ບາງທັດສະນະນ້ອງນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ  ( ມສ ວຽງຈັນ ) ຖືເປັນອີກໂຮງຮຽນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສົ່ງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງໃນທຸກໆປີ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ຫຼາກຫຼາຍລາງວັນໃນຂັ້ນຕ່າງໆ. ສຳລັບສົກຮຽນ 2018 – 2019 ນີ້, ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ສອນບຳລຸງນັກຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ກໍ່ແມ່ນທັດສະນະຂອງອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນໃນການກະກຽມຝຶກຊ້ອມບົດຮຽນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ.

ອາຈານ ໄກສະຫວັນ ອຸດົມສຸກ ເປັນອາຈານສອນບຳລຸງນັກຮຽນເກັ່ງ ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ 7 ໃຫ້ສໍາພາດ ວ່າ:

ສຳລັບການຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງຂອງໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນ ມ 4 ແລະ ຊັ້ນ ມ 7 ໃນ 4 ວິຊາ ຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ ເຊິ່ງວິຊາໜຶ່ງກຳນົດເອົາປະມານ 100 ກວ່າຄົນ ເພື່ອມາຄັດຈ້ອນເອົາຜູ້ທີ່ເກັ່ງວິຊາລະ 25 – 30 ຄົນ ເພື່ອມາບໍາລຸງ ແລະ ທ້າຍພາກຮຽນທີໜຶ່ງຈະມີການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຈຳນວນຕົວເລກຂອງຂັ້ນເມືອງຕ້ອງການ ໂດຍທາງໂຮງຮຽນໄດ້ຈັດໂມງສອນບຳລຸງພິເສດໃນເວລາ 15:00 – 16:00 ໂມງ ຂອງທຸກໆວັນຈັນ ຫາ ວັນພະຫັດ ເຊິ່ງນຳເອົາຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາເປັນຫຼັກ ໂດຍທາງໂຮງຮຽນໄດ້ເສີມບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຝຶກແກ້, ສ່ວນວິຊາຄະນິດສາດແມ່ນໄດ້ນຳເອົາບົດສອບເສັງ ຫຼື ບົດແຂ່ງຂັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດຮຽນເຂົ້າມາສອນໃຫ້ນ້ອງໆເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງປະຈຳສົກຮຽນນີ້.

ທ້າວ ສີເຮີ່ ກັງລືຊາ ນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ 7 ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະ ວ່າ: ວິຊາຄະນິດສາດ ເປັນວິຊາທີ່ນ້ອງມັກ ນ້ອງຈຶ່ງເລີ່ມເອົາໃຈໃສ່ມາຕັ້ງແຕ່ຮຽນຢູ່ຫ້ອງ    ມ 1 ເປັນຕົ້ນມາ, ຕອນຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ມ 4 ນ້ອງກໍ່ໄດ້ໄປເສັງນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດ ໄດ້ທີ 1 ຂອງເມືອງ ເປັນຕົວແທນໄປເສັງຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ທີ 3. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນ້ອງກໍ່ໄດ້ມາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນໄປເສັງນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນສົກຮຽນນີ້ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ຈະພະຍາຍາມຕັ້ງໃຈຝຶກຝົນຕົນເອງເພື່ອຍາດເອົາທີ 1 ມາໃຫ້ໂຮງຮຽນເພາະວ່າຕອນນີ້ນ້ອງໄດ້ກະກຽມບົດຮຽນ, ຊອກຄົ້ນຄວ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຕິດຕາມຟັງບົດຮຽນທີ່ອາຈານສອນຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບັນຫາຫຼາຍກວ່າຈື່, ກະກຽມຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມ ແຕ່ເຖິງຈະສຸມໃສ່ບົດຮຽນຫຼາຍປານໃດແຕ່ນ້ອງກໍ່ຫາເວລາເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອຜ່ອນຄາຍສະໝອງບາງເວລາ ເຊິ່ງນ້ອງກໍ່ມີເຄັດລັບໃນການຮຽນຂອງນ້ອງ ຄື: ຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບົດຮຽນຫຼາຍ ກວ່າເລົ່າໃຫ້ຈື່, ຝຶກແກ້ບົດຝຶກຫັດຢູ່ຕະຫຼອດ, ມີຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ, ໃຈຕ້ອງສູ້ຄືກັບຄໍາຂວັນນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ອໍານວຍການ ມສ ວຽງຈັນ ເວົ້າໄວ້ວ່າ: (1) ໃຈຕ້ອງສູ້, (2) ຕ້ອງອົດທົນ, (3) ຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍກັບບົດຮຽນຢູ່ສະເໝີ ເມື່ອເວລາເຮົາໄດ້ໂຈດ ຫຼື ບົດສອບເສັງມາຈຶ່ງຈະບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ມີສະຕິກັບການສອບເສັງນັ້ນໄດ້ເຕັມທີ່.

ນາງ ເກດຕາວັນ ສີບຸນເຮືອງ ຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ    ມ 7 ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນ້ອງມີການກະກຽມຕົນເອງຕັ້ງແຕ່ຕອນຮຽນ ຄື: ນ້ອງຈະບໍ່ຂາດຮຽນໃນແຕ່ລະວິຊາ, ເວລາຮຽນກໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງອາຈານສອນ, ມີບັນຫາໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈນ້ອງກໍ່ຈະສົນທະນາກັບອາຈານເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງຕື່ມ ຫຼັງຈາກເລີກຮຽນໃນທຸກໆມື້ນ້ອງກໍ່ຈະສະຫຼຸບບົດຮຽນຄືີນ ເພາະວ່ານ້ອງກໍ່ເຄີຍມີປະສົບການມາແດ່ແລ້ວຕອນຮຽນ     ມ 4 ນ້ອງກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດເປັນຕົວແທນໄປເສັງນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກສາດຄືກັນ ໄດ້ອັນດັບທີ 7 ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ. ນອກຈາກຮຽນນຳຄູ – ອາຈານແລ້ວ ເວລາຢູ່ເຮືອນນ້ອງກໍ່ຫາບົດຝຶກຫັດເກົ່າ ຫຼື ບົດສອບເສັງເກົ່າມາແກ້ຄືນເພື່ອຈັບຈຸດພິເສດຂອງບົດສອບເສັງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືການແບ່ງເວລາ ເຊິ່ງນ້ອງໃຫ້ເວລາກັບການຮຽນ 70%, ເຮັດກິດຈະກຳ 25% ແລະ ອີກ 5% ແມ່ນນ້ອງໃຫ້ເວລາສະໝອງໄດ້ຜ່ອນຄາຍ. ນ້ອງຢາກຝາກເຖິງໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ນ້ອງໆນັກຮຽນໝົດທຸກຄົນໃຫ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ, ມີ ຄວາມອົດທົນ, ຝຶກຝົນຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ, ສະຫຼຸບບົດຮຽນແຕ່ລະວິຊາ ແລະ ກ້າຕັ້ງຄໍາຖາມກັບອາຈານເວລາບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນ.

ນາງ ດາວພະຄານ ສິດທິໄຊ ຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ 4 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດນີ້, ນ້ອງກະກຽມຕົນເອງມາແຕ່ ມ 1 ເພາະວ່າຄອບຄົວສະໜັບສະໜູນນ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດ ການຮຽນຂອງນ້ອງແມ່ນຈະຫາບົດສອບເສັງເກົ່າຂອງແຕ່ລະປີມາແກ້, ຕັ້ງໃຈຮຽນເວລາອາຈານສອນ, ຖາມອາຈານເວລາມີບົດຮຽນໃດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຽນເພີ່ມໃນທຸກໆແລງຫຼັງຈາກເລີກຮຽນ, ເວລາຮຽນເພີ່ມນ້ອງຈະລົງເລິກເລກເລຂາຄະນິດເປັນພິເສດ ເພາະວ່ານ້ອງຍັງບໍ່ຖະໜັດປານໃດຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍ. ເປົ້າໝາຍການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນຄັ້ງນີ້ນ້ອງຄາດຫວັງໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ໄປຮອດລະດັບປະເທດ ແລະ ນ້ອງກໍ່ຈະບຸກບືນເຮັດໃຫ້ໄດ້.

ນາງ ຈິດຣັດດາ ແກ້ວປະເສີດ ຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາເຄມີສາດ ຊັ້ນ    ມ 7 ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເພາະວ່າສ່ວນຕົວແລ້ວຢາກຮຽນແພດກໍ່ເລີຍສົນໃຈວິຊານີ້ເປັນພິເສດ ໂດຍນ້ອງຕັ້ງໃຈກະກຽມບົດຮຽນມາແຕ່ ມ 5 ເພື່ອໃຫ້ພ້ອມໃນການເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນ    ມ 7 ນີ້ ແລ້ວກໍ່ດຸໝັ່ນຄົ້ນຄວ້າທວນຄືນບົດຮຽນຢູ່ຕະຫຼອດ ເຊິ່ງຜ່ານມານ້ອງກໍ່ເຄີຍສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງວິຊານີ້ໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນຕອນຢູ່່ຊັ້ນ ມ 4. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນ້ອງກໍ່ພະຍາຍາມພັດທະນາຕົນເອງມາຕະຫຼອດ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ການສອບເສັງໃນເທື່ອນີ້ໄປໄດ້ໄກຮອດລະດັບປະເທດ.

ນາງ ເຈນຈິລາ ສີສົມບູນ ຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ 7 ສະແດງທັດສະນະ ວ່າ: ຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນຕົວແທນໄປເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງນ້ອງກໍ່ໄດ້ມີການກະກຽມທັງດ້ານຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ບົດຮຽນ ຄື: ຕັ້ງໃຈຟັງເວລາອາຈານສອນ, ເວລາມີບົດຮຽນບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍ່ຖາມທັນທີບໍ່ປ່ອຍຜ່ານໄປ, ຊອກອ່ານປຶ້ມບົດເລື່ອງຕ່າງໆເພີ່ມຕື່ມ, ຫາເວລາຮຽນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼັງຈາກເລີກຮຽນປົກກະຕິແລ້ວນ້ອງກໍ່ຈະໄປຮຽນເພີ່ມ. ນອກຈາກນີ້, ນ້ອງກໍ່ແບ່ງເວລາທີ່ເຫຼືອໄປຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນການເວົ້າ, ການແຕ່ງກາບກອນ, ຄໍາຮ້ອຍແກ້ວຮ້ອຍກອງ ແລະ ຮ່ວມເປັນພິທີກອນໃນງານຕ່າງໆ ເຊິ່ງນ້ອງຄິດວ່ານີ້ແມ່ນປະສົບການທີ່ດີຫຼາຍ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນ້ອງນຳອີກ. ສ່ວນຄວາມໃຝ່ຝັນໃນອະນາຄົດແມ່ນຢາກເປັນໝໍ ແຕ່ກໍ່ຢາກມີວຽກເສີມເປັນໂຄສົກພິທີກອນນໍາ.

( ໂດຍ: ແກ້ວ + ເອຢິບ )

%d bloggers like this: