ຮ່ວມສະໝັກຊິງທຶນຮຽນຟຣີ ຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີປັກກິ່ງ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການເຖິງ ທ່ານຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນການສຶກສາທຸກໆແຫ່ງ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຊີງທຶນການສຶກສາຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີປັກກິ່ງ (Beijing Institute of Technology ຫຼື BIT) ປະເທດຈີນ ສໍາລັບສົກສຶກສາ 2019-2020

ໂດຍອີງຕາມ ສຳເນົາໜັງສືຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີປັກກິ່ງ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສົກປີ 2019-2020, ຈນວນ 03 ທຶນ ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ເຊິ່ງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ, ໂດຍມີໄລຍະເວລາປະລິນຍາໂທ 02 ປີ ແລະ ປະລິນຍາເອກ 03 ປີ. ສ່ວນສາຂາວິຊາຮຽນແມ່ນໃຫ້ຜູ້ສະໝັກມາພົວພັນທີ່ ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ເປັນພາສາອັງກິດ ຕ້ອງມີຜົນການສອບເສັງ TOEFL ຄະແນນ 85 ແລະ IELTS ຄະແນນ 5,5. ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ເປັນພາສາຈີນ ຕ້ອງມີໃບຜ່ານພາສາ HSK ລະດັບ 5.

 

ສຳລັບຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄື ເປັນຄົນລາວ ສັນຊາດລາວ, ສຸຂະພາບແຮງແຂງດີ, ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນໃນລະດັບດີ, ຕ້ອງມີໃບນຳສົ່ງຈາກກົມກອງ ແລະ ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport). ນອກນັ້ນ, ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນເສຍຄ່າຮຽນ, ທີ່ພັກ, ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄ່າເບ້ຍລ້ຽງປະຈຳເດືອນ.

 

ສະນັ້ນທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດຂຽນໃບສະໝັກຕາມແບບຟອມທີ່ກຳນົດໃຫ້ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ E-mail masterphd@bit.edu.cn ຫຼື ໂທ ສອບຖາມໄດ້ທີ່ 021 255 034 ເຊິ່ງຈະຮັບປິດສະໝັກໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018

 

%d bloggers like this: