ມສ ພອນສະຫວັນ ຄາດຈະສາມາດສ້າງຜົນງານເດັ່ນໃນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ

ການເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງ ເປັນເວທີພິສູດຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ບັນດາຄູ – ອາຈານຜູ້ສິດສອນບໍາລຸງນັກຮຽນທີ່ກຽມເສັງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນການຍົກຖານະຂອງໂຮງຮຽນຕື່ມອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນແຕ່ລະປີມີຫຼາຍໂຮງຮຽນ ນັບທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນໜ້າທີ່ການຮຽນ – ການສອນ, ເສັງຄັດເລືອກຕົວແທນຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອທີ່ຈະມາບໍາລຸງ ແລະ ສົ່ງໄປເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນຂັ້ນຕໍ່ໆໄປ ທັງຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນລະດັບຊາດ.
ໂຮງຮຽນ ມສ ພອນສະຫວັນ ຊົນເຜົ່າ ເປັນໂຮງຮຽນໜຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນນັກຮຽນເກັ່ງຕະຫຼອດມາ ບໍ່ວ່າໃນຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຂັ້ນທົ່ວປະເທດ.
ມສ ພອນສະຫວັນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007, ໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນໂຮງຮຽນທີ່ເຕົ້າໂຮມບັນດານັກຮຽນເກັ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເປີດຮັບແຂວງລະ 10 ຄົນເຂົ້າຮຽນ ແຕ່ມາຮອດປີ 2010 ກໍໄດ້ປິດການສົ່ງນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ມາຈາກບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍແຂວງໄດ້ມີໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າຂອງໃຜລາວ.

ຫຼັງຈາກປີ 2010 ເພື່ອຮັກສາມູນເຊື້ອເປັນໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນດ້ານນັກຮຽນເກັ່ງ, ມສ ພອນສະຫວັນ ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກໍມີນະໂຍບາຍຈັດໃຫ້ມີການເສັງຄັດເອົານັກຮຽນເກັ່ງທີ່ມີຄະແນນດີມີຄວາມເໝາະສົມເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນ ມ 1 ແລະ ມ 5 ມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະ ແຕ່ລະປີແມ່ນຈະເສັງຄັດເລືອກເອົາໃນເດືອນສິງຫາຂອງແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີຈະເສັງຄັດເຂົ້າຮຽນປະມານ 100 ຄົນເຂົ້າຮຽນ ໃນ 2 ຊັ້ນຮຽນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນຈະມີ 2 ຫ້ອງ ໂດຍຫ້ອງລະ 24 – 25 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າມາຮຽນໃນ ມສ ພອນສະຫວັນ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ບັນດາວິຊາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ: ມສ ພອນສະຫວັນ ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ມາຈາກຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ.
ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຄໍາພຸດ ພົມມະສອນ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ພອນສະຫວັນ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ມສ ພອນສະຫວັນ ໄດ້ເລີ່ມມີການເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 – 2009 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງໃນປີທຳອິດ ມສ ພອນສະຫວັນ ສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 1 ນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດ ໃນລະດັບທົ່ວປະເທດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍສາມາດຍາດໄດ້ຫຼາຍລາງວັນນັກຮຽນເກັ່ງຕະຫຼອດມາ ແລະ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມານີ້ ໂຮງຮຽນເຮົາກໍສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 1 ວິຊາເຄມີສາດ ໃນລະດັບທົ່ວປະເທດ.

ໃນປີນີ້ການກຽມເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຂອງ ມສ ພອນສະຫວັນ ແມ່ນເລີ່ມຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນມາແຕ່ເດືອນຕຸລາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຕົວແທນໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນແລ້ວ, ໂຮງຮຽນຈະແຕ່ງຕັ້ງບັນດາຄູ – ອາຈານໃນການບໍາລຸງໃຫ້ແກ່ຈຳນວນນັກຮຽນດັ່ງກ່າວຕາມແຕ່ລະວິຊາ ໂດຍຄັດເລືອກເອົາອາຈານຜູ້ທີ່ມີປະສົບການທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມາສອນບໍາລຸງນັກຮຽນເກັ່ງໃນບາງວິຊາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ການບຳລຸງຕົວແທນທີ່ຈະເຂົ້າເສັງນັກຮຽນເກັ່ງນັ້ນ ນອກຈາກຊົ່ວໂມງນອກແລ້ວ ຍັງຈັດໃຫ້ນັກຮຽນເກັ່ງເປັນພິເສດໃນຕອນບ່າຍຂອງແຕ່ລະມື້ ໂດຍຍົກເວັ້ນຊົ່ວໂມງຮຽນອື່ນໆ ເຊິ່ງໃນການຮຽນ – ການສອນບໍາລຸງນັ້ນໂຮງຮຽນຈະມີນະໂຍບາຍໃຫ້ນັກຮຽນເອົາໃຈໃສ່ສະເພາະວິຊາທີ່ຈະກຽມເສັງເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນວິຊາອື່ນໃນພາກຮຽນແມ່ນບຸລິມະສິດພິເສດ.

ການບໍາລຸງນັກຮຽນເກັ່ງໃນປີນີ້ ມສ ພອນສະຫວັນ ມີຄວາມກຽມພ້ອມ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ 4 ວິຊາຫຼັກ ເຊັ່ນ: ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ພາສາລາວ. ຜ່ານການເສັງຄັດເລືອກຂັ້ນນະຄອນຫຼວງໃນຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາຜ່ານມາ ຄາດວ່າຈະສາມາດຍາດໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ລາງວັນ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປເສັງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ໃນນັ້ນ, ມີ 1 ວິຊາ ໃນຊັ້ນ ມ 4 ທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າຜ່ານໄປເສັງໃນຂັ້ນທົ່ວປະເທດ ແລະ ອີກຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວິຊາ ໃນຊັ້ນ ມ 7 ພິເສດແມ່ນວິຊາຟີຊິກສາດ ທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າໄປເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນຂັ້ນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານໃຫ້ເຫດຜົນ ວ່າ: ບັນດານັກຮຽນເກັ່ງໃນຊັ້ນ ມ 4 ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຳລັງຮຽນຕາມໂຮງຮຽນເອກະຊົນຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, ການເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນຂັ້ນ ມ.ຕົ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ອາດປະໝາດພວກເຂົາໄດ້ ແຕ່ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ມ.ຕົ້ນ ພວກເຂົາຈະມຸ່ງເຂົ້າຮຽນຕາມໂຮງຮຽນພາກລັດຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນ, ມສ ພອນສະຫວັນ ເປັນໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແລະ ຍັງເປັນໂຮງຮຽນທີ່ພວກເຂົາເລືອກເປັນອັນດັບຕົ້ນ. ສະນັ້ນ, ການເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນ ມ 7 ໃນຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ, ໂຮງຮຽນ ມສ ພອນສະຫວັນ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນໂຮງຮຽນທີ່ຍາດໄດ້ຫຼາຍລາງວັນທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປເສັງໃນຂັ້ນທົ່ວປະເທດ.

ໂດຍ: ກາວຊົ່ງ; ຮູບ: ສຸກສະຫວັນ

%d bloggers like this: