ໝອກຄັວນໃນນະຄອນຫຼວງຢູ່ເຂດແດງແລ້ວ, ຄວນຮູ້ວິທີການປ້ອງກັນ

ປະມານ 2 ມື້ມານີ້ຫຼາຍຄົນຄົງເຫັນສະພາບທ້ອງຟ້າໃນນະຄອນຫຼວງມືດຄື້ມໄປໝົດເບິ່ງຜີວເພີນຄືແມ່ນຟ້າບົດ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນປະກົດການຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ໝອກຄັວນ.
ວິທະຍາສາດເອີ້ນປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ວ່າຝຸ່ນລະອອງເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດເປັນຫຼັກ ເປັນຕົ້ນມົນລະພິດຈາກການຈະລາຈອນ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະການຈູດປ່າ, ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ບ່ອນໂລ່ງປະກອບກັບສະພາບອາກາດ ແລະຊັ້ນອາກາດຜັນຜວນໃກ້ພື້ນດິນ ຈະເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດທາງອາກາດເກີດການສະສົມໃນປະລິມານຫຼາຍ ແລະເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ສັບວິທະຍາສາດເອີ້ນວ່າ PM2,5 ສູງຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິ.

 

ການສະສົມຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍໆນັ້ນ ຫາກສູບດົມເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້. PM ຫຍໍ້ມາຈາກ particular matter ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນເນື້ອເຫຍື່ອປອດໄດ້ ແລະມີຫົວໜ່ວຍເອີ້ນວ່າ “ໄມຄຣອນແມັດ” ຖ້າຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕັ້ງແຕ່ 10 ໄມຄຣອນລົງມາ ເຂົາເອີ້ນວ່າ P10 ຈະເລີ່ມມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພາະຖ້າເຮົາສູບດົມເຂົ້າໄປສາມາດສະສົມໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈໄດ້.

 

ສ່ວນຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2,5 ໄມຄຣອນ ເອີ້ນວ່າ PM 2,5 ຈະສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ເພາະເປັນຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດແຊກຊ້ອນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເລິກ ແລະອັນຕະລາຍ, ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກຳນົດເກນມາດຕະຖານຂອງ PM2,5 ບໍ່ຄວນເກີນ 25 ໄມຄຣອນຕໍ່ 1 ແມັດກ້ອນ.

ປະກົດການໝອກຄັວນການວັດແທກແມ່ນຈະມີສີເປັນສັນຍາລັກແທນລະດັບຝຸ່ນລະອອງ ຖ້າຫາກ PM 2,5 ຢູ່ເຂດສີເຫຼືອງຄືຄຸນນະພາບຂອງອາກາດປານກາງ, ສ່ວນສີສົ້ມອາກາດເລີ່ມມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ກໍລະນີເຂົ້າເຂົ້າທີ່ສີແດງແມ່ນຝຸ່ນລະອອງມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ສຳລັບສະພາບການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາຮອດຂະນະນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ລາຍງານຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງຝຸ່ນລະອອງເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ເບິ່ງຜ່ານແອັບຂອງ IQ Air ປະກົດການໝອກຄັວນນີ້ແມ່ນຂຶ້ນສູ່ສີແດງ ຫຼື ລະດັບອັນຕະລາຍແລ້ວ.

ບັນຫາໝອກຄັວນນັ້ນມີອົງປະກອບຫຼັກ 5 ຢ່າງ ເຊິ່ງເກີດຈາກການລວມຕົວຂອງສານພິດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນປອດ ແລະເປັນຕົ້ນເຫດຂອງອາການຕ່າງໆທາງສຸຂະພາບເຊັ່ນການອັກເສບ, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ, ຮູ້ສຶກແສບຕາ ເຊິ່ງວີທີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄດ້ສູບດົມໝອກຄັວນໃນຂັ້ນພື້ນຖານກໍ່ຄືໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ຫຼື ລາວເຮົາເອີ້ນວ່າຜ້າອັດປາກກັນຝຸ່ນນັ້ນເອງ.

ສ່ວນວ່າໝອກຄັວນເຫຼົ່ານີ້ຈະໝົດ ຫຼື ສະຫຼາຍໄດ້ແນວໃດນັ້ນຕາມຂໍ້ມູນທີ່ສຶກສາມາຄື ຈະຄ່ອຍໆສະຫຼາຍເມື່ອມີລົມພັດແຮງ ຫຼື ຖືກລ້າງອອກເມື່ອມີຝົນຕົກ ແຕ່ຖ້າຫາກຂະບວນການສ້າງຝຸ່ນລະອອງບໍ່ຫຼຸດຜ່ອນລົງເມື່ອຝົນຢຸດເຊົາມື້ໃໝ່ມາຝຸ່ນນັ້ນກໍ່ຍັງຄົງມີຢູ່.

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ: http://scienceillustratedthailand.com/nature

%d bloggers like this: