ເພງ: Zamio P – ເນັດກາກ (Net Slow)[Music Audio]

ເພງ : ເນັດກາກ (Net Slow) Artist / ຮ້ອງໂດຍ : Zamio P ເນື້ອຮ້ອງ / ທຳນອງ / ຮຽບຮຽງດົນຕຣີ : Zamio P Mix & mastering : Zamio P Beat Producer : Zamio P

ເນື້ອງເພງ : ເນັດກາກ (Net Slow)

ຢາກໂທໄປຫາຄົນດີ ແຕ່ວ່າ ເນັດມັນກາກຫຼາຍ

ຢາກຈະ Chat ຫາແທບຕາຍ ແຕ່ສົ່ງບໍ່ອອກຈັກອັນ ມັນມີແຕ່ຄ້າງທຸກທີ່ ທີ່ຮັກຢ່າຟ້າວຄຽດກັນ

ຖ້າເນັດມັນໄວຄົງດີ ຈະໄດ້ໂທຫາທັງວັນ

ກະເລີຍມານັ່ງອ່ານ Chat ຢູ່ inbox ບໍ່ຮູ້ເຈົ້າຄຽດເລື່ອງໃດເຈົ້າບໍ່ບອກ ຢູ່ message ມັນ ກະ ສົ່ງບໍ່ອອກ

ສິເຮັດຈັງໃດນໍ້ ແຊທບໍ່ອອກ ຢ່າຟ້າວນ້ອຍໃຈກັນເດີ້ ຄົນດີ ອ້າຍບໍ່ໄດ້ນອກໃຈ babe ອ້າຍເຕີມເນັດມາ

ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເບິດຈັກທີ ເຫລືອເນັດຕັ້ງ 2GB ກະຖືກສູນຕັດ Free ຢາກໂທໄປຫາຄົນດີ

ແຕ່ວ່າ ເນັດມັນກາກຫຼາຍ ຢາກຈະ Chat ຫາແທບຕາຍ ແຕ່ສົ່ງບໍ່ອອກຈັກອັນ

ມັນມີແຕ່ຄ້າງທຸກທີ່ ທີ່ຮັກຢ່າຟ້າວຄຽດກັນ ຖ້າເນັດມັນໄວຄົງດີ ຈະໄດ້ໂທຫາທັງວັນ

ກະເນັດມັນຊ້າ ກະເນັດມັນຊ້າ ອ້າຍຂໍໂທດຄົນດີ ກະເນັດມັນຊ້າ ມັນມີປັນຫານະ

ມັນມີປັນຫານະ ສັນຍານຂຶ້ນ 4G ແຕ່ຄືຊ້າແທ້ຫນາ Aey ມູນຄ່າໂທຂອງທ່ານບໍ່ພຽງພໍ

ເຫຼືອແຕ່ພຽງ Data ຢາກ ຊາບ ວ່າທ່ານ ສະດວກຈະໃຊ້ບໍ ຖ້າຫາກສັນຍານທ່ານບໍ່ຂຶ້ນກໍ

ຈະຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານ ນັ້ນກົດ 0 ພົບພະນັກງານຕໍ່ ທີ່ຮັກຕອນນີ້ ເຈົ້າເປັນຈັງໃດ ຢາກຮູ້ວ່າເຈົ້ານັ້ນຈະໄປຢູ່ໃສ

ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຈົ່ມຢູ່ແບບນີ້ ໃນຍາມທີ່ເນັດມັນຊ້າ ແລະ ແຊທບໍ່ອອກ ເງິນໂທກະບໍ່ມີ ຂອບຟ້າ ພາເຮົາຫ້າງໄກ

ແຕ່ຂອງໃຈຂອງອ້າຍ ຍັງຄົງຫ່ວງຫາ ຄິດເຖິງເຈົ້າ ຕະຫລອດເວລາ ແຕ່ຕິດ ທີ່ວ່າ ປັນຫາ ມັນ ຢູ່ ທີ່

ຢາກໂທໄປຫາຄົນດີ ແຕ່ວ່າ ເນັດມັນກາກຫຼາຍ ຢາກຈະ Chat ຫາແທບຕາຍ ແຕ່ສົ່ງບໍ່ອອກຈັກອັນ

ມັນມີແຕ່ຄ້າງທຸກທີ່ ທີ່ຮັກຢ່າຟ້າວຄຽດກັນ ຖ້າເນັດມັນໄວຄົງດີ ຈະໄດ້ໂທຫາທັງວັນ Aey

ມູນຄ່າໂທຂອງທ່ານບໍ່ພຽງພໍ ເຫຼືອແຕ່ພຽງ Data ຢາກ ຊາບ ວ່າທ່ານ ສະດວກຈະໃຊ້ບໍ

ຖ້າຫາກສັນຍານທ່ານບໍ່ຂຶ້ນກໍ ຈະຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານ ນັ້ນກົດ 0 ພົບພະນັກງານຕໍ່

ທີ່ຮັກຕອນນີ້ ເຈົ້າເປັນຈັງໃດ ຢາກຮູ້ວ່າເຈົ້ານັ້ນຈະໄປຢູ່ໃສ ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຈົ່ມຢູ່ແບບນີ້

ໃນຍາມທີ່ເນັດມັນຊ້າ ແລະ ແຊທບໍ່ອອກ ເງິນໂທກະບໍ່ມີ ຂອບຟ້າ ພາເຮົາຫ້າງໄກ

ແຕ່ຂອງໃຈຂອງອ້າຍ ຍັງຄົງຫ່ວງຫາ ຄິດເຖິງເຈົ້າ ຕະຫລອດເວລາ

ແຕ່ຕິດ ທີ່ວ່າ ປັນຫາ ມັນ ຢູ່ ທີ່ ຢາກໂທໄປຫາຄົນດີ ແຕ່ວ່າ ເນັດມັນກາກຫຼາຍ

ຢາກຈະ Chat ຫາແທບຕາຍ ແຕ່ສົ່ງບໍ່ອອກຈັກອັນ

ມັນມີແຕ່ຄ້າງທຸກທີ່ ທີ່ຮັກຢ່າຟ້າວຄຽດກັນ ຖ້າເນັດມັນໄວຄົງດີ

ຈະໄດ້ໂທຫາທັງວັນ

ຕິດຕາມໄດ້ທີ່ : 【Facebook】: https://www.facebook.com/Zamio.edm 【Fanpage】: https://www.facebook.com/zamio99/

%d bloggers like this: