ປີນີ້ ລັດຖະບານ ຕັ້ງເປົ້າພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕ 6,7% ຂຶ້ນໄປ

ປີ 2019 ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕ 6,7% ຂຶ້ນໄປ ການສົ່ງອອກໃຫ້ບັນລຸ 5.516 ລ້ານໂດລາ. ສ່ວນການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,78% ທຽບໃສ່ປີ 2018 .

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງ ປີ 2019. ຄາດໝາຍຫຼັກຂອງປີ 2019 ແມ່ນສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7% ຂຶ້ນໄປ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີປະມານ 165.475 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2.726 ໂດລາ, ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ ( GNI ) ຕໍ່ຫົວຄົນປະມານ 2.317 ໂດລາ, ສືບຕໍ່ລະດົມທຶນເພື່ອການພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 44.347 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27% ຂອງ ຈີດີພີ ( GDP ).

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າໃຫ້ບັນລຸ 5.775 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ 5.516 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4,4 ລ້ານໂຕນ, ກາເຟ 160.000 ໂຕນ, ສາລີອາຫານສັດ 1 ລ້ານໂຕນ, ມັນຕົ້ນ 2,28 ລ້ານໂຕນ, ຊີ້ນ 199.210 ໂຕນ, ໄຂ່ 43.770 ໂຕນ, ປາ 215.000 ໂຕນ, ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາໃຫ້ບັນລຸ 12.386 ຕື້ກີບ, ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ( ຂາຍຍົກ – ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິການ ) ໃຫ້ບັນລຸ 64.375 ຕື້ກີບ.

ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ປະມານ 33.874 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ມູນຄ່າປະມານ 16.575 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 2.046 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 25.625 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ມູນຄ່າປະມານ 11.753,1 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 1.451 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 11.864 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 1.465 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ລາຍຮັບງົບປະມານລວມໃຫ້ໄດ້ 26.305,29 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,35%. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ 24.240 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,78%, ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.065,29 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ຫຼຸດລົງ 24,95%.

ລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 33.394,07 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,78%, ຂາດດຸນລວມຈໍານວນ 7.088,78 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 4,28% ຂອງ ຈີດີພີ. ດ້ານເງິນຕາຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ຕໍ່ປີ, ຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ຮັບປະກັນຄັງສໍາຮອງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ່ມການນໍາເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບ, ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫຼື ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ +5% ທຽບໃສ່ເງິນຕາສະກຸນຫຼັກ, ເອົາໃຈໃສ່ເງິນຝາກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍອດເງິນຝາກໃນທະນາຄານທຸລະກິດ ບັນລຸໄດ້ 59,80% ຂອງ ຈີດີພີ, ຍອດສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 55% ຂອງ ຈີດີພີ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ NPL ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.

ດ້ານດຸນດ່ຽງແຮງງານ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ 3 ຂະແໜງການ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ອັດຕາແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ຫຼຸດລົງຈາກ 64,3% ໃຫ້ເຫຼືອ 64,1% ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 12% ເປັນ 12,2% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ເທົ່າກັບ 23,7% ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາວ່າງງານຢູ່ໃນລະດັບ 2% ແລະ ວຽກງານອື່ນໆປິ່ນອ້ອມ.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ – ຈີນ 2019 ໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລາວບໍ່ຫຼຸດ 4,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ສ້າງລາຍຮັບ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 120.000 ຕອນ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ປີ 2019 ລັດຖະບານຖືວ່າເປັນປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃນການສ້າງແຜນລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານງົບປະມານຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານທີ່ຊໍ້າເຮື້ອມາດົນ, ປັບປຸງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂອງລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານລັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ປຸກລະດົມໃຫ້ພາກເອກະຊົນທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ( ບໍ່ເອື່ອຍອີງໃສ່ແຕ່ການລົງທຶນຂອງລັດ ), ຫັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄປສູ່ທັນສະໄໝ ເກັບລາຍຮັບຢ່າງເປັນລະບົບຮັດກຸມ, ຍົກສູງສະມັດຖະພາບການຜະລິດໃນຂົງເຂດກະສິກໍາໃຫ້ມີສະມັດຖະພາບສູງກວ່າເກົ່າ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສົ່ງອອກ.

ເດັດດ່ຽວຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງລະບົບການເງິນ, ເງິນຕາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພາກທຸລະກິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟ, ໄຟຟ້າ – ບໍ່ແຮ່, ກະສິກໍາ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆໃຫ້ໄປຕາມແຜນການ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ເລັ່ງແກ້ໄຂການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແລະ ອື່ນໆ.

 

[ ຂ່າວ: ພຸດຕີ້ + ສຸລິນ ]

%d bloggers like this: