ຂ່າວດີ!! ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເລີ່ມມື້ອື່ນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍສະເພາະ ແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ແອັດຊັງທຳມະດາ ລົງ 200 ກີບ/ລິດ. ສ່ວນນ້ຳມັນກາຊວນ ແມ່ນປັບລົງ 100 ກີບ/ລິດ ໂດຍອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1540/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 8 ເມສາ 2018 ເລື່ອງ: ແຈ້ງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

 

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂໍແຈ້ງມາຍັງສະມາຄົມນຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປ້ຳຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເຂດເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງດັ່ງນີ້:  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແອັດຊັງພິເສດ 10.890 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.660 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.790 ກີບ/ລິດ; ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແອັດຊັງທຳມະດາ 10.420 ກີບ/ລິດ, ກາຊວນ 9.550 ກີບ/ລິດ; ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແອັດຊັງທຳມະດາ 10.020 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 9.150 ກີບ/ລິດ; ແຂວງອຸດົມໄຊ ແອັດຊັງພິເສດ 11.370 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 10.140 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 9.270 ກີບ/ລິດ; ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແອັດຊັງພິເສດ 10.990 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.760 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.890 ກີບ/ລິດ.

 

 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແອັດຊັງພິເສດ 11.350 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 10.120 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 9.250 ກີບ/ລິດ; ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແອັດຊັງທຳມະດາ 10.060 ກີບ/ລິດ ກາຊວນ 9.190 ກີບ/ລິດ; ແຂວງຫົວພັນ ແອັດຊັງທຳມະດາ 10.060 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 9.190 ກີບ/ລິດ; ແຂວງຊຽງຂວາງ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.850 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.980 ກີບ/ລິດ.

 

 

ແຂວງວຽງຈັນ ແອັດຊັງພິເສດ 10.890 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.660 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.790 ກີບ/ລິດ; ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແອັດຊັງພິເສດ 10.970 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.740 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.870 ກີບ/ລິດ; ແຂວງຄຳມ່ວນ ແອັດຊັງພິເສດ 10.920 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.690 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.820 ກີບ/ລິດ; ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແອັດຊັງພິເສດ 10.920 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.690 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.820 ກີບ/ລິດ.

 

 

ແຂວງສາລະວັນ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.870 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 9.000 ກີບ/ລິດ; ແຂວງຈຳປາສັກ ແອັດຊັງພິເສດ 10.950 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.720 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.850 ກີບ/ລິດ; ແຂວງເຊກອງ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.900 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 9.030 ກີບ/ລິດ; ແຂວງອັດຕະປື ແອັດຊັງພິເສດ 11.130 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.900 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 9.030 ກີບ/ລິດ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແອັດຊັງທຳມະດາ 9.900 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 9.030 ກີບ/ລິດ.

 

 

ເຊິ່ງລາຄາໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 9 ພະຈິກ 2018 ເວລາ 6:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ; ການປັບລາຄານ້ຳມັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ 200 ກີບ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ທຳມະດາຂຶ້ນ 200 ກີບ ແລະ ນ້ຳມັນກາຊວນຂຶ້ນ100 ກີບ/ລິດ; ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ້ຳຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນໃຫ້ບໍລິການຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ.

 

 

 

%d bloggers like this: