10 ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ລູກໄວປະຖົມຮັກການອ່ານ

ໃຜໆກໍເວົ້າໄດ້ວ່າຖ້າຢາກໃຫ້ລູກຮັກການອ່ານກໍຕ້ອງອ່ານໜັງສືໃຫ້ລູກຟັງກ່ອນນອນ, ຕົວເອງກໍຕ້ອງອ່ານໜັງສືໃຫ້ລູກເຫັນວ່າການອ່ານມີປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ລູກອ່ານອັນໃດອັນໜຶ່ງໃຫ້ເຮົາຟັງ, ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີຊ່ວຍໃຫ້ລູກໄວປະຖົມຮັກການອ່ານ 10 ວິທີດັ່ງນີ້:

  1. ອ່ານໜັງສືກັບລູກທຸກໆວັນ ອ່ານຢ່າງມີນ້ຳສຽງ, ມີຊີວິດຊີວາ, ມີອາລົມມີລົດຊາດ, ຕັ້ງຄຳຖາມສົນທະນາກັນຕະຫຼອດຄ້າຍຄືເຮົາລົມກັນ.
  2. ຫາຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານໜັງສືທີ່ລູກມັກ ແລ້ວພາໄປຕະຫຼອດ ສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັກການອ່ານໜັງສື.
  3. ໃຫ້ລູກເລືອກບອກຮັບວາລະສານເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງຈັກສະບັບທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກອ່ານ, ເດັກທີ່ໄດ້ຮູ້ລົດສະນິຍົມການອ່ານຂອງຕົວເອງຈະພໍໃຈທີ່ຈະອ່ານດົນໆຫຼາຍກວ່າຖືກບັງຄັບໃຫ້ອ່ານ.
  4. ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກໆມີໂອກາດສື່ສານກັບເຈົ້າຫຼາຍໆ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນລົມກັນທາງໂທລະສັບ ແຕ່ໃຫ້ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍຫາກັນ ແລະ ກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າລູກຂອງເຈົ້າຈະຍັງຂຽນຍັງອ່ານບໍ່ເກັ່ງ ເພາະເຈົ້າກັບລູກຈະນຳເຈ້ຍໃບນັ້ນມາອ່ານໃຫ້ກັນຟັງດ້ວຍຕົວເອງອີກຄັ້ງ.
  5. ສະແດງໃຫ້ລູກເຫັນວ່າ ການອ່ານມີປະໂຫຍດໃນຊີວິດປະຈຳວັນສະເໝີ ເຊັ່ນ: ພຽງແຕ່ເຈົ້າເຮັດອາຫານບໍ່ແຊບ ຢາກຫາສູດອາຫານໃໝ່ກໍຫາປຶ້ມຕຳລາມາອ່ານ ຫຼື ເມື່ອລູກຫຼິ້ນກີລາບໍ່ເກັ່ງກໍຫາປຶ້ມຕຳລາການຝຶກກີລານັ້ນມາອ່ານໄດ້ ຫຼື ອ່ານສະຫຼາດຄູ່ມືການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ.
  6. ສອນລູກວ່າການອ່ານມີຈຸດມຸ່ງໝາຍແຕກຕ່າງກັນ ບາງເລື່ອງກໍອ່ານມ່ວນຈົນເພີນໄປກັບເລື່ອງບາງເລື່ອງກໍ່ຕ້ອງອ່ານເພື່ອ “ ເກັບຂໍ້ມູນ ” ເຊິ່ງວິທີການອ່ານຈະຕ່າງກັນ.​ ດັ່ງນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍທີ່ອ່ານກາຕູນເກັ່ງກໍອາດຈະອ່ານໜັງສືຮຽນບໍ່ໄດ້ກໍມີ.
  7. ໃຫ້ລາງວັນລູກເມື່ອເຂົາເຈົ້າອ່ານໜັງສື ດ້ວຍການຊື້ປຶ້ມຫົວໃໝ່ມາອ່ານນຳກັນກັບເຂົາເຈົ້າ.
  8. ພາລູກທ່ຽວເລາະເບິ່ງຮ້ານຂາຍປຶ້ມໃຫ້ເຫັນປຶ້ມປະເພດຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາສະດຸດໃຈມັກຮັກກໍເປັນໄດ້.
  9. ເຮັດຕົວເປັນນັກບັນທຶກ ເຊັ່ນ: ຂຽນບັນທຶກປະຈຳເຮືອນ, ປະຈຳຄອບຄົວ ລາຍເດືອນ ຫຼື ລາຍປີ ແລ້ວມາອ່ານໃຫ້ກັນຟັງໃນມື້ປີໃໝ່.
  10. ລອງຫາບົດກະວີບາງເລື່ອງທີ່ອ່ານງ່າຍ ຄຳສັບບໍ່ຍາກ ຟັງມ່ວນໆມາອ່ານໃຫ້ລູກໆຟັງ, ເດັກນ້ອຍທີ່ອ່ານເກັ່ງຕອນຢູ່ເຮືອນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນດີຫຼາຍກວ່າຈະຫວັງໃຫ້ມາເກັ່ງການອ່ານຈາກໂຮງຮຽນ.

( ໂດຍ: ແກ້ວ: ຮຽບຮຽງຈາກ: http://thestudyacademy.ca )

%d bloggers like this: