ເສດຖະກິດຈີນ ເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດໂລກຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ

ທ່ານ ຫຼີ ເຄີ້ສຽງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ກ່າວວ່າ: ຈີນ ຈະຢຶດໝັ້ນໃນການກະຕຸ້ນຕະຫຼາດໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕະຫຼາດມີຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດເໜັງຕີງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງມີຄຸນນະພາບສູງ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຈີນ ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກໝັ້ນທ່ຽງ.

ເສດຖະກິດຈີນ ໄດ້ປະເຊີນກັບແຮງກົດດັນອັນໃໝ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ ແຕ່ວ່າເສດຖະກິດໂລກໃນປັດຈຸບັນຕ່າງກໍໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານເນັ້ນວ່າ: ເມື່ອປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນໃໝ່ທີ່ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ, ວິທີການຮັບມືອັນໜຶ່ງກໍແມ່ນຜ່ອນຄາຍປະລິມານດ້ານເງິນຕາ, ພິມພັນທະບັດຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການ, ເພີ່ມອັດຕາຂາດດຸນງົບປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງຜົນຮ້າຍຕາມມາ. ສະນັ້ນ, ມັນບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້.

ປັດໄຈທີ່ບໍ່ໝັ້ນທ່ຽງໃນປີນີ້ມີຫຼາຍ, ຈີນ ໄດ້ມີຊ່ອງທາງໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ບໍ່ວ່າຈະເກີດມີກໍລະນີໃໝ່ແນວໃດກໍຕາມ ກໍຈະຢຶດໝັ້ນໃນຈຸດຢືນເດີມໃນສະພາບປັດຈຸບັນ, ທັງຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ, ຮັກສາໃຫ້ເສດຖະກິດຈີນ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວໄປໃນທິດທາງທີ່ດີໃນໄລຍະຍາວຢ່າງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.

%d bloggers like this: