ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ຕັ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຫຼາຍປະເດັນ ກ່ຽວກັບວຽກສ້ອມແປງທາງ ຂະນະທີ່ຫຼາຍແຂວງສະເໜີດ້ານສະພາບຄ່ອງການເງິນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ( ແບບເປັນກຳນົດ ) ປະຈຳປີ 2018 ມີທັງໝົດ 130 ສັນຍາ ທີ່ຂຶ້ນກັບ 25 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າເກືອບ 600 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ສຳເລັດ 100% ມີ 89 ສັນຍາ ແລະ 41 ສັນຍາແມ່ນບໍ່ສຳເລັດຕາມແຜນການ. ຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ( ຍທຂ ) ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຫຼາຍບັນຫາເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂວງປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມພ້ອມຫາວີທີທາງປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ລວມທັງຂອດປະສານງານຂັ້ນສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ. ສ່ວນແຜນການປີ 2019 ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປະມູນເອົາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.

ທ່ານ ລິດຕາ ຂັດຕິຍະ ຮອງຫົວໜ້າກົມຂົວທາງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນປີ 2019 ວ່າ: ການຄັດເລືອກບໍລິສັດຮັບເໝົາສຳລັບວຽກສ້ອມແປງ ປະຈຳປີ 2018 ແມ່ນຜ່ານການເຈລະຈາໂດຍກົງ ຈຳນວນ 37 ສັນຍາ ( ວຽກເພີ່ມ 1 ສັນຍາ ) ແລະ ປະມູນເປີດກວ້າງ 93 ສັນຍາ ເຊິ່ງການເຈລະຈາໂດຍກົງແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ຜົນການຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນບໍລິສັດຮັບເໝົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກສ້ອມແປງ ປະຈຳປີ 2017 ຕາມ 3 ມາດຕະຖານ ຄື: ດ້ານຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດສັນຍາ, ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ດ້ານພາຫະນະກົນຈັກ.

ໃນນີ້, ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນ 3 ບຸລິມະສິດຄື: 1). ສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູໂຄງສ້າງທາງທີ່ເປ່ເພແລ້ວ; 2). ສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູໂຄງສ້າງທາງທີ່ເຫັນວ່າເລີ່ມມີການເປ່ເພ ຖ້າປະໄວ້ຮອດປີຕໍ່ໄປຈຶ່ງສ້ອມແປງ ເຫັນວ່າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ; 3). ປັບປຸງຍົກລະດັບທາງບາງຈຸດທີ່ເຫັນວ່າມີລະດັບຕໍ່າ, ຕິດຕັ້ງຫຼັກປ້ອງກັນໄພ ແລະ ຮາວປ້ອງກັນໄພໃສ່ຈຸດທີ່ເຫັນວ່າມີ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດເຫດ ໂດຍ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກທັງໝົດນີ້ຈາກການສະຫຼຸບເຫັນວ່າປະຕິບັດສໍາເລັດ 60% ຂຶ້ນໄປ ມີ 22 ສັນຍານອນໃນ 13 ໂຄງການ, ປະຕິບັດໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 60% ລົງມາ ມີ 17 ສັນຍານອນໃນ 8 ໂຄງການ, ສໍາລັບວຽກຂ້າງເທິງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດນີ້ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2018. ສ່ວນວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີ 2 ສັນຍາ ມີ 2 ໂຄງການ ( ໂຄງການທີ 17 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເສັ້ນທາງເລກທີ 11 ແລະ ໂຄງການທີ 18 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເສັ້ນທາງເລກທີ 9A + 11 ) ໄດ້ປິດສັນຍາ ແລະ ຂຶ້ນແຜນປະມູນເປີດກວ້າງໃນປີ 2019.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບການຂຶ້ນແຜນສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2019, ກົມຂົວທາງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດດຳເນີນການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳສະພາບ ແລະ ບໍລິມາດການເປ່ເພຕົວຈິງຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ ປະເມີນລາຄາ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນສ້ອມແປງ ໂດຍຄັດຈ້ອນເອົາບຸລິມະສິດທີ 1 ແລະ 2 ປະສົມປະສານກັນ ໂດຍຜ່ານສົມທົບກັນລະ ຫວ່າງກົມຂົວທາງ, ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ    ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. ໃນນີ້, ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 638,08 ຕື້ກີບ ໃນຈຳນວນ 120 ສັນຍາ ທີ່ຂຶ້ນກັບ 25 ໂຄງການ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ, ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຫຼາຍປະເດັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 1). ໄລຍະຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງເໝາະສົມກັບມູນຄ່າແລ້ວ ຫຼື ບໍ່?; ການເປີດກວ້າງການປະມູນ ແລະ ການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດໂດຍກົງ ທັງສອງເງື່ອນໄຂນີ້ເໝາະສົມແລ້ວບໍ່?; 3). ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ?, ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບໍລິສັດຜູ້ທີ່ຈະຮັບເໝົາເປັນແນວໃດ?; 4). ການກໍານົດເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານສ້ອມແປງທີ່ປະເມີນຈາກລາຄາຫົວໜ່ວຍຢູ່ແຕ່ລະແຂວງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງເຂັ້ມງວດ ຫຼື ຍັງຊະຊາຍຢູ່?; 5). ການຈັດຕັ້ງການປະມູນເຮັດຢູ່ກະຊວງ ຫຼື ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນອັນໃດດີກວ່າກັນ?; 6). ການສ້ອມແປງດ້ວຍແຮງງານປະຊາຊົນໃນໄລຍະຜ່ານມາມີປະສິດທິຜົນສໍ່າໃດ? ອັນໃດດີຄວນສືບຕໍ່ ຫຼື ຄວນປັບປຸງຈຸດໃດຕື່ມ?.

ທ່ານ ສຸລິວັນ ພົມມະຫາໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ການສ້ອມແປງທາງ ຄວນມີການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດໂດຍກົງ ແລະ ເຮັດສັນຍາເພື່ອເອົາເຂົ້າແຜນໃນສົກປີຕໍ່ໄປ. ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນຄວນມີການປັບປຸງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າຢ່າງລະອຽດເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ລວມທັງສະເໜີໃຫ້ມີການສ້ອມແປງທາງຄອນກຣີດ ເນື່ອງຈາກຜ່ານມາແມ່ນມີແຜນສ້ອມແປງທາງປູຢາງເທົ່ານັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ມີການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງທາງ ແລະ ໂຄງສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍສ້ອມແປງເປັນອັນສະເພາະ.

ຂະນະທີ່, ທ່ານ ສຸມຸນທາ ສົມຈັນມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງວຽງຈັນ ປະກອບຄໍາເຫັນຕື່ມວ່າ: ການສ້ອມແປງທາງໃນແຕ່ລະປີເຫັນດີໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດໂດຍກົງ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມີປະຫວັດດີບໍ່?, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ?, ຄຸນນະພາບວຽກໃນໄລຍະຜ່ານມາເດ?, ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງເປັນແນວໃດ?, ເຫັນດີໃຫ້ມີການກໍານົດມາດຕະຖານ, ເຕັກນິກໃນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສ້ອມແປງຄືນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ. ນອກນັ້ນ, ແມ່ນເຮັດສັນຍາ 3 – 5 ປີ ເພື່ອສະດວກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ສ້ອມແປງທາງໃນເວລາເກີດໄພພິບັດສຸກເສີນ. ສຸດທ້າຍແມ່ນຄວນຈັດສັນງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດກໍ່  ສ້າງ – ຂົວທາງປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ ຕື່ມອີກ.

ດ້ານທ່ານ ພິດສະໄໝ ກອງຊາເດດ ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃຫ້ທັດສະນະຕື່ມວ່າ: ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບລາຄາຫົວໜ່ວຍສ້ອມແປງຍັງຕໍ່າ, ສະເໜີໃຫ້ກໍານົດເອົາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຄີຍເຮັດດີຜ່ານມາແລ້ວໃຫ້ສືບຕໍ່ ເພື່ອກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນເປ່ເພເສຍຫາຍໜັກໃນແຕ່ລະປີ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ມີງົບປະມານສ້ອມແປງແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຮັບເໝົາໄດ້ກະກຽມແຕ່ຫົວທີ, ສຸດທ້າຍແມ່ນສະເໜີໃຫ້ກວດຄືນຄຸນນະພາບຂອງຢາງປູທາງທີ່ບໍລິສັດນໍາເຂົ້າມາໃຊ້.

ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກ ຍທຂ ແຕ່ລະແຂວງ ລວມທັງຫົວໜ້າໂຄງການຕ່າງໆຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະເໜີໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກຫຼ້າຊ້າ, ວຽກບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານທຶນຮອນ, ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກໃນການກໍ່ສ້າງ, ການເຮັດສັນຍາສອງຝ່າຍທີ່ຍັງມີຊ່ອງວ່າງ ແລະ ບໍ່ຮັດກຸມ, ການຕິດຕາມ – ກວດກາໂຄງການ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆອີກຫຼາຍຫົວຂໍ້.

ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ  23965 /ຍທຂ ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2018 ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປະມູນເອົາຜູ້ຮັບເໝົາວຽກບູລະນະ ແລະ ສ້ອມແປງທາງຕາມກໍານົດທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2019 ຕື່ມອີກ ໂດຍເຫັນດີແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ລິດຕາ ຂັດຕິຍະ ຮອງຫົວໜ້າກົມຂົວທາງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ຄະນະພະແນກ ຍທຂ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ພ້ອມທັງຫົວໜ້າໂຄງການອີກຈໍານວນໜຶ່ງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງກະຊວງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກແຕ່ລະແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

[ ຂ່າວ – ຮູບ: ສົມສະຫວິນ ]

%d bloggers like this: