ເຕັກນິກການປູກໝາກພ້າວ ໃຫ້ຕົ້ນເຕ້ຍ ໄດ້ຜົນຜະລິດໄວ ແລະ ໝາກດົກ

ໃນປັດຈຸບັນ ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກພືດຜັກຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແລ້ວກໍຢາກໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໄວ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປູກໝາກພ້າວ ກໍຢາກໃຫ້ຕົ້ນເຕ້ຍ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດໄວ ແລະ ໝາກຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຄົ້ນຄິດຫາວິທີ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນມັນເຕ້ຍ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕແບບທຳມະຊາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ຕົ້ນສູງອີກດ້ວຍ.  ມື້ນີ້ ແອັດມິນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກການປູກໝາກພ້າວ ໃຫ້ຕົ້ນເຕ້ຍ, ໝາກໄວ ແລະ ໝາກຫຼາຍ ດ້ວຍວິທີ, ຂັ້ນຕອນ, ເຕັກນິກ, ເຄັດລັບ ທີ່ຈະມາບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້.

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນ:

1 ກຽມລະບົບ ນໍ້າຢອດ, ສະປິງເກີ.

2 ກຽມຂຸມໃນການປູກ ຂະໜາດປະມານ 50x50x50 ຊັງຕີແມັດ.

3 ສຳລັບໝາກພ້າວນໍ້າຫອມ ປູກສີ່ຫຼ່ຽມຈັດຕຸລັດ ໄລຍະຫ່າງ 6×6 ແມັດ ປະມານ 44 ຕົ້ນຕໍ່ໄລ່.

4 ຖ້າພົບວ່າໃນດິນມີປວກ ຫຼື ດ້ວງ ໃຫ້ນຳເສດໄມ້ແຫ້ງ ຫຼື ໃບໄມ້ແຫ້ງມາຈູດໃນຂຸມ ແລ້ວຕາມຂຸມໄວ້ 1 ອາທິດຄ່ອຍປູກ.

5 ໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ (ຄວນໃສ່ຂີ້ໄກ່ແຫ້ງ) + ດິນທີ່ຂຸດຂຶ້ນມາ + ກາບໝາກພ້າວ ຫຼື ເສດໃບໄມ້ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນເອງໄດ້.

6 ນໍາໝາກພ້າວທີ່ອອກໜໍ່ແລ້ວມາປູກ ເອ່ນຕົ້ນລົງໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ກັບພື້ນດິນ (ຄວນເອ່ນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ) ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນເຕ້ຍ ແລະ ໄດ້ຕົ້ນທີ່ງາມກວ່າ.

7 ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ຄວນຖົມດິນປົກປະມານ 2/3 ຂອງໝາກໃຫ້ແດດສ່ອງເຖິງລູກທາງໃນ.

8 ເອົາເຟືອງມາປົກຮອບໆ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປຽກຊື້ນ.

9 ຫົດນໍ້າທຸກ 1-2 ວັນໃນຊ່ວງທໍາອິດ ຈົນກວ່າຕົ້ນຈະແຂງແຮງ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

ສຳລັບເຕັກນິກສຳຄັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໃຫຍ່ໄວ

1 ບໍ່ຄວນຖົມດິນປົກເຫງົ້າ ຫຼື ປົກໜໍ່ ໃຫ້ເປີດໂຄນໜໍ່ໄວ້.

2 ບໍ່ຕັດໃບ ຫຼື ລອກກາບໃດໆອອກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບຳລຸງອາຫານໄດ້ເຕັມທີ່.

3 ໃສ່ຝຸ່ນຂີ້ໄກ່ ປະມານ 3-4 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຄວນໃສ່ຮອບຕົ້ນ, ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຮາກແຜ່ກະຈາຍໄປຫາອາຫານໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

ເຄັດລັບໝາກດົກ

1 ໂຮຍເກືອ ຮອບບໍລິເວນພຸ່ມ 1 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນຕໍ່ປີ ຫຼື ອາດຈະແບ່ງໃສ່ 3 ຄັ້ງຕໍ່ປີ

2 ໃສ່ຝຸ່ນຂີ້ໄກ່ບໍລິເວນອ້ອມຕົ້ນພ້າວ ໃສ່ຕະຫຼອດປີລະ 3-4 ຄັ້ງ, ໃສ່ໄດ້ທັງຝຸ່ນຂີ້ໄກ່ປົນແກບ ແລະ ຝຸ່ນຂີ້ໄກ່ລ້ວນໆ ໂດຍການໃສ່ຄັ້ງລະ 1 ຖົງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້

ຈາກນັ້ນຄ່ອຍເສີມດ້ວຍສູດປຸ໋ຍຄື: ເສີມດ້ວຍປຸ໋ຍສູດ ສະເໝີ 15-15-15 ຫຼື 25-7-7 ສໍາລັບຕົ້ນທີ່ຍັງບໍ່ໃຫ້ຜົນ; ເສີມດ້ວຍປຸ໋ຍສຸດເນັ້ນໂຕທ້າຍ 8-24-24 ສໍາລັບຕົ້ນທີ່ໃຫ້ຜົນ ແລະ ສູດປຸ໋ຍເພີ່ມຄວາມຫວານ ສຳລັບໝາກພ້າວນໍາຫອມ 13-13-21 ໃສ່ປະລິມານ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນຕໍ່ປີ.

 

ພາບປະກອບຂ່າວ

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.blog-cocosth.com

 

%d bloggers like this: