ໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມືອງນໍ້າບາກ ກັບບາດກ້າວໃໝ່ຜ່າຕັດໜິ້ວພົກຍ່ຽວໄດ້ສຳເລັດ

ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງປະຊາຊົນເຂດນອກສິ່ງໜຶ່ງຄືຢູ່ຫ່າງໄກໂຮງໝໍໃຫຍ່ ເມື່ອເກີດເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍກະທັນຫັນຢ້ານມາໂຮງໝໍບໍ່ທັນ ຫຼື ໂຮງໝໍນ້ອຍບໍສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄປເທື່ອລະກ້າວ ດັ່ງໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ເມືອງ ນໍ້າບາກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ເທດສະບານແຂວງ ແຕ່ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຄົນເຈັບໄດ້ແລ້ວຫຼາຍຄົນ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເຄັສເຈັບປ່ວຍທຳມະດາຫາກເປັນກໍລະນີຜ່າຕັດໃຫຍ່ກໍ່ຜ່ານມາແລ້ວ ຫຼ້າສຸດ ຄືການຜ່າຕັດໜິ້ວພົກຍ່ຽວຜົນງງານອອກມາເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈຂອງທັງແພດໝໍ ແລະ ຄົນເຈັບ.

 

 

ໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມືອງນໍ້າບາກ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 43 ທ່ານ, ຍິງ 26 ທ່ານ ໃນນີ້ມີຊ່ຽວຊານ 3 ທ່ານ , ຍິງ 1 ທ່ານ, ປະລິນຍາຕີ 6 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ຊັ້ນສູງ 8 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ, ຊັ້ນກາງ 17 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ, ຊັ້ນຕົ້ນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ.

 

 

ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ ໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານສາທາລະນະສຸກມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ດ້ານການບໍລິການ, ການປິ່ນປົວ, ການຕິດປ້າຍຊີ້ບອກຫ້ອງກວດຕ່າງໆ, ການປັບປຸງໜ້າທາງເຂົ້າ ແລະ ເດີ່ນໂຮງໝໍ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

 

ປັດຈຸບັນ ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການ ຜ່າຕັດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງໄດ້ເຊັ່ນ: ຜ່າຕັດເກີດລູກ, ຜ່າຕັດອັກເສບໄສ້ຕິ່ງ, ຜ່າຕັດລູກນອກພົກ, ກ້ອນເບົ້າຮັງໄຂ່, ຜ່າຕັດຍົກມົດລູກກໍລະນີມົດລູກບໍ່ປັ້ນ ຫຼື ມົດລູກແຕກ, ຜ່າຕັດໄສ້ລົງຫຳ, ວາງຢາສະລົບ ແລະ ຢາມືນໄດ້ ເຊິ່ງມີທີມງານແພດຜ່າຕັດທີ່ມີປະສົບການ.

 

 

ຫຼ້າສຸດເມື່ອດົນມານີ້ ກໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຜ່າຕັດໜິ້ວພົກຍ່ຽວໃຫ້ຄົນເຈັບ ເຊິ່ງເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸປະມານ 30 ປາຍປີ ທີ່ເປັນໜິ້ວໃຫຍ່ ແລະ ແຕກມຸ່ນ ປະມານ 118 ໜ່ວຍ ແລະ ສາມາດຊວ່ຍຜູ້ເຈັບໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

 

 

ເຊິ່ງນີ້ກໍ່ເປັນຜົນງານໜຶ່ງຂອງໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມືອງນ້ຳບາກ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເຊື່ອແນ່ວ່າຜົນ ສຳເລັດໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເພີ່ມຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ການປີ່ນປົວຂອງພະນັກງານແພດໝໍ ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການຮອງຮັບຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ 5 ດີ 1 ພໍໃຈຄື: ການຕ້ອນຮັບດີ, ມີຄວາມສະອາດດີ, ສະດວກສະບາຍດີ, ບົ່ງມະຕິພະຍາດຊັດເຈນດີ, ປີ່ນປົວດີ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ຄົນເຈັບເພີ່ງພໍໃຈ.

 

%d bloggers like this: