ເບິ່ງ 6 ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານການຜະລິດຂອງລັດຖະບານໃນປີ2019 ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ລັດຖະບານຄາດວ່າເສດຖະກິດໃນປີ2018 ຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງມາຢູ່ທີ່ລະດັບ6,5%. ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນປີ2019 ລັດຖະບານມີຄວາມຫມັ້ນໃຈທີ່ຈະສາມາດຍູ້ຫນູນເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນມາຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ຫຼຸດ6,7%.

ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ8 ວ່າ: ປີ2019 ຄາດໝາຍສູ້ຊົນແມ່ນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7% ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີໃຫ້ໄດ້ 165.475 ຕື້ກີບ ຫຼື ເພີ່ມຈາກປີ 2018 ປະມານ 13.000 ຕື້ກີບ.


ສຳລັບ 6 ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານການຜະລິດຂອງລັດຖະບານໃນປີ2019 ມີດັ່ງນີ້:1.ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4,4 ລ້ານໂຕນເພີ້ມຂື້ນ 4,76 % ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ( 4,2 ລ້ານໂຕນ).2.ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃຫ້ບັນລຸ 12.386 ຕື້ກີບ, ເພີ້ມຂື້ນ 28,83% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 (9.614 ຕື້ກີບ).

3.ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ(ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍແລະບໍລິການ) ໃຫ້ບັນລຸ 64.375 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,17 % ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ( 57.386 ຕື້ກີບ).4.ສູ້ຊົນການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ປະມານ 33.874 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,85 % ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 (31.700 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ).5.ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດ ໃຫ້ໄດ້ 11.640 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 1,93% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 (ແຜນ 11.868 ຕື້ກີບ).

6.ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,04% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 (ແຜນ 5ລ້ານເທື່ອຄົນ). ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 876,38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼຸດລົງ 2,63% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 (900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).

%d bloggers like this: