ຍົກລະດັບຄູຝຶກຈັກສານໄມ້ປ່ອງ

ນາຍຊ່າງຈັກສານໄມ້ປ່ອງເມືອງວຽງໄຊ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ອອກແບບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ການຝຶກອົບຮົມມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ກຸມພາ – 1 ມີນາ 2019 ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ຈັດໂດຍກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສຳລີ ບຸດສະດີ ຮອງຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫົວພັນ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງອ້ອມຂ້າງ ແຂວງ ແລະ ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຫັດຖະກຳຈັກສານກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

ການຝຶກອົບຮົມມີຂຶ້ນເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດດ້ານການອອກແບບຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິນຄ້າ ຫັດຖະກຳຈັກສານໄມ້ປ່ອງ, ຂັ້ນຕອນການກະກຽມຂະໜາດຂອງວັດຖຸດິບໄມ້ປ່ອງ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮູບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້ປ່ອງ, ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດຳເນີນໃນຮູບແບບຝຶກໃຫ້ຄູຝຶກທີ່ຈະໄປຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຕໍ່ ( Trainer of Training ).

ພ້ອມກັນນີ້, ການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຈັກສານໄມ້ປ່ອງ ສຳມະນາກອນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຮຽນຮູ້ ເປັນຕົ້ນການສານຕົວໜັງສືໃສ່ຕິບເຂົ້າ, ສານຕົວໜັງສືແບບແຜ່ນຮູບທີ່ສາມາດເອົາເປັນເຄື່ອງທີ່ລະນຶກໄດ້, ສານຕົວໜັງສືໃສ່ຫີບໄມ້ປ່ອງ, ສານຕິບເຂົ້າແປ, ສານກະໂຍນຊົງກະຕ່າ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບກັບປີທ່ອງທ່ຽວ ຕະຫຼອດທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ODOP ຂອງເມືອງກໍຄືຂອງແຂວງຫົວພັນ.

ການຈັກສານໄມ້ປ່ອງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຂະແໜງຫັດຖະກຳ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ເວົ້າລວມເປັນວຽກຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ, ຫັດຖະກຳຈັກສານໄມ້ປ່ອງໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຫັດຖະກຳຈັກສານໄມ້ປ່ອງ ນອກຈາກຜະລິດເພື່ອໃຊ້ສອຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນແລ້ວ ຍັງຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫັດຖະກຳທີ່ຈຳໜ່າຍກັບທີ່ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວ: ພຸດຕີ້

%d bloggers like this: