ສິນຄ້າກະສິກຳອິນຊີ ຍັງຂາດຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍທີ່ຖາວອນ

ການຜະລິດ ແລະ ວາງຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ຖືວ່າກ້າວເປັນປີທີ 14 ເຫັນວ່າຜົນຜະລິດນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມ ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງໃນປີຜ່ານມາມີກໍາລັງການຜະລິດ 500 ໂຕນ ແຕ່ກໍຍັງມີຂອດຈໍາກັດທາງດ້ານຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ, ບໍ່ທັນມີຕະຫຼາດຖາວອນ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ຕະຫຼອດ.

ທ່ານ ຄຳພູ ພັນທະບູນ ຫົວໜ້າກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ໃນປີຜ່ານມາພວກເຮົາສາມາດຜະລິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 500 ໂຕນ ຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ພຽງ 300 ໂຕນ ຖືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 200 ໂຕນ ໂດຍມີກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ 10 ກຸ່ມ 275 ຄອບຄົວ ໃນ 6 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ຄື: ເມືອງປາກງື່ມ, ໄຊທານີ, ໄຊເສດຖາ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນາຊາຍທອງ ແລະ ສີໂຄດຕະບອງ ເຊິ່ງຜົນຜະລິດກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຈໍານວນຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ານຕະຫຼາດທີ່ຈະຮອງຮັບສິນຄ້າຂອງຊາວກະສິກອນພັດຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີຕະຫຼາດທີ່ຖາວອນ ເຊິ່ງສາເຫດຫຼັກກໍຍ້ອນພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີພື້ນທີ່, ຍັງຕ້ອງໄດ້ຫາສະຖານທີ່ເພື່ອສ້າງຕະຫຼາດອິນຊີດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງມັນກໍຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນຈໍານວນຫຼາຍ.

 

ໃນປັດຈຸບັນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຕະຫຼາດນັດກະສິກໍາອິນຊີພຽງແຕ່ 3 ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ຄື: ຢູ່ສູນການຄ້າ ລາວ – ໄອເຕັກ, ຢູ່ຫ້ວຍຫົງ ແລະ ຢູ່ດົງນາໂຊກ ( ສ່ວນຢູ່ດົງນາໂຊກ ແມ່ນຍັງເປັນການທົດລອງເປີດເປັນເວລາ 1 ເດືອນ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດຍ້າຍມາຈາກສວນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ). ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ກັບການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີໃນປັດຈຸບັນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີ ຍັງຈະເພີ່ມຈໍານວນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນປະຊາຊົນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສະໝັກໃຈເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີດ້ວຍຕົນເອງ ຕ່າງຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປຸກລະດົມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫັນມາຜະລິດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານນາຍບ້ານໆທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນໄດ້ມີປະຊາຊົນບ້ານທ່າຊ້າງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ມີທັງໝົດ 98 ຄອບຄົວ ໂດຍສິນຄ້າທີ່ປູກກໍມີປະເພດພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຊິ່ງສາມາດສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຕະຫຼາດໄດ້ສະເລ່ຍ 4 ໂຕນຕໍ່ອາທິດ ແລະ ທ່ານກ່າວໃຫ້ຮູ້ເຖິງຂໍ້ສະດວກຂອງການຜະລິດໃນກຸ່ມບ້ານຂອງຕົນວ່າ: ປະຊາຊົນມີພື້ນທີ່ຜະລິດເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີແຮງງານທີ່ພຽງພໍ, ມີຕະຫຼາດນັດເປັນຂອງຕົນເອງແຕ່ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຕະຫຼາດຖາວອນທີ່ຍັງບໍ່ມີພື້ນທີ່ອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນເຫຼົ່ານີ້.

ທ່ານ ສວນສະໜາມ ລາດຊະບັນເທົາ ຫົວໜ້າກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ບ້ານສົມສະຫວັນ ເມືອງໄຊທານີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີ ພາຍໃນບ້ານພວກເຮົາແມ່ນມີທັງໝົດ 4 ຄອບຄົວ ເຊິ່ງການຜະລິດແມ່ນເປັນໄປຕາມແຜນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນໄວ້, ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ປະມານ 10 ໂຕນຕໍ່ປີ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການຜະລິດພາຍໃນບ້ານກໍມີຫຼາຍສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕົ້ນທຶນບໍ່ພຽງພໍ, ລາຍຮັບບໍ່ສູງປານໃດ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍກໍຍັງມີໜ້ອຍ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານຫົວໜ້າກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ກໍສະເໜີໃຫ້ທາງຂັ້ນເທິງເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອເບິ່ງແຍງໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ເປັນຄົນກາງໃນການລົງວິໄຈພືດຜັກໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼື ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງກະສິກໍາອິນຊີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ມີພື້ນທີ່ສ້າງຕະຫຼາດຖາວອນ ແລະ ພຽງພໍຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນຕື່ມອີກ.

ກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີຂອງພວກເຮົາເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງມາແຕ່ທ້າຍປີ 2006. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕະຫຼາດຖາວອນຂາຍສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີ ມີຢູ່ບ້ານນາສ້ຽວ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດເປັນທາງການ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ຫ່າງໄກ, ເສັ້ນທາງບໍ່ສະດວກ.

( ຂ່າວ: ພຸດຕີ້, ສັນຕິ, ເອຢິບ; ຮູບ: ສຸກສະຫວັນ )

%d bloggers like this: