ຕະຫຼາດເຂົ້າອາຊີ ດຸເດືອດ ຜູ້ສົ່ງອອກເຂົ້າຍາດຊີງສ່ວນແບ່ງ

ຜູ້ສົ່ງອອກເຂົ້າໃນອາຊີແຂ່ງຂັນດຸເດືອດເພື່ອຍາດຊີງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດເຂົ້າເປີດຊ່ອງທາງເກີດການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ.

ຂະນະທີ່ ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ ພະຍາຍາມເພີ່ມປະລິມານການສົ່ງອອກເຂົ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກະສິກອນໃນປະເທດ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມກະສິກອນປູກເຂົ້າເພີ່ມ; ສ່ວນ ໄທ ມີທ່າອ່ຽງຈະສົ່ງອອກເຂົ້າຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບສອງປະເທດທີ່ກ່າວມາ.

ທັງນີ້, ປະເທດພັດທະນາແລ້ວນໍາໂດຍ ອາເມຣິກາ ມີທ່າອ່ຽງນໍາເຂົ້າເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດປູກເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງກໍເລັ່ງສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.

ໂດຍບາງປະເທດໃນອາຊີກຽມ ຄວາມພ້ອມຮັບມືບັນຫາດ້ານລາຄາຂອງປະເທດຄູ່ແຂ່ງ ເຊັ່ນ: ການປະຊາສໍາພັນເອກະລັກຂອງເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນຕະຫຼອດຮອດການເນັ້ນຢໍ້າ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຸນນະພາບໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກໃນລະດັບໂລກ.

%d bloggers like this: