ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ ວາງແຜນຈະສ້າງເປັນສູນຄວາມເປັນເລີດ ທາງດ້ານຄະນິດສາດ

ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ – ອະນຸບານ – ປະຖົມສົມບູນ ເພັດມັງກອນ ເປັນໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ເນັ້ນພັດທະນາລະບົບການຮຽນ – ການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງມີແຜນຈະສ້າງເປັນສູນຄວາມເປັນເລີດ ທາງດ້ານຄະນິດສາດ ເພື່ອປູພື້ນໃຫ້ນັກຮຽນມີ ຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພື່ອຕໍ່ຍອດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກັ່ງໃນວິຊາຕໍ່ໆໄປ ທີ່ຈະຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ.

ທ່ານ ວິໄລສັກ ສີໂຄດວົງສາ ເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ – ອະນຸບານ – ປະຖົມສົມບູນ ເພັດມັງກອນ ໃຫ້ສຳພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ ເປີດການຮຽນ – ການສອນ ແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂຮງຮຽນພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນມີອາຄານ 1 ຫຼັງ, ມີ 5 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ມີນັກຮຽນມາຮຽນນຳພວກເຮົາພຽງແຕ່ 3 ຫ້ອງ ຄື: ອະນຸບານ 1 ຫາ ອະນຸບານ 3 ແລະ ໃນສົກຮຽນຕໍ່ມາເຫັນວ່າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈນຳເອົາລູກຫຼານມາຝາກນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈົນມາຮອດປີ 2012 ທາງໂຮງຮຽນຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍອາຄານຫຼັງໃໝ່ອີກມີ 5 ຫ້ອງຮຽນ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ເປີດຮັບແຕ່ຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ຊັ້ນອະນຸບານ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສະເໜີຢາກໃຫ້ລູກຫຼານຮຽນຕໍ່ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນພວກເຮົາ ແລະ ມາຮອດປີ 2015 ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຂະຫຍາຍຊັ້ນປະຖົມສົມບູນເພີ່ມອີກ 10 ຫ້ອງ ແລະ ເປີດການຮຽນ – ການສອນ ໃນປີ 2016 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ສຳລັບສົກຮຽນນີ້ມີນັກຮຽນທັງໝົດ ຈຳນວນ 485 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ຊັ້ນລ້ຽງເດັກ – ອະນຸບານມີ 285 ຄົນ.

ສຳລັບຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນ ອີງຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາເປັນຫຼັກ ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ນຳເອົາພາສາອັງກິດເຂົ້າສອນໃນຊັ້ນອະນຸບານຂຶ້ນໄປ ແລະ ນຳເອົາພາສາຈີນ ເຂົ້າມາສອນຢູ່ຊັ້ນ ປ 2 – ປ 5 ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ທາງໂຮງຮຽນຍັງເສີມກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນເກັ່ງຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສິລະປະ – ກີລາ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ສຳຜັດ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຄົນທີ່ກ້າຄິດ, ກ້າສະແດງອອກ, ສຳລັບຊັ້ນອະນຸບານ, ພວກເຮົາຈະເນັ້ນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນອ່ານອອກຂຽນເປັນ, ຮູ້ບວກລົບຄູນຫານ, ເລົ່າບັ້ງສູດໄດ້ໝົດທຸກຄົນ.

ນອກຈາກການຮຽນແລ້ວ ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ນຳພານັກຮຽນເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ ເຊັ່ນ: ຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ, ກີລາ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີທາງໂຮງຮຽນນຳພານ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສິລະປະ – ກີລາ ທີ່ທາງຂັ້ນບ້ານ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ງານເທດສະການຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊີນໄປຮ່ວມ ແລະ ໂຮງຮຽນພວກເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 1, ທີ 2, ທີ 3 ໃນທຸກໆປີ.

ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກໂຮງຮຽນພວກເຮົາຈະອອກໄປຮຽນຕໍ່ໂຮງຮຽນອື່ນເຂົາເຈົ້າຈະຍອມຮັບໄດ້ ເຊັ່ນ: ຈົບຊັ້ນອະນຸບານ ສາມາດອ່ານໄດ້ຂຽນເປັນ, ບວກລົບເລກ, ເລົ່າບັ້ງສູດໄດ້ໝົດທຸກຄົນ, ວິຊາພາສາອັງກິດ ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ສັບພາສາພື້ນຖານໃນການປາກເວົ້າ ສ່ວນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ປ 5 ສອບເສັງໄດ້ 100%. ສາເຫດທີ່ທາງໂຮງຮຽນສາມາດສ້າງນັກຮຽນໄດ້ 100% ຍ້ອນທາງໂຮງຮຽນໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນັກຮຽນເກັ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທີ 1 ຕິດຕໍ່ກັນ 2 ເດືອນ ທາງໂຮງຮຽນຈະມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຮຽນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າພາຍໃນເດືອນນັ້ນ, ສ່ວນນັກຮຽນທີ່ໄດ້ອັນດັບທີ 2, ທີ 3 ພວກເຮົາຈະມອບຂອງຂວັນລາງວັນໃຫ້ທຸກໆເດືອນ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນແຂ່ງຂັນກັນຮຽນດີ – ຮຽນເກັ່ງ, ຄຽງຄູ່ກັບການຊຸກຍູ້ນັກຮຽນເກັ່ງແລ້ວ ທາງໂຮງຮຽນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນັກຮຽນຜູ້ຮຽນອ່ອນມາບຳລຸງພິເສດໃນຊົ່ວໂມງວ່າງ ຈະໃຫ້ຄູຂຶ້ນຫ້ອງສອນບຳລຸງພິເສດໃຫ້ ເພາະນັກຮຽນອ່ອນພວກເຮົາພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນມາຢູ່ລະດັບກາງໃຫ້ທັນໝູ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ບໍ່ໃຫ້ແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ.

ທ່ານໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ແຜນພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ໃກ້ໆນີ້ ທາງໂຮງຮຽນຈະສືບຕໍ່ສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຄູໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດອັນໃໝ່ຢູ່ຕະຫຼອດເພື່ອໃຫ້ທັນກັບຍຸກສະໄໝ, ສືບຕໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ຈະສ້າງໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນພັດທະນາ, ຈະເປີດສູນພາສາຈີນເພີ່ມໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ຂົງຈື, ສ່ວນຊັ້ນປະຖົມພວກເຮົາຈະສ້າງເປັນສູນຄວາມເປັນເລີດ ທາງດ້ານຄະນິດສາດ ເພື່ອປູພື້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກັ່ງວິຊາຄິດໄລ່ແລ້ວຕໍ່ຍອດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກັ່ງໃນວິຊາອື່ນໆຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະຂຶ້ນຊັ້ນມັດທະຍົມ.

ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ ເປີດຮັບລ້ຽງເດັກແຕ່ອາຍຸ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງຊັ້ນປະຖົມສົມບູນ, ໂຮງຮຽນຂອງເພິ່ນແຕ່ລະຫ້ອງຈະຕິດແອ, ຕິດກ້ອງວົງຈອນປິດ, ພິເສດຫ້ອງລ້ຽງເດັກຈະປູຈິກຊໍ ກັນກະແທກທຸກຫ້ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ. ຖ້າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທ່ານໃດສົນໃຈຢາກນຳເອົາລູກຫຼານຂອງທ່ານມາຝາກນຳໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ໃນໂມງລັດຖະການ.

 

[ ໂດຍ: ແກ້ວ; ຮູບ: ສອນໄຊ ]

%d bloggers like this: