ໜ້າຫ່ວງ! ອັນດັບຄວາມຍາກງ່າຍການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ປີ 2020 ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງມາຢູ່ທີ່ 2 ຕົວເລກ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອທະນາຄານໂລກ ໄດ້ປະເມີນຫຼຸດຄວາມສະດວກການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ຈາກອັນດັບ 141 ໃນປີຜ່ານມາ ມາຢູ່ທີ່ 154 ໃນປີນີ້ ຫຼື ຕົກລົງ 13 ອັນດັບ ໃນຈຳນວນ 190 ກວ່າປະເທດໃນໂລກ ເຊິ່ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຊີ້ວ່າ: ຈຸດສຳຄັນຢູ່ທີ່ຂອດບໍລິການແຕ່ລະກະຊວງທີ່ຍັງບໍ່ມີການປະສານກັນຢ່າງລົງຕົວ, ຫາກບໍ່ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂອາດເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດຕັດສິນໃຈໄປລົງທຶນໃນປະເທດອື່ນທີ່ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ສະດວກ ກວ່າ.

ຄຳສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງວັນທີ 01/02/2018 ທີ່ເນັ້ນເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ງ່າຍດາຍຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ໃຫ້ມີບັນຍາກາດທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການລົງທຶນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະ.

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ກ່າວວ່າ: ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ມີການປັບຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈາກເດີມອັນດັບທີ 141 ມາຢູ່ທີ່ 154 ຈາກທີ່ມີສະຖິຕິດີສຸດທີ່ເຄີຍຈັດອັນດັບໄວ້ທີ 139 ຈາກທັງໝົດ 190 ກວ່າປະເທດໃນໂລກ, ການປັບຄວາມຍາກງ່າຍຂອງທະນາຄານໂລກ ແມ່ນໄດ້ຈາກຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີຢູ່ປະມານ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ, ການຈັດອັນດັບຂອງການລົງທຶນແມ່ນມີຂຶ້ນທຸກປີ ໂດຍທັດສະນະສ່ວນຕົວແລ້ວເຫັນວ່າການປັບຫຼຸດຂອງທະນາຄານໂລກ ອາດຈະບໍ່ມີຜົນກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍປານໃດ ເພາະລັກສະນະການປະເມີນແມ່ນນຳເອົາຕົວເລກປີ 2017 ມາມີຜົນໃນປີ 2018. ສະນັ້ນ, ຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ຂອງລັດຖະບານ ເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະມີຜົນໃນປີ 2019 ທີ່ຈະເຖິງ. ທັງນີ້, ກໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າການປະຕິບັດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ລະຂະແໜງຈະມີຄວາມສັກສິດເທົ່າໃດນັ້ນຕ້ອງເບິ່ງກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂ ນອກຈາກປັບບັນຍາກາດການດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ຄືການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນສາທາລະນະທີ່ຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສ່ຽງ, ພາກລັດຄວນຈະມີການເຈລະຈາສັນຍາດ້ານລາຄາ ຫຼື ຂະຫຍາຍສັນຍາຕື່ມກັບບັນດາໂຄງການ  ໃຫຍ່ໆທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດກ່ອນໜ້ານັ້ນຄືນ ເຊັ່ນ: ການສ້າງເຂື່ອນ, ສາຍສົ່ງຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເກັບຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເຫັນວ່າເກັບອັດຕາໃນລະບົບທີ່ກ້າວໜ້າ ໂດຍສະເພາະຂົງເຂດໂຮງໝໍ ແລະ ກະສິກຳ ຫາກສາມາດປົດລັອກດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດພາຍໃນຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານ ນາງ ວາລີ ກ່າວ.

ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຄຳສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມລະອຽດຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງໃສ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີຄວາມຄ່ອງຕົວໄດ້ໄວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບຜ່ານປະຕູດຽວທີ່ມີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນເຈົ້າການ, ແຕ່ມາເບິ່ງຕົວຈິງແລ້ວກໍ່ຍັງເຫັນວ່າຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວບໍ່ສາມາດຄ່ອງຕົວໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເພາະທຸລະກິດບາງຢ່າງມີສ່ວນພົວພັນກັບຫຼາຍກະຊວງ, ນັກທຸລະກິດຕ້ອງສິ້ນເປືອງເວລາໄປຫຼາຍກະຊວງ, ມີບາງກະຊວງກໍ່ບໍ່ຮີບຮ້ອນໃນການແກ້ໄຂຢ່າງແທ້ຈິງເຮັດໃຫ້ເອກະສານມີຄວາມຫຼ້າຊ້າບໍ່ເປັນໄປຕາມກຳນົດ.

ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຊີ້ວ່າ: ສາເຫດຂອງການປັບຫຼຸດຄວາມຍາກງ່າຍການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈາກອັນດັບທີ 141 ມາຢູ່ 154 ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ໄດ້ຈາກຕົວຊີ້ວັດທີ່ນອນໃນເງື່ອນໄຂ ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ຕົວເລກຫຼຸດລົງມາຢູ່ໃນ 2 ຕົວເລກ ຄືອັນດັບທີ 99 ລົງມາ ໃນປີ 2020 ນັ້ນລັດຖະບານຕ້ອງປະຕິຮູບປະບົບປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ, ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນເອກະສານຂອງນັກທຸລະກິດຢູ່ແຕ່ລະກະຊວງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ບ່ອນໃດຂ້ອງຄາຕ້ອງຮີບແກ້ ຫຼື ສິ່ງໃດພໍຕັດຮອນອອກກໍ່ຮີບຕັດຮອນ ເພື່ອສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ, ຫຼີກເວັ້ນທຸລະກິດດຽວຕ້ອງແລ່ນເອກະສານຢູ່ຫຼາຍກະຊວງ, ສ້າງຄວາມຫຍໍ້ທໍ້ໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດຄືກັບປະຕິບັດຜ່ານມາ.

[ ຂ່າວ: ສຸລິນ; ຮູບ: ສຸກສະຫວັນ + ສອນໄຊ ]

%d bloggers like this: