ການສະໜອງຊີ້ນໄລຍະປີໃໝ່ລາວແມ່ນພຽງພໍ

ອີກບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດຂ້າງໜ້າ ກໍຈະເຖິງໄລຍະສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ. ສະນັ້ນ, ລັດວິສາຫະກິດສະບຽງອາຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມພ້ອມຕອບສະໜອງຊີ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີ ຄວາມຕ້ອງການໝູມື້ໜຶ່ງ 700 ກວ່າໂຕ, ງົວ – ຄວາຍ 150 ໂຕ.

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ແສງດາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອາຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຕ້ອງການຊີ້ນໝູມື້ໜຶ່ງ 700 ກວ່າໂຕ ສະເລ່ຍ ໂຕໜຶ່ງປະມານ 80 ກິໂລກຣາມ ຕົກຢູ່ປະມານ 56 ໂຕນ, ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການຊີ້ນງົວ – ຄວາຍ 150 ໂຕຕໍ່ມື້ ສະເລ່ຍ 100 ກິໂລຕໍ່ໂຕ ຕົກຢູ່ປະມານ 15 ໂຕນຕໍ່ມື້. ສໍາລັບຂອດສະໜອງຊີ້ນໝູເຫັນວ່າມີຄວາມພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ສ່ວນຊີ້ນງົວ – ຄວາຍ ເຫັນວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ນໍາເຂົ້າຈາກບັນດາ   ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວ ເຫັນວ່າການບໍລິໂພກພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼຸດລົງ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຈະມີສູງຢູ່ໃນໄລຍະກ່ອນປີໃໝ່ ຫຼື ຫຼັງປີິໃໝ່ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍກໍໄປທ່ຽວຕ່າງແຂວງ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ລັດວິສາຫະກິດສະບຽງອາຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງໄດ້ກຽມໃສ່ໃນໄລຍະກ່ອນປີໃໝ່ 10 ກວ່າວັນ ເຊິ່ງປະເພດຊີ້ນໝູແມ່ນມີພຽງພໍ ສະເພາະງົວ – ຄວາຍພວກເຮົາກໍໄດ້ປະສານໃຫ້ສາຂາຜູ້ສະໜອງກະກຽມໄວ້ແລ້ວ ຄິດວ່າບຸນປີໃໝ່ລາວປີນີ້ມີຊີ້ນສະໜອງຕະຫຼາດພຽງພໍແນ່ນອນ.

ສໍາລັບໂຮງງານຂ້າສັດທັນສະໄໝ ດອນດູ່ ໃນແຕ່ລະມື້ມີໝູເຂົ້າມາຂ້າ ຈໍານວນ 220 – 230 ໂຕຕໍ່ມື້ ໝູທຸກໂຕມີທີ່ມາໃນການລ້ຽງ ເມືອສົ່ງໃຫ້ແມ່ຄ້າກໍມີການບັນທຶກລະອຽດ, ສ່ວນຊີ້ນງົວ – ຄວາຍ ແມ່ນ 25 ໂຕຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງລວມຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກຈາກໂຮງງານຂ້າສັດ ດອນດູ່ ສາມາດກວມສັດສ່ວນໃນຕະຫຼາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ 30 – 35% ເຫຼືອຈາກນັ້ນກໍແມ່ນບັນດາໂຮງງານຂ້າສັດໃນບັນດາເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ສະໜອງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານໄດ້ອອກແຈ້ງການຢຸດການນໍາເຂົ້າຊີ້ນໝູຈາກ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຫັນວ່າເປັນຜົນດີຕໍ່ການຜະລິດພາຍໃນ ເນື່ອງຈາກເປັນການຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດຈາກຕ່າງປະເທດມາສູ່ປະເທດເຮົາ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍເປັນການຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນໄລຍະປີໃໝ່ກໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາໂຮງງານຂ້າສັດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງຄວາມສະອາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າໃນໄລຍະນີ້ອາກາດຮ້ອນ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຸລິນຊີ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໃນການບໍລິໂພກຊີ້ນກໍຄວນປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກດີ ຖ້າປຸງແຕ່ງບໍ່ສຸກມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະພາໃຫ້ຖອກທ້ອງ. ຮຽກຮ້ອງມາຍັງແມ່ຄ້າຄວນຮັກສາຄວາມສະອາດໃນໂຕະຂາຍຊີ້ນຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ສັງຄົມລາວເຮົາຫັນມາບໍລິໂພກຊີ້ນທີ່ມີຄວາມສະອາດປອດໄພ.

%d bloggers like this: