ນາຊາຍທອງ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຜະລິດສິນຄ້າຂອງຄອບຄົວຕົວແບບ

ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄອບຄົວຕົວແບບ ເພື່ອປຶກສາຫາລືສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວເມືອງມີຄອບຄົວຕົວແບບ 227 ຄອບຄົວ.

 

 

ທ່ານ ວິລະສັກ ນາມມຸນຕີ ເຈົ້າເມືອງໆນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄືສົ່ງເສີມຄອບຄົວຕົວແບບໃນການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ເປັນກໍາລັງແຮງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງຊາວກະສິກອນໃນເມືອງນາຊາຍທອງ ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນຈັດງານຕະຫຼາດນັດ ເພື່ອວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າເອົາເວທີນີ້ເປັນການຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ ຝຶກຝົນໃຫ້ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ຜະລິດມາແລ້ວຕ້ອງມາວາງສະແດງ ເຊິ່ງຕະຫຼາດນັດຂາຍສິນຄ້າຂອງເມືອງໄດ້ຈັດປີລະຄັ້ງ ເຊິ່ງເລີ່ມມາແຕ່ປີ 1995.

 

 

ກອງປະຊຸມຄອບຄົວຕົວແບບຂອງເມືອງນາຊາຍທອງຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 7 ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການຕິດພັນ ພາຍຫຼັງຊຸກຍູ້ການຜະລິດແລ້ວຕ້ອງມີການຈັດວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າຄວບຄູ່ກັນໄປ ລວມທັງຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະບ້ານແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນເທົ່າທີ່ຄວນຕາມທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງໄວ້.

ຄວາມຫວັງຂອງການນໍາເມືອງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄອບຄົວຕົວແບບນີ້ ກໍເພື່ອຢາກໃຫ້ກອງປະຊຸມກາຍເປັນບ່ອນຖອດຖອນບົດຮຽນແລກປ່ຽນທັດສະນະວິໄສທັດ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີຜະລິດເປັນສິນຄ້າສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດໄປໃນທາງທີ່ຕັ້ງໜ້າ.

ທ່ານ ພອນທິບ ຍົກໄຊຍະຄໍາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີເນື້ອທີ່ 908 ຕາລາງກິໂລແມັດ ປະກອບມີ 54 ບ້ານ ແບ່ງເປັນ 6 ກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 73.503 ຄົນ ຍິງ 37.428 ຄົນ, ທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເມືອງແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ ກວມ 75%

ມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດກະສິກໍາ 12.351 ເຮັກຕາ ມີຊົນລະປະທານ 17 ແຫ່ງ, ມີອ່າງເກັບນໍ້າ 4ແຫ່ງ, ມີຝາຍນໍ້າລົ້ນ 2 ແຫ່ງ ສາມາດຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 4.251 ເຮັກຕາ, ນາປີ 7.947 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 47.135 ໂຕນ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໜຶ່ງໄດ້ 527 ກິໂລຕໍ່ປີ ( ເຂົ້າເປືອກ ) ມີເຂົ້າປ້ອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ 21.649 ໂຕນຕໍ່ປີ.

ທ່ານກ່າວວ່າ: ໃນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຖືສໍາຄັນພິເສດດ້ານເສດຖະກິດແບບຄອບຄົວສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມປູກຜັກທີ່ດີມີ 2 ກຸ່ມ ລວມ 30 ຄອບຄົວ, ກຸ່ມປູກເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ 5 ກຸ່ມ ມີ 69 ຄອບຄົວ, ກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີ ມີ 1 ກຸ່ມ ມີ 8ຄອບຄົວ, ສະຫະກອນລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ແລະ ປາ ມີ 1 ສະຫະກອນ ມີ 7 ຄອບຄົວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຄອບຄົວຕົວແບບ 227 ຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີຄອບຄົວຕົວແບບຂອງນະຄອນຫຼວງແລ້ວ 13 ຄອບຄົວ ແລະ ມີສິນຄ້າໂອດ໊ອບ 3 ຜະລິດຕະພັນ.

 

 

ທົ່ວເມືອງນາຊາຍທອງ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 3.875 ຫົວໜ່ວຍ ມີທະບຽນວິສາຫະກິດຖືກຕ້ອງ 1.788 ຫົວໜ່ວຍ, ຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນ 2.087 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນເປັນທຸລະກິດຂາຍຕາມລະດູການຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ຄົງທີ່.

ນອກນັ້ນ, ປີຜ່ານມາສາມາດຂຶ້ນ ແລະ ດັດແກ້ທະບຽນວິສາຫະກິດໄດ້ທັງໝົດ 118 ຫົວໜ່ວຍ ເປັນທຶນ 23.321.787.900 ກີບ. ໃນນັ້ນ, ອອກໃໝ່ 110 ຫົວໜ່ວຍ ເປັນທຶນ 21.606.787.900 ກີບ ດັດແກ້ 8 ຫົວໜ່ວຍ ເປັນທຶນ 1.715.000.000 ກີບ ມີໂຮງງານ, ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາທັງໝົດ 225 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີີ 2017 ມີ 13 ແຫ່ງ.

 

 

ປັດຈຸບັນ, ເມືອງນາຊາຍທອງມີຕະຫຼາດ 11 ແຫ່ງ. ໃນນັ້ນ, ຕະຫຼາດກາງ 3 ແຫ່ງ, ຕະຫຼາດນ້ອຍ 6 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຊຸມຊົນ 2ແຫ່ງ. ໃນນີ້, ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຕະຫຼາດຕົວແບບຂັ້ນສູນກາງ 2 ແຫ່ງ ຄື: ຕະຫຼາດສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ບ້ານສົງເປືອຍ ແລະ ຕະຫຼາດໂຊກທະວີ ບ້ານຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວິລະສັກ  ນາມມົນຕີ ເຈົ້າເມືອງໆນາຊາຍທອງ ມີຕາງໜ້າຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ຂ່າວ – ຮູບ: ພຸດຕີ້

 

%d bloggers like this: