ສ່ອງສະພາບການລົງທຶນປີ 2018 ແລະ ແຜນ 2019 ຂອງລັດຖະບານ ໃນການແກ້ໄຂສິ່ງອັດຕັນການລົງທຶນ

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນປີ 2018 ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີ ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນ 3.880 ລ້ານໂດລາ ລື່ນແຜນການທີ່ສະພາຮັບຮອງ 60%. ສ່ວນການລົງທຶນຂອງລັດໃນປີຜ່ານມາແມ່ນເຂັ້ມງວດຮັດກຸມຫຼາຍຂຶ້ນ ເລືອກໂຄງການຈຳເປັນແທ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ. ຂະນະທີ່ປີ 2019 ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ, ໂຄງການທາງດ່ວນຕ່າງໆ, ການພັດທະນາເມືອງໃໝ່ສີທັນດອນ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະບານໃນປີ 2018 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ວ່າ: ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 3.281 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2.574,5 ຕື້ກີບ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ   12/ນຍ ໂດຍໄດ້ກວດກາຄືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ມູນຄ່າຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນປີ 2017 ຈໍານວນ 18 ໂຄງການ ເຊິ່ງສາມາດເກັບກູ້ ແລະ ປະຢັດງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ 200 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໃນສົກປີ 2018 ( ມັງກອນ – ຕຸລາ ) ຈໍານວນ 12 ໂຄງການ ເກັບກູ້ໄດ້ 219 ລ້ານໂດລາ ລວມທັງໝົດປະມານ 419 ລ້ານໂດລາ.

ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ກວດກາຄືນໂຄງການທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປະຕິບັດແລ້ວຍັງບໍ່ສໍາເລັດແມ່ນໄດ້ກວດກາຄືນ ຖ້າບໍ່ມີແຫຼ່ງງົບປະມານທີ່ສາມາດຊໍາລະ ແລະ ໂຄງການທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແທ້ໆແມ່ນໃຫ້ຢຸດຕິ ຫຼື ໂຈະໄວ້ກ່ອນ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າໄດ້ຢຸດຕິໂຄງການນອກແຜນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລ້ວຫັນມາສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກສັງຄົມ ແລະ ທຸລະກິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຮູບແບບ BOT ແລະ PPP ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບຂອງລັດ.

ຂະນະທີ່, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ( ທ້າຍປີ 2018 ) ການປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ 55,96% ຂອງແຜນການປີ, ປະຕິບັດ 3.281 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2.574 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນັ້ນ, ທຶນປົກກະຕິປະຕິບັດໄດ້ 1.820 ກວ່າຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 53,89% ຂອງແຜນການ ແລະ ບ້ວງລົງທຶນອື່ນໆ ປະຕິບັດໄດ້ 754,33 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 61,7% ຂອງແຜນການ. ໃນນີ້, ກອງທຶນທາງປະຕິບັດໄດ້ 431,5 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 65,4% ຂອງແຜນການ. ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງພາກ ເອກະຊົນຕົວເລກຈົດທະບຽນບັນລຸໄດ້ 3.880 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 32.980 ຕື້ກີບ ມີຈໍານວນ 2.924 ໂຄງການ ລື່ນແຜນປະມານ 60% ( ມະຕິສະພາ 20.730 ຕື້ກີບ ).

ສໍາລັບປີ 2019 ຄາດວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຈະຢູ່ໃນລະດັບ 6,7%, ແຕ່ສະພາບຄ່ອງຕົວຈິງໃນລະບົບເສດຖະກິດຍັງມີຄວາມຝືດເຄືອງຢູ່, ລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການປັບປຸງ, ໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດສະສົມມາຍັງມີຈໍານວນຫຼາຍ, ສະພາບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍລວມຍັງສືບຕໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ບວກກັບສະພາບໄພທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງຢູ່ຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ຍັງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2019 ພໍສົມຄວນ.

ຂະນະທີ່ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງຍັງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນການສຸມໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 60%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຕ່າງໆ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດພັດທະນາເມືອງໃໝ່ສີທັນດອນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕ່າງໆ; ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຈະສໍາເລັດ 12 ເຂື່ອນ ແລະ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 13,56 ຕື້ກິໂລວັດໂມງ, ການຜະລິດແຮ່ທາດ ເປັນຕົ້ນ: ແຮ່ຄໍາ, ທອງ, ກົ່ວ, ບົກຊິດ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຈະມີການຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ ມີມູນຄ່າ 11.868 ຕື້ກີບ; ບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາໃໝ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດກໍ່ຈະເລີ່ມທໍາການຜະລິດ ເປັນຕົ້ນ: ໂຮງງານຜະລິດປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ກາຊວນ, ອາຍແກ໊ສ ແລະ ອື່ນໆ, ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຫອມ ແລະ ໂຮງງານຕັດຫຍິບຢູ່ເຂດໄຊເສດຖາກວມລວມ, ການຜະລິດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ວຽງຈັນ – ໂນນທອງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ – ເຊໂນ ລວມທັງການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ – ຈີນ ໃນປີ 2019 ນີ້ ຈະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ສົມດີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນອກນັ້ນລັດຖະບານຍັງຕ້ອງຢຸດຕິການກູ້ຢືມໃໝ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທຸລະກິດຜ່ອນຜັນບໍ່ ( ສຸມໃສ່ການກູ້ຢືມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນສູງ ໝາຍຄວາມວ່າ: ໄລຍະຍົກເວັ້ນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 7 ປີ, ໄລຍະທົດແທນຄືນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ ແລະ ດອກເບ້ຍບໍ່ເກີນ 1,5% ຕໍ່ປີ ) ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນສະເພາະໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ; ລັດຖະບານຈະບໍ່ຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໃນການປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອສາມາດຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີໂຄງການໃດທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ.

ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຂໍ້ຊັກຖາມໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ: ເຖິງວ່ານະໂຍບາຍຂອງເຂດເສດຖະກິດກິດພິເສດ ຈະມີການປັບປຸງໃນປີ 2003 ແຕ່ນັບແຕ່ປີ 2010 ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມີການຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ການບໍລິຫານ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂອດການຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດເສດເຖະກິດພິເສດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ສຳລັບບັນຫາທີ່ຍັງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ມີການອອກດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ ລົງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018 ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງເຂດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງໄດ້ ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ຮີບຮ້ອນຫາວິທີແກ້ໄຂຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 8 ມາດຕະຖານກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງໃນມາດຕະການທີ 6 ກ່ຽວກັບການກວດກາຄືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ມູນຄ່າຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນປີ 2017 ແລະ ປີ 2018 ຈໍານວນ 30 ໂຄງການ ທີ່ສາມາດເກັບກູ້ ແລະ ປະຢັດງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ 3.561 ຕື້ກີບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ກວດເຫັນໂຄງການທີ່ຄິດໄລ່ມູນຄ່າເກີນບໍລິມາດຕົວຈິງ, ໂຄງການທີ່ໄດ້ໂຈະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນແຮບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຕັດອອກຈາກສາລະບານງົບປະມານເປັນເງິນທັງໝົດ 1.338 ຕື້ກວ່າກີບ ຖ້າລວມທັງສອງຮ່ວງເຂົ້າກັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຫຼຸດໜີ້ສິນລົງໄດ້ເຖິງ 4.889 ຕື້ກວ່າກີບ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ເວົ້າສະເພາະການບໍລິຫານລັດແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ອັດຕັນ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຍັງບໍ່ຖືກຈຸດ, ການປະຕິບັດຍັງມີຫຼາຍຂັ້ນຂອດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ກັບ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໂລກຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຼຸດຈາກອັນດັບ 139 ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 141 ແລະ 154 ໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ຕາມລໍາດັບດ້ານແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ ຜ່ານການຕິດຕາມຕົວຈິງນັ້ນລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນໂຄງການຊໍາລະໜີ້ 19%, ໂຄງການສືບຕໍ່ 65% ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 16% ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຕາມມະຕິເລກທີ 075/ສພຊ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການປະຕິບັດສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດບາງໂຄງການຍັງຊັກຊ້າ, ບໍ່ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ການຊໍາລະໂຄງການຍັງມີຈໍານວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຕາມມາດຕາ 18, 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

ສໍາລັບແຜນປີ 2019 ລັດຖະບານຕ້ອງຈັດສັນແບ່ງງົບປະມານ, ຮັບປະກັນການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ, ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີໂຄງການນອກແຜນ ແຕ່ຄວນສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການພັດທະນາຊາຍແດນ ແລະ ຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ. ຂະນະທີ່ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າຕົວເລກລື່ນແຜນທີ່ກໍານົດໃນສະພາ 60%, ແຕ່ການນໍາເຂົ້າທຶນຕົວຈິງຜ່ານທະນາຄານທີ່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ວັດຖຸ – ອຸປະກອນໄດ້ພຽງ 25,18% ຂອງແຜນການປີເທົ່ານັ້ນ.

 

[ ຂ່າວ: ສົມສະຫວິນ ]

%d bloggers like this: