ຣັດເຊຍ ຄ່ອຍໆຫຼຸດອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງເງິນໂດລາລົງ

ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໃນການສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຍັງເຫຼືອທີ່ລະດັບ 24,4% ຂະນະທີ່ສະກຸນເງິນອື່ນ ເຊັ່ນ: ເງິນເອີໂຣ ແລະ ເງິນຢວນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 32% ແລະ 14,7% ຕາມລຳດັບ.

ໃນໄຕມາດທີ 2 ປີ 2018 ຊັບສິນສຳຮອງດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຳຂອງຣັດເຊຍ ຫຼຸດລົງຈາກ 460 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຍັງເຫຼືອທີ່ 458,1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ການລົງທຶນເຂົ້າໃນເງິນຢວນ ທີ່ປ່ຽນອອກເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 44 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນເງິນເອີໂຣ ເພີ່ມຂຶ້ນ 45%, ກົງກັນຂ້າມກັບການລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ.

ທ່ານ ອານໂຕນ ຊີລົວນອບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ: ມີແຜນການຫຼຸດການສຳຮອງເງິນໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປ້ອງກັນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ລະບົບການເງິນ ກໍຄືອາເມຣິກາ ໂຈະການສະໜອງເງິນໂດລາສະຫະລັດເຂົ້າໄປໃນເສດຖະກິດຂອງຣັດເຊຍ.

ຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ ຊີລົວນອບ ໃຫ້ການຕີລາຄາວ່າ: ການຊຳລະດ້ວຍເງິນຂອງຣັດເຊຍ ກໍສາມາດຖືໄດ້ວ່າເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນ.

%d bloggers like this: