ຫຼຸດອີກແລ້ວ!! ລັດແຈ້ງການຫຼຸດລາຄານໍ້າມັນເລີ່ມເຊົ້າມື້ນີ້

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີຕ້ອນຮັບ 2019 ເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດລົງດັ່ງນີ້: ແອັດຊັງພິເສດ 290 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ 280 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 290 ກີບ/ລິດ.

 

ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 10.170 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 9.880 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 8.970 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.690 ກີບ/ລິດ; ກາຊວນ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 8.220 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 7.930 ກີບ/ລິດ,

 


ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 10.200 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 9.910 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 9.000 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.720 ກີບ/ລິດ; ກາຊວນ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 8.250 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 7.960 ກີບ/ລິດ.

 

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 10.200 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 9.910 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທໍາມະດາ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 9.000 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.720 ກີບ/ລິດ; ກາຊວນ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 8.250 ກີບ/ລິດ ປັບລົງ7.960 ກີບ/ລິດ.

 

ແຂວງ ຈຳປາສັກ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 10.230 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 9.940 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 9.030 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.750 ກີບ/ລິດ; ກາຊວນ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 8.280 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 7.990 ກີບ/ລິດ.

 

ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 10.270 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 9.980 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 9.070 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.790 ກີບ/ລິດ; ກາຊວນ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 8.320 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.030 ກີບ/ລິດ.

 

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແອັດຊັງທຳມະດາ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 9.160 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.880 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 8.410 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.120 ແລະ ບັນດາແຂວງອື່ນໆກໍ່ປັບລົງເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງການປັບລົງລາຄາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເລີ່ມເວລາ 6:00 ໂມງ ຂອງມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

 

 

%d bloggers like this: