ຕ້ອງລະວັງ!! 5 ໂຣກຜິວໜັງ ທີ່ມາກັບລະດູຮ້ອນ

    ຊ່ວງໜ້າຮ້ອນ ເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກໄລຍະນີ້ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຫຍັງໄປໃສ ເຫື່ອມັກຈະອອກຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ກັບຫຼາຍໆຄົນແຖມມີໂຣກຜິວໜັງບາງຊະນິດມັກເກີດໃນໄລຍະນີ້ນຳອີກເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

     ຜິວໄໝ້ແດດ (ຜິວກ່ານແດດ) : ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະມີການວາງແຜນໄປທ່ຽວໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະທະເລ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າເວລາໄປທ່ຽວຫຼາຍຄົນກໍ່ມີອາລົມມ່ວນ, ສະໝຸກສະໜານ ຈົນບໍ່ຢາກກັບບ້ານເລີຍແມ່ນບໍ! ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດກິດຈະກຳຢູ່ໃນທີ່ໂລ່ງ ແລະ ກາງແຈ້ງທາມກາງແສງແດດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜິວຂອງເຮົາຖືກແສງແດດທຳລາຍ, ອາດຈະມີຮອຍໄໝ້ທີ່ເກີດຈາກແດດເຜົາ, ເຮັດໃຫ້ຜິວຄໍ້າດຳ ແລະ ເກີດການລອກ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາໃນການຟື້ນຟູດົນສົມຄວນກ່ອນຜິວຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

 

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

ຝົດຜື່ນ:  ເນື່ອງໃນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນ ເຫງື່ອກໍຈະອອກຕາມຮ່າງກາຍຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຂອງຮູຂຸມຂົນເກີດເປັນເມັດນ້ອຍໆ, ແດງໆ, ໃສໆ ຂຶ້ນທີ່ຜິວໜັງ ຝົດເປັນອາການທີ່ມັກພົບຫຼາຍໃນເດັກນ້ອຍ ບໍລິເວນໜ້າຜາກ ແລະ ຮອບໆຄໍ. ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ໃຫຍ່ກໍມີໂອກາດເກີດຜື່ນໄດ້ເຊັ່ນກັນໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມັກໃສ່ເສື້ອຄໍປິດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການອັບເຫງື່ອຂຶ້ນ ຈົນຮູ້ສຶກຄັນໄດ້

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

ພູມແພ້:  ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກພູມແພ້ຜິວໜັງຈະຕ້ອງດູແລຕົວເອງເປັນພິເສດ ໃນຊ່ວງໜ້າຮ້ອນ ເນື່ອງຈາກຜິວໜັງຈະຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມບອບບາງກວ່າຄົນທົ່ວໄປ  ເພາະຖ້າເຫື່ອ ອອກຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜັນຄັນຂຶ້ນທີ່ບໍລິເວນຂໍ້ພັບແຂນຂາ ແລະ ຄໍ ພະຢາຍາມຫຼີກລ່ຽງອາກາດ ຮ້ອນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດເຫື່ອໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ ບ່ອນອັບ ຫຼື ຝຸ່ນລະອອງ ເພາະຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

ຂີ້ກາກ: ເປັນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການອັບຊື້ນທີ່ບໍລິເວນນັ້ນໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນ ເຊິ່ງຫາກມີເຊື້ອລາຮ່ວມນຳ ຍິ່ງຈະເປັນຜື່ນຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ເປັນຂຸ່ຍ ແລະ ຄັນກວ່າຜື່ນທີ່ຂຶ້ນປົກກະຕິ ສ່ວນທີ່ພົບເຫັນຈະເປັນບໍລິເວນຂີ້ແຮ້, ຂາໜີບ ແລະ ຕີນນົມ

 

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

ຂີ້ເຮື້ອນ:  ມັກຈະເກີດໃນຄົນທີ່ມັກໃສ່ເສື້ອຜ້າຮັດຮູບ ຫຼື ເສື້ອຜ້າສອງຊັ້ນ ແລະ ກຸ່ມຄົນຫຼິ້ນກິລາທີ່ຫຼັງຈາກຫຼິ້ນແລ້ວບໍ່ຍອມອາບນໍ້າ ມັກປ່ອຍໃຫ້ເກີດການໝັກຊື່ນຂອງເຫື່ອເປັນເວລາດົນ ຈົນເກີດເປັນເຊື້ອລາຂຶ້ນ ເຊິ່ງລັກສະນະຂອງຂີ້ເຮື້ອນທີ່ພົບຈະມີລັກສະນະເປັນວົງຂາວໆ, ວົງແດງໆ ຫຼື ວົງດໍາ ໂດຍມັກພົບເຫັນບໍລິເວນໜ້າເອີກ,  ຫຼັງ ແລະ ໜ້າທ້ອງ

ຜົນ​ການ​ຊອກຫາ​ສຳລັບ เกรื้อน

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

ທັງ 5 ໂຣກກ່ຽວກັບຜິວໜັງທີ່ໄດ້ກ່າວໄປຂ້າງເທິງ ອາດຈະເປັນໂລກທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ສ້າງຄວາມລໍາຄານໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເປັນບໍ່ແມ່ນ້ອຍແນ່ນອນ, ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງໂຣກດັ່ງກ່າວ ຄວນເລືອກເຮັດກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ມີເຫື່ອອກຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້ ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ຮັກສາອະນາໄມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

%d bloggers like this: