ການປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງໃນທົ່ວປະເທດໃກ້ສໍາເລັດຕາມແຜນແລ້ວ

ການປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດ ປັດຈຸບັນປັກດໍາໄດ້ 84.088 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 84% ແລະ ປູກພືດລະດູແລ້ງໄດ້ 91.556 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 58,15%. ຂະນະທີ່ການສ້ອມແປງຊົນລະປະທານຮອດປັດຈຸບັນສຳເລັດເກືອບ 100%.

ອີງຕາມບົດລາຍງານປະຈໍາອາທິດຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍວ່າ: ປັດຈຸບັນປະຊາຊົນກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວປັກດໍາ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາເຂົ້ານາແຊງ ພ້ອມດ້ວຍປູກພືດລະດູແລ້ງຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງສໍາເລັດແລ້ວ 84%, ປູກພືດລະດູແລ້ງສໍາເລັດ 58,15% ແລະ ບາງເຂດປະຊາຊົນຍັງໄດ້ຫັນໄປປູກພືດລົ້ມລຸກທີ່ເຫັນວ່າມີລາຍຮັບສູງກວ່າເພີ່ມອີກ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ວຽກງານຊົນລະປະທານໄດ້ສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາສ້ອມແປງຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ໃນເນື້ອທີ່ 165.000 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ສະໜອງນໍ້າປູກເຂົ້ານາແຊງ 1 ແສນເຮັກຕາ, ພືດ 65 ພັນເຮັກຕາ ໃນຈໍານວນ 7.800 ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາເຕັກນິກໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນສ້ອມແປງຊົນລະປະທານຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ ປັດຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ 25 ໂຄງການ ແລະ ກວດກາໂຄງການຟື້ນຟູປ່ຽນຖ່າຍຈັກສູບນໍ້າ ຈໍານວນ 6 ໂຄງການ, ທຶນກູ້ຢືມຈາກລັດຖະບານອິນເດຍ ມີ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ ສະເລ່ຍການສ້ອມແປງທັງໝົດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 93%, ສໍາລັບບ້ວງງົບປະມານແກ້ໄຂສຸກເສີນ ມູນຄ່າ 3 ຕື້ກີບ ປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 2,3 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 91% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ວຽກງານແນວພັນໄດ້ສຶກສາປຽບທຽບຜົນຜະລິດເຂົ້າໜຽວຫອມ ຈໍານວນ 112 ສາຍພັນ, ປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 100% ແລະ ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ສາຍພັນດີເດັ່ນ 58 ສາຍພັນ, ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າບໍລິສຸດໄດ້ 1.019 ກິໂລ, ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ 1 ໄດ້ 81ໂຕນ ເທົ່າກັບ 68,2% ຂອງແຜນປີ, ລຸ້ນ 2 ໄດ້ 722 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 29% ຂອງແຜນປີ. ມີການເກັບຊື້ເຂົ້າເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ 3 ໄດ້ 400 ກວ່າໂຕນ, ປຸງແຕ່ງແລ້ວເກືອບ 300 ໂຕນ ແລະ ສະໜອງໄດ້ 200 ກວ່າໂຕນ. ນອກຈາກນີ້, ບັນດາຜູ້ປະກອບການ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນສະໜອງໄດ້ເກືອບ 500 ໂຕນ, ປັດຈຸບັນສັງລວມໄດ້ທັງໝົດ 700 ກວ່າໂຕນ.


ນອກຈາກນີ້, ວຽກງານລ້ຽງສັດ ປັດຈຸບັນຜະລິດຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດໄດ້ທັງໝົດ 281 ພັນເຂັມ ເທົ່າກັບ 3,51% ຂອງແຜນປີ, ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ບັນດາແຂວງໄດ້ 147 ພັນກວ່າເຂັມ ( ເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ, ຄວາຍ, ນິວຄາເຊິນອ່ອນ – ແກ່ ແລະ ອະຫິວາໝູ ); ຊຸກຍູ້ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງຊາວກະສິກອນທົ່ວປະເທດໄດ້ 134 ພັນກວ່າໂຕ. ໃນນີ້, ງົວ 18 ພັນກວ່າໂຕ, ຄວາຍ 12 ພັນກວ່າໂຕ, ໝູ 10 ພັນກວ່າໂຕ, ແບ້ 641 ໂຕ, ສັດປີກ 91 ພັນກວ່າໂຕ ແລະ ສາມາດປິ່ນປົວສັດໄດ້ 8 ພັນກວ່າໂຕ. ພ້ອມນີ້, ຂ້າສັດຈໍາໜ່າຍໄດ້ທັງໝົດ 46 ພັນກວ່າໂຕ, ຄວາຍ 4 ພັນກວ່າໂຕ, ງົວ 5 ພັນກວ່າໂຕ, ໝູ 34 ພັນກວ່າໂຕ, ແບ້ 2 ພັນກວ່າໂຕ ພ້ອມດ້ວຍສັດປີກ 554 ພັນກວ່າໂຕ.

ຂ່າວ: ເອຢິບ

%d bloggers like this: