ບາງທັດສະນະຂອງນ້ອງນັກຮຽນໃນການກຽມຄວາມພ້ອມສອບເສັງພາກຮຽນທີໜຶ່ງ

ບັນດາໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສອບເສັງປິດພາກຮຽນທີໜຶ່ງ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018 – 2019 ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ແລະ ບັນດານ້ອງໆນັກຮຽນກໍໄດ້ພາກັນຂຸ້ນຂ້ຽວ, ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສອບເສັງພາກຮຽນທີໜຶ່ງ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນວ່າບັນດານ້ອງໆໄດ້ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມຄືແນວໃດຕໍ່ບັ້ນສອບເສັງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ນາງ ປຸກປິກ ພົງຈະເລີນ ຮຽນຊັ້ນ ມ 7 ໂຮງຮຽນ ມສ ສີທອງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃກ້ຈະຮອດມື້ສອບເສັງແລ້ວນ້ອງໄດ້ກະກຽມຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນເກົ່າ, ແກ້ບົດຝຶກຫັດທີ່ອາຈານໃຫ້ໃນທຸກມື້ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເປີດສົກຮຽນເປັນຕົ້ນມາ ເພາະວ່າເວລາໃກ້ຈະຮອດມື້ສອບເສັງເຮົາຈະໄດ້ມີເວລາເຮັດວຽກອື່ນໄປນຳ, ບໍ່ກົດດັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຫັກໂຫມຕົນເອງໃນການຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ ເພາະການສອບເສັງເປັນບັ້ນທົດສອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ. ສະນັ້ນ, ການຮຽນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງນ້ອງ ແລະ ນ້ອງກໍຕັ້ງໃຈສຸມໃສ່ການຮຽນເປັນຫຼັກ ນ້ອງຈະແບ່ງເວລາໃຫ້ລະອຽດ ຄື: ຕອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ນອກຈາກຮຽນນຳ ຄູ – ອາຈານ ແລະ ປຶ້ມຕຳລາຮຽນແລ້ວ ຕອນສວາຍນ້ອງມັກເຂົ້າອ່ານໜັງສືຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດ, ສ່ວນເວລາກັບບ້ານນ້ອງເຮັດວຽກເຮືອນຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ແລະ ແບ່ງເວລາຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນປະມານ 30 – 45 ນາທີຕໍ່ມື້. ພິເສດແມ່ນນ້ອງຈະເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າວິຊາຄິດໄລ່ກັບພາສາຕ່າງປະເທດ ເພາະເປັນວິຊາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຍາກ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຮຽນຫຼາຍກວ່າວິຊາອື່ນໆ.

ທ້າວ ຈັນທິດ ແສນສຸກແຍງ ຮຽນຊັ້ນ ມ 5 ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ເວລາສອບເສັງພາກຮຽນທີ່ໜຶ່ງກໍຫຍັບຈໍ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ນ້ອງຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ, ດີໃຈ ແລະ ກັງວົນ ຍ້ອນເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າບົດສອບເສັງເພິ່ນຈະອອກຫົວຂໍ້ແບບໃດ? ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ? ເຮົາຈະສາມາດສອບເສັງໄດ້ຄະແນນດີໆບໍ່?. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນ້ອງໄດ້ຕັ້ງໃຈຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງດ້ວຍການທົບທວນບົດຮຽນຄືນໃນແຕ່ລະວິຊາທີ່ນ້ອງໄດ້ຮຽນ ແລະ ຈົດກ່າຍໄວ້ໃນປຶ້ມຂຽນ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເລີ່ມເປີດສົກຮຽນເປັນຕົ້ນມາເຊິ່ງສັງເກດພິຈາລະນາວ່າວິຊາໃດທີ່ຕົນເອງຂ້ອນຂ້າງອ່ອນກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ໃຫ້ ລະອຽດ, ເນັ້ນຄົ້ນຄວ້າຕາມບົດຮຽນທີ່ອາຈານເນັ້ນສອນ ແລະ ອະທິບາຍຊ້ຳໄປຊ້ຳມາຫຼາຍເທື່ອ ເພາະວ່າບົດນັ້ນສຳຄັນ ແລະ ອາດຈະອອກບົດສອບເສັງກໍເປັນໄດ້. ນ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນເປັນພິເສດໃນໄລຍະ 2 ອາທິດໃກ້ຈະຮອດມື້ສອບເສັງ ແລະ ເນັ້ນໜັກວິຊາຊີວະວິທະຍາ, ເຄມີສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ເພາະວ່າສາມວິຊານີ້ອາດມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ການດຳລົງຊີບຂອງນ້ອງຕໍ່ໄປ.

ນາງ ນິພາພອນ ແກ້ວດວງດີ ຊັ້ນ ມ 4 ໂຮງຮຽນ ສົມປັນຍາ ເວົ້າວ່າ: ກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນສອບເສັງ ນ້ອງໄດ້ເລົ່າບົດຮຽນຕ່າງໆຄືນໃໝ່ ເພາະຢ້ານລືມບົດຮຽນເກົ່າທີ່ເຄີຍຮຽນມາ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດທີ່ເຄີຍຮຽນມາ, ຟັງອາຈານອະທິບາຍບົດຮຽນບໍ່ເຂົ້າໃຈບ່ອນໃດກໍຖາມອາຈານຄືນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສອບເສັງ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອການເສັງປິດພາກຮຽນ, ໃນການຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນເວລາຢູ່ໂຮງຮຽນນ້ອງກໍຈະຄົ້ນຄວ້າກັບໝູ່ເປັນກຸ່ມ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊ່ວຍກັນແກ້ບົດຝຶກຫັດທີ່ອາຈານໃຫ້ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ, ເຂົ້າຫ້ອງສະໝຸດເພື່ອຊອກຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ເວລາກັບບ້ານເວລາຫວ່າງນ້ອງກໍເອົາບົດຮຽນເກົ່າມາແກ້ຄືນຖ້າໂຕໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຖາມພໍ່ແມ່ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນອະທິບາຍໃຫ້ ນອກຈາກຮຽນໃນປຶ້ມຕຳລາແລ້ວນ້ອງໄດ້ຄົ້ນຫາຄວາມຮູ້ຮອບຕົວຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆ.

ທ້າວ ສຸດທິພອນ ແກ້ວວິຈິດ ຮຽນຊັ້ນ ມ 7 ໂຮງຮຽນ ມສ ສີທອງ ເວົ້າວ່າ: ການສອບເສັງພາກຮຽນທີໜຶ່ງ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ນັກຮຽນທຸກຄົນ ເພາະວ່າເຮົາສາມາດປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາວ່າໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍເປັນການຕໍ່ຍອດໃນການກຽມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າສອບເສັງພາກຮຽນທີສອງ ເຊິ່ງຖືເປັນບັ້ນຮົບສຸດທ້າຍຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນສົກຮຽນໜຶ່ງໆ. ສ່ວນນ້ອງເອງໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມສູ່ບັ້ນສອບເສັງດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນທຸກໆວິຊາ ເລີ່ມຈາກງ່າຍໄປຫາຍາກ, ວິຊາທິດສະດີແມ່ນອ່ານເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນ ສ່ວນວິຊາຄິດໄລ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແກ້ບົດຝຶກຫັດ ຖ້າໂຕໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຖາມຄູ – ອາຈານ ຫຼື ປຶກສາກັບໝູ່ເພື່ອນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ນອກຈາກນີ້, ນ້ອງກໍໄດ້ຊອກຄວາມຮູ້ຮອບຕົວຜ່ານອິນເຕີເນັດນຳອີກ ເພາະການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ນ້ອງຕັ້ງເປົ້າໄວ້ວ່າແຕ່ລະວິຊາຈະບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຄາດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຈະບໍ່ຕ່ຳເກີນໄປ ແນໃສ່ວິຊາທີ່ຍາກສັບສົນຕ້ອງຜ່ານວິຊານັ້ນໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງສາມາດຕິດການຈັດອັນດັບໃນຫ້ອງປະມານທີ 10 ລົງມາ.

 

( ບົດ: ແກ້ວ )

%d bloggers like this: