ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດໃນຮອບທົດສະວັດ

ບົດວິໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍ Fitch Solutions Macro Research ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ລະດັບ 7,1% ໃນປີ 2018 ເຊິ່ງເປັນລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດ ໃນຮອບ 11 ປີຜ່ານມາ.

ໃນນັ້ນ, ຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ ຫຼື GDP ຕົວຈິງຂອງຫວຽດນາມ ໃນໄຕມາດທີ 4ຂອງປີ 2018 ຂະຫຍາຍຕົວ 7,3% ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ໄຕມາດດຽວກັນຂອງປີ 2017 ຖືວ່າສູງກວ່າລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນ 6,8% ໃນໄຕມາດທີ 3 ປີດຽວກັນ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, Fitch Solutions ຄາດຄະເນວ່າ: GDP ຕົວຈິງຂອງຫວຽດນາມ ວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວລະດັບ 6,5% ໃນປີ 2019 ທ່າມກາງທີ່ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາທີ່ຊ້າລົງ.

Fitch Solutions ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ອີງໃສ່ຂົງເຂດການຜະລິດມຸ່ງສູ່ການສົ່ງອອກນັ້ນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກະແສການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື FDI ແລະ ຖ່ວງທ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

%d bloggers like this: