ ຈາກໂຮງຮຽນ ນີຣະດາ ຈອມເພັດ ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນຫຼັງສາມາດຄວ້າລາງວັນນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດລະດັບຊາດ ຊັ້ນ ມ 4 ສົກຮຽນ 2018 – 2019 ດ້ານຜູ້ປົກຄອງຊີ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ປູກຝັງດ້ານການຮຽນຮູ້ມາແຕ່ຍັງນ້ອຍ.

ນາງ ພອນໄພລັກ ໄຊຊະນະ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດວິຊາພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ ມ 4 ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ເມື່ອຮູ້ຜົນກໍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ເຮົາສາມາດຍາດເອົາຜົນສໍາເລັດນັ້ນມາໄດ້ໂດຍມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າຕ້ອງໄດ້ ເພາະໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດບົດສອບເສັງຂອງຕົນເອງ ແລະ ດ້ວຍວ່າເຮົາມີຄວາມຫວັງທີ່ຢາກໄດ້ຈົນໃຫ້ເຮົາຜ່ານມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້. ສາເຫດທີ່ເລືອກວິຊາພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ ຍ້ອນວ່າຕົນເອງເປັນຄົນມັກເວົ້າມັກວ່າຈຶ່ງຄິດວ່າວິຊານີ້ຖະໜັດ ເຊິ່ງໃນ ປ 5 ກໍໄດ້ເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນວິຊານີ້ແຕ່ບໍ່ຕິດຍ້ອນວ່າໃນຕອນນັ້ນອາດຈະຍັງນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ທັນມີເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຈຶ່ງເຮັດອອກມາໄດ້ບໍ່ດີພໍ.

ແຮງຊຸກຍູ້ກໍມາຈາກຮຸ່ນກ່ອນໆທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄິດສະເໝີວ່າຖ້າເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ເຮົາກໍຕ້ອງເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ສໍາລັບທັກສະໃນການຮຽນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້ານໍາປຶ້ມ, ອ່ານໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລະ ຮັບຟັງ ເພາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນຈະສາມາດນໍາເອົາມາປະກອບໃນບົດແຕ່ງໄດ້. ນອກນີ້, ອາຈານສອນກໍມີສ່ວນສໍາຄັນເພາະເພິ່ນຈະກະຕຸ້ນຕະຫຼອດວ່າເຮັດແບບນີ້ເພື່ອຫຍັງ ເພາະເປັນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກຮຽນ ເຊິ່ງການຈະເປັນນັກຮຽນເກັ່ງຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ ສ່ວນວິທີຮຽນແມ່ນຈະບໍ່ໃຊ້ແບບການທ່ອງຈໍາແຕ່ຈະເຮັດຜ່ານການເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນ ເພາະການທ່ອງຈໍາເຮົາຈະຈື່ແຕ່ຕາມຕໍາລາຮຽນເທົ່ານັ້ນຈະບໍ່ຮູ້ຈັກຄິດໄປໃນມູມທີ່ກວ້າງອອກ.

ທ້າວ ມັກມີພົນ ໄຊຊະນະ ນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດ ມ 4 ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນສາມາດສ້າງຜົນສໍາເລັດໃນມື້ນີ້ ແລະ ເປັນການໃຫ້ລາງວັນກັບຕົນເອງຕໍ່ ຄວາມພະຍາຍາມ. ວິທີການຮຽນເກັ່ງຄືກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຫວັງ ແລະ ຈຸດໝາຍກ່ອນແລ້ວຕັ້ງໃຈຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ, ຮຽນຮູ້ນໍາອາຈານ, ການແກ້ບົດເລກກໍຈະເລີ່ມແກ້ດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຄິດຫາຜົນອອກ ແລະ ເພື່ອເປັນການສ້າງສາພັດທະນາການແກ້ດ້ວຍວິທີຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງກ່ອນ, ແຜນເປົ້າໝາຍໃນ ມ 7 ກໍຈະເຂົ້າເສັງນັກຮຽນເກັ່ງອີກ ແຕ່ຄິດວ່າຈະບໍ່ເສັງໃນວິຊາເກົ່າເພາະຢາກຮຽນຮູ້ຫຼາຍວິຊາຕື່ມອີກ ແລະ ເວລາວ່າງມັກຟັງເພງ ຫຼື ຫຼິ້ນກີລາ ເພາະຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງ.

ທ່ານ ນາງ ນີລາວັນ ວີຣະຖາວອນ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ນີຣະດາ ຈອມເພັດ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ໃນຖານະທີ່ຕົນເອງເປັນຜູ້ສ້າງໂຮງຮຽນເຮົາກໍຢາກເຫັນອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງລູກສິດ ແລະ ເຮົາກໍພະຍາຍາມຊ່ວຍຊຸກຍູ້ນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງໂຮງຮຽນເຮົາກໍມີບາດກ້າວທີ່ດີມາເລື້ອຍໆໃນການເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຈົນຮອດປີ 2016 – 2017 ເປັນປີທໍາອິດທີ່ໄດ້ລະດັບຊາດວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນ ປ 5 ແລະ ນັ້ນກາຍເປັນຂີດໝາຍທີ່ໂຮງຮຽນເຮົາກໍສາມາດເຮັດໄດ້. ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເຮັດປ້າຍໃຫຍ່ຕິດຢູ່ໜ້າໂຮງຮຽນໂດຍໄດ້ກາຍເປັນການຊ່ວຍສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ນ້ອງໆນັກຮຽນທຸກຄົນຢາກໄປຢູ່ຈຸດນັ້ນ ແລະ ໃນປີ 2017 – 2018 ກໍສາມາດຄວ້ານັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດວິຊາຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ 4.

ໃນປີນີ້ຖືເປັນຄວາມພາກພູມໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເພາະໄດ້ເຖິງ 2 ຄົນ ( ຝາແຝດ ) ທີ່ສາມາດຄວ້ານັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ ໂດຍທັງ 2 ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຫຼາຍໃນການຝຶກຝົນຕົນເອງ ມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າຮຽນນໍາພວກເຮົາແຕ່ອາຍຸ 2 ປີ. ໃນນາມອາຈານຄົນໜຶ່ງການໄດ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນຄືຄວາມດີໃຈຫຼາຍ ພ້ອມທັງສ້າງນັກຮຽນໃຫ້ເປັນຄົນດີ, ວິຊາສະເພາະແຂງ ແລະ ມີທັດສະນະແຮງງານ. ນອກຈາກນີ້, ເຮົາຈະມີວິທີໃນການສອນຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຄວາມຄິດລົງໃນກິດຈະກໍາເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມອີກ.

ທ່ານ ພູອໍາໄພ ໄຊຊະນະ ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງຝາແຝດ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມທັງ 2 ນ້ອງ ຈົນກາຍເປັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ທາງຄອບຄົວແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເຕັມທີ່ໃນການສະໜັບສະໜູນ ພ້ອມທັງການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ຈັດສັນເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເວລາໃຫ້ເໝາະສົມ, ນ້ອງທັງ 2 ຄົນເຖິງຈະເປັນຝາແຝດ ແຕ່ລະຄົນກໍມີຈຸດພິເສດທີ່ບໍ່ຄືກັນ ແລະ ການສອນລູກໃຫ້ຮຽນເກັ່ງແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມແຕ່ຍັງນ້ອຍໆ ເພາະການປູກຝັງແຕ່ນ້ອຍຈະເປັນການສ້າງພື້ນຖານການຮຽນທີ່ດີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ນອກນີ້, ການເປັນຜູ້ຟັງ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ລູກກໍສາມາດຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນ.

ດ້ວຍພື້ນຖານຄອບຄົວເປັນທະຫານຈະໃຊ້ກົດລະບຽບກັນໜ້ອຍໜຶ່ງ ໂດຍການປູກຝັງແຕ່ນ້ອຍ ເຊິ່ງນໍາເອົາມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວມານໍາໃຊ້ເພີ່ມໃນການສິດສອນລູກໃຫ້ຢູ່ໃນກົດ ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກການຈັດສັນຄວາມຄິດຕົນເອງ, ເນັ້ນໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກເຫດຜົນຂອງການຮ້າຍພ້ອມທັງອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຮ້າຍ ແລະ ການລ້ຽງລູກໃຫ້ດີກໍຕ້ອງສັງເກດເຖິງຈຸດດີຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ສະແດງອອກນໍາ. ນອກຈາກນີ້, ສະຖານະພາບຂອງຄອບຄົວກໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ການລ້ຽງລູກ ຄືພໍ່ – ແມ່ ບໍ່ຄວນຜິດຖຽງກັນຕໍ່ໜ້າລູກ, ເວລາພໍ່ ຫຼື ແມ່ຮ້າຍຕ້ອງຟັງ.

 

( ຂ່າວ: ທິບອຸສາ )

%d bloggers like this: