8 ຫົນທາງສູ່ການຮຽນເກັ່ງ

ວິທີການຮຽນໃຫ້ເກັ່ງນັ້ນຕ້ອງອາໄສທັກສະຕ່າງໆ ແລະ ໝັ່ນຝຶກຝົນອົດທົນ ແລະ ຂະຫຍັນຢູ່ສະເໝີ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດ ແລະ ວາງແຜນໃນການຮຽນໃຫ້ເຮົາຮຽນເກັ່ງນັ້ນມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

  1. ການກຽມຕົວກ່ອນໄປໂຮງຮຽນ: ຂໍ້ຄິດນີ້ສຳຄັນ ແລະ ເບິ່ງຂ້າມບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກປະມານຕົນໃນການເຂົ້ານອນ ໂດຍປົກກະຕິຫຼັງຈາກເລີກຮຽນແລ້ວ ຮຽນພິເສດໂດຍສະເລ່ຍປະມານຊົ່ວໂມງເຄິ່ງກັບບ້ານມາກິນເຂົ້າ, ອາບນ້ຳ, ແກ້ວຽກບ້ານ ແລະ ອ່ານໜັງສືທົບທວນບໍ່ໜ້າຈະເຂົ້ານອນເກີນ 21:00 – 22:00 ໂມງ ສາເຫດທີ່ເຮົາເຂົ້ານອນເກີນເວລາ, ເລີກຮຽນແລ້ວໄປທ່ຽວຕໍ່ບໍ່ກັບບ້ານ, ມົວແຕ່ຫຼິ້ນເກມ ຫຼື ເບິ່ງຮູບເງົາກາຕູນ ເຊິ່ງເຮັດເພື່ອຄາຍຄຽດກໍບໍ່ຄວນເກີນເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດທຸກວັນ ເພາະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕິດເປັນນິດໄສ, ຫຼິ້ນລາຍ, ເຟສບຸ໊ກ ເພື່ອແຊຣ໌ໃນເລື່ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເວລາ ຕິດເປັນນິດໄສ, ເບິ່ງຮູບເງົາໄປ ແກ້ວຽກບ້ານໄປ, ວຽກບ້ານຄ້າງໄວ້ດົນໆແລ້ວຈຶ່ງລົງມືແກ້ ເມື່ອຮອດມື້ທີ່ຈະສົ່ງແລ້ວ ຖ້າເຮົາຫຼີກລຽງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ກໍຂໍໃຫ້ເຂົ້ານອນກົງເວລາທຸກວັນຈະໄດ້ເກີດຄວາມຊິນເຄີຍ ແລະ ເມື່ອຕື່ນຂຶ້ນມາຕອນເຊົ້າ ຫ້າມຫຼັບຕໍ່ ແລະ ຢ່າລືມກິນເຂົ້າເຊົ້າກ່ອນໄປໂຮງຮຽນ.
  2. ຈຸດປະກາຍໃນຫ້ອງຮຽນ: ພະຍາຍາມເລືອກບ່ອນນັ່ງດ້ານໜ້າໃກ້ຄູໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຖ້າເລືອກບ່ອນນັ່ງບໍ່ໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງນັ່ງທາງຫຼັງກໍຫ້າມກວນເພື່ອນຮອບຂ້າງ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊວນກັນລົມວົນແຊວ ເພາະຈະລົບກວນສະມາທິ ຖ້ານັ່ງຕິດປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ ບໍ່ຕ້ອງໄປສົນໃນສິ່ງຮອບຂ້າງ, ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເວລາອາຈານຖາມ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈຮຽນ ແລະ ກຽມຕົວມາດີ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈເວລາອາຈານຖາມຄຳຖາມ, ເມື່ອມີຂໍ້ສົງໄສໃຫ້ຮີບຍົກມືຖາມອາຈານທັນທີບໍ່ຕ້ອງອາຍເພື່ອນ ຢ່າລືມວ່າ “ ດ້ານໄດ້ອາຍອົດ ”.
  3. ຫູຟັງ ຕາເບິ່ງ ມືຂຽນ: ມີສະມາທິໃນການຟັງ, ເບິ່ງສິ່ງທີ່ອາຈານຂຽນຢູ່ກະດານແລ້ວຮີບຈົດລົງໃນປຶ້ມ, ບໍ່ຄວນຟັງໄປຊື່ໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນເຮົາຄວນຟັງໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍບັນທຶກ.
  4. ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປ ຈະເຮັດແນວໃດດີ: ບໍ່ຟ້າວເກັບປຶ້ມເກັບສໍມ້ຽນກ່ອນ ໃຫ້ຈົດຫົວຂໍ້ວ່າມື້ນີ້ຮຽນຫຍັງໃນປຶ້ມ ອີກຫົວໜຶ່ງເພື່ອຈະໄດ້ກັບໄປທວນຄືນຢູ່ເຮືອນ, ຈົດຄຳຖາມສັ້ນໄວ້ໃນສ່ວນທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປຈະໄດ້ບໍ່ລືມຖາມອາຈານ, ລືມຄວາມຕຶງຄຽດ ຄວາມກັງວົນໃນຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນໃຫ້ໝົດ.
  5. ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້: ຫຼັກສູດ ຫຼື ໂຄງສ້າງເນື້ອໃນມີຄວາມສຳຄັນ ຖ້າເຮົາຮູ້ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ຂອງວິຊານັ້ນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີທິດທາງໃນການຮຽນປຽບສະເໝືອນແຜນທີ່ໆຄອຍບອກວ່າ ເຮົາຄວນເດີນໄປໃນທິດທາງໃດ ແລະ ມີສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ເຮົາເລືອກຊື້ໜັງສືໄວ້ອ່ານເພີ່ມຕື່ມດ້ວຍ.
  6. ຈັບປະເດັນ: ຟັງອາຈານໃຫ້ດີໆ ບ່ອນໃດທີ່ອ່ານຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນ, ຈຸດໃດທີ່ອາຈານເວົ້າຊ້ຳກັນ 2 ຮອບ ຫົວຂໍ້ນັ້ນອາດຈະອອກຂໍ້ສອບເສັງ.
  7. ສັງເກດວິທີການສອນ: ຖ້າອາຈານມັກໃຫ້ຖາມ – ຕອບກໍກຽມຄຳຖາມໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນ ຖ້າອາຈານມັກສອນໄປເລື້ອຍໆບໍ່ສົນໃຈວ່ານັກຮຽນຕາມທັນ ຫຼື ບໍ່ ກໍບໍ່ຄວນຂັດຈັ່ງຫວະໂດຍການຖາມຄຳຖາມອາຈານກ່ອນໃຫ້ຈັບປະເດັນທີ່ອາຈານເນັ້ນເອົາເອງ ແລ້ວຈຶ່ງຖາມອາຈານນອກເວລາ, ຖ້າອາຈານບັນຍາຍໜ້າເບື່ອຟັງແລ້ວຢາກນອນ ໃຫ້ປັບປ່ຽນ ຄວາມຄິດໃໝ່ວ່າ ເປັນການຝຶກໃຫ້ນັກຮຽນຈັບປະເດັນ ແລະ ເປັນການຝຶກຄວາມອົດທົນໄປໃນຕົວ ພະຍາຍາມທ້າທາຍຕົວເອງວ່າ ຕ້ອງເປັນຊ່າງສັງເກດໃຫ້ໄດ້ ຄືກັບການຫຼິ້ນເກມນັກສືບ, ຢ່າມີອັກຄະຕິກັບອາຈານເພາະຈະເຮັດໃຫ້ການຮຽນໜ້າເບື່ອ ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ຄະແນນ ຄວາມຕັ້ງໃຈຕະຫຼອດພາກຮຽນ.
  8. ຮຽນຢ່າງເຂົ້າໃຈ: ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສອບເສັງຜ່ານ, ຟັງເບິ່ງອາດເປັນຜົນດີທີ່ຂະຫຍັນຮຽນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເມື່ອເສັງຜ່ານວິຊານັ້ນແລ້ວກໍ່ເປັນອັນວ່າໜ້າທີ່ນັ້ນສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ ຖ້າຕ້ອງຮຽນເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄ່ອຍໄປຮື້ພື້ນຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ, ການເຂົ້າໃຈຢ່າງແຕກສານ ຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ອະນາຄົດ, ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຖ້າຄິດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດສະຫຼຸບເນື້ອໃນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຮຽນບໍ່ແມ່ນການຈື່ເພື່ອການສອບເສັງຢ່າງດຽວ.

( ໂດຍ: ແກ້ວ; https://campus.campus-star.com )

 

%d bloggers like this: